Türk Düşünce Tarihi 2016-2017 Final Sınavı

Türk Düşünce Tarihi 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın temel inanç esaslarına yönelik bir eleştiri veya saldırıyı doğrudan vöneltmemistir?

A
Tabıatçılık
B
Mecusilik
C
Dehriye
D
Brahmanlar
E
Meşşailik
Soru 2

El-Mukaddime adlı eserin yazarı kimdir ?

A
Gazalî
B
ibn Haldûn
C
Tûsî
D
ibn Sina
E
Farabî
Soru 3

Aşağıdaki filozoflardan hangisi Türkistan’ın Fârâb şehri yakınındaki Vesiç’te doğmuştur?

A
Suhrevredi
B
Kindi
C
ibn Rüşd
D
Farabi
E
ibn Sina
Soru 4

İşrâkiyye ekolunun kurucusu aşağıdakilerden hangisi kabul edilir?

A
Farabi
B
Katip Çelebi
C
Molla Şirazî
D
Şehabeddin Sühreverdî
E
ibn Rüşd
Soru 5

Batı İslâm dünyasında yetişen ilk Müslüman filozof olan, Endülüs’ün kuzeyindeki Sarakusta şehrinde muhtemelen 1077 yılında doğan, batıda Avempace ismi ile tanınan filozof aşağıdakilerden hangisidir?

A
ibn Haldun
B
ibn Rüsd
C
ibn Sina
D
ibn Bâcce
E
ibnTufeyl
Soru 6

İsyan Ahlakı adlı eser kimindir?

A
Hilmi Ziya Ülken
B
Muhammed ikbâl
C
Nurettin Topçu
D
Mehmet Akif Ersoy
E
RogerGaradudy
Soru 7

Derin, tutarlı ve kuşatıcı düşünce olmadan var olmanın mümkün olmadığını anlatmaya çalışarak İslam aleminin ilerlemesini hedefleyen, 1838-1897 yılları arasında yaşamış çağdaş İslâm düşünürü kimdir?

A
Muhammed Hamidullah
B
Ahmed Han
C
Cemâleddin Afgânî
D
Roger Garaudy
E
Ziya Gökalp
Soru 8

Aşağıdaki Osmanlı düşnürlerinden hangisi Pozitivizm akımın savunucusudur?

A
Rıza Tevfik
B
Ali Sedat
C
Molla Lütfi
D
Baha Tevfik
E
Babanzâde Ahmet Naim
Soru 9

Aşağıdaki Osmanlı düşünürlerinden hangisi Ruhçu (spritualist) akımın savunucusudur?

A
Şehbenderzade Filibeli Ahmet
B
Yanyalı Esad Efendi
C
Molla Lütfi
D
Kınalızâde Ali Efendi
E
Baka Tevfik
Soru 10

Duraklama döneminden çıkış arayan İbrahim Müteferrika'nın benimsediği düşünce tarzına ne ad verilir?

A
Frenkleşme cereyanı
B
Nizam-ı cedit
C
Kanun-i kadim
D
Reform hareketi
E
Kadim hikmet
Soru 11

Felsefenin İslam dünyasına geçişiyle felsefeyi benimseyen Müslüman düşünürler üç gruba ayrıldı.
Aşağıdakilerden hangisi bu gruplardan biridir?

A
Felsefeyi gereksiz görenler.
B
Felsefe ile dinin uzlaşmaz olduğunu savunanlar.
C
Felsefe ile dini uzlaştıranlar.
D
Felsefe ile dini birbirlerine tamamen aykırı görenler.
E
Felsefeye ihtiyaç yoktur diyenler.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Osmalı döneminde Tehâfüt geleneğini sürdüren düşünürlerden biridir?

A
Bursalı Hocazâde
B
Mir Danad
C
Ali İskender?
D
Katip Çelebi
E
Mehmet Akif
Soru 13

Nizâmü’l-Mülk tarafından Nizâmiye medresesine müderris olarak atanan düşünür aşağılardan hangisidir?

A
ibn Rüşd
B
Gazzali
C
Tusi
D
Farabi
E
ibn Sina
Soru 14

İbn Haldun’a göre bir devletin geçirdiği döngüsel aşamaların şeması aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A
Kuruluş Dönemi / Zaferler dönemi / istikrar dönemi / Duraklama dönemi / Yıkılış dönemi
B
Kuruluş ve genişleme dönemi / istikrar dönemi / Duraklama dönemi / Yıkılış dönemi
C
Kuruluş ve zaferler dönemi / Genişleme dönemi / Sulh ve istikrar dönemi / Duraklama dönemi / Çözülme ve yokoluş dönemi
D
Kuruluş dönemi / Sulh ve istikrar dönemi / imar dönemi / Duraklama dönemi / Yokoluş dönemi
E
Kuruluş ve zafer dönemi/ Gücün şahsileşmesi dönemi / imar dönemi / Sulh ve istikrar dönemi / Çözülme ve yokoluş dönemi
Soru 15

İslâm düşünce geleneğinde tarih düşüncesinin önemli isimlerinden biri olan, tarih, felsefe, matematik ve tıb alanlarında eser veren, ahlâk felsefesinde öncü olup kendisinden sonraki Müslüman ahlâkçıları etkileyen ve Tecâribül’l-ümem adlı eserin sahibi kimdir?

A
ibn Sina
B
ibn Rüşd
C
ibn Miskeveyh
D
Ahmed el-Bîrûnî
E
ibn Haldun
Soru 16

Batı’da Sufficientia adıyla bilinen eser, İbn Sina’nın hangi eseridir?

A
isagoji
B
Uyûnu’l-Hikme
C
El-Kanûn fi’t-Tıbb
D
Kitâbu’n-Nefs
E
Kitâbu’ş-Şifâ
Soru 17

Aşağıdaki batılı düşünürlerden hangisi İbn Tufeyl'in Hayy bin Yakzan adlı eserini Hollandaca'ya çevirmiştir?

A
Kant
B
Spinoza
C
Malebranche
D
Sarte
E
Descartes
Soru 18

İbn Sînâ'nın ruhun bedenden ayrı olarak var olduğunu ispat etmek için kullandığı Uçan adam örneğini aynen tekrarlayan batılı filozof kimdir?

A
Pascal
B
Leibniz
C
Hume
D
Descartes
E
Didero
Soru 19

İbn Tufeyl'in Hayy bin Yakzan adlı felsefi ve bilimsel romanını Fransızcaya çeviren filozof aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gauthier
B
Leibniz
C
Kant
D
Pascal
E
Hegel
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x