Türk Düşünce Tarihi 2018-2019 Final Ünite 6 Sınavı

Türk Düşünce Tarihi 2018-2019 Final Ünite 6 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Hemedan yakınlarındaki Esedabad’da doğan, Muhammed Abduh ile birlikte Batı’nın sömürgeciliğine karşı Müslümanları birleştirmeyi amaçlayan El-Urvet el-Vuskâ adlı gazeteyi çıkartan, II. Abdülhamid döneminde İstanbul’a da gelip dersler veren İslam düşünürü kimdir?

A
İsmail Hakkı İzmirli
B
Babanzâde Ahmet Naim
C
Muhammed İkbâl
D
Cemâleddîn Afgânî
E
Elmalılı Hamdi Yazır
1 numaralı soru için açıklama 
Cemâleddîn Afgâni, Muhammed Abduh'la birlikte müslümanları Batı'nın sömürgeciliğine karşı harekete geçirmeyi hedefleyen Arapça haftalık bir gazete olan El-Urvet el-Vuskâ'yı çıkaran ve Hemedan yakınındaki Esedabad'da doğmuştur.
Soru 2

“Peygamberlik bir sanattır.” sözü üzerine dinsizlikle itham edilen çağdaş Müslüman düşünür kimdir?

A
Mehmet Akîf Ersoy
B
Muhammed Abduh
C
İsmail Hakkı İzmirli
D
Elmalılı Hamdi Yazır
E
Cemâleddîn Afgânî
2 numaralı soru için açıklama 
Afgânî’nin “Peygamberlik bir sanattır.” sözü üzerine Afgânî aleyhine kampanyalarını genişlettiler. Ve nihayet Afgânî materyalizmi reddeden eserler yazmasına rağmen bir kolaycılık aracı olan dinsizlikle itham edildi.
Soru 3

Cemâleddin Afgânî’nin materyalistelere karşı yazdığı en önemli eserin adı nedir?

A
Miyaru'l-Ulum
B
er-Redd ale’d-Dehriyyîn
C
Mantıki Tatbiki ve Fenn-i Esalib
D
Kitabu'l-İfta ve'l-Kaza
E
Hikmet-I Teşri
3 numaralı soru için açıklama 
Cemâleddin Afgânî’nin en önemli eseri materyalistlere karşı yazdığı “er-Redd ale’d- Dehriyyîn” adlı kitabıdır. Bu eser sağlığında Türkçeye çevrilip bizzat kendisinin yazdığı bir mektup ile II. Abdülhamit’e takdim edilmişti. Cemâleddin materyalist tarih yorumunu savunan partizanların ancak kafa kurcalayıp yanıltmaya yönelik mantık hatalarıyla dolu kelime yığınlarından oluşan iddialarını ve onların icraatını daha Avrupa'da iyice tanımamışken sert bir dille kınamıştır.
Soru 4

Aşağıdaki eserlerden hangisi İsmail Hakkı İzmirli'ye ait değildir?

A
Miyaru'l-Ulum
B
Urvetu'l-Vuska
C
Yeni İlm-i Kelam
D
Muhtasar Felsefe-i Ula
E
Muhassalu'l-Kelamve'l-Hikme
4 numaralı soru için açıklama 
Yeni İlm-i Kelam; Miyaru'l-Ulum; Muhtasar Felsefe-i Ula; Muhassalu'l-Kelam ve'l- Hikme İsmail Hakkı İzmirli'nin eserleridir. Eserleri arasında Urvetu'l-Vuska yoktur.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi İsmail Hakkı İzmirli’nin eserlerinden değildir?

A
Yeni İlm-i Kelam  
B
İlm-i Mantık
C
Arab Felsefesi
D
Müslüman Türk Filozofları
E
İslâm’da Daavâ-yı Kavmiyyet
5 numaralı soru için açıklama 
İslâm’da Daavâ-yı Kavmiyyet Babanzâde Ahmet Naim'in eseridir.
Soru 6

Sağlığında yedi ayrı kitap halinde bazıları birkaç defa basılan, ölümünden sonra tek cilt olarak yayımlanan ve tamamı aruzla yazılmış 11.240 mısralık 108 manzumeden ibaret genel adı Safahat olan eser kime aittir?

A
Nurettin Topçu
B
Hilmi Ziya Ülken
C
Muhammed İkbâl
D
Elmalılı Hamdi Yazır
E
Mehmet Akif Ersoy
6 numaralı soru için açıklama 
Mehmed Âkif’in sağlığında yedi ayrı kitap halinde bazıları birkaç defa basılan, ölümünden sonra tek cilt olarak yayımlanan ve tamamı aruzla yazılmış 11.240 mısralık 108 manzumeden ibaret külliyatının genel adı Safahaf ‘dır.
Soru 7

Doğru bilginin kesinlikle dini verilere ters olmadığını, ilim ile dini bir bütün kabul eden, onlar arasında bir çelişki ve çatışma görmeyen düşünür kimdir?

A
Mehmet Akif Ersoy
B
Muhammed İkbal
C
Hilmi Ziya Ülken
D
İsmail Hakkı İzmirli
E
Nurettin Topçu
7 numaralı soru için açıklama 
İsmail Hakkı İzmirli, ilim ile dini bir bütün kabul eder. Onlar arasında bir çelişki ve çatışma görmez. Doğru bilginin kesinlikle dini verilere ters olmadığını söyler. O, tüm çalışmalarında bu konuyu ön planda tutmuş, ilim ile dinin bütünlüğü görüşünü savunmuştur.
Soru 8

“Peygamberlik bir sanattır” sözü hangi düşünüre aittir?

A
Cemâleddin Afgânî
B
Mehmet Âkif Ersoy
C
Muhammed Abduh
D
İsmail Hakkı İzmirli
E
Babanzâde Ahmet Naim
8 numaralı soru için açıklama 
İstanbul’a gelişinde devlet erkânı tarafından çok iyi karşılanan Cemâleddin Afgânî’nin konuşmaları ve ortaya attığı fikirleri bazı resmî ulemayı rahatsız etti. Bu rahatsızlık görüşlerinden çok Afgânî’ye gösterilen ilgi dolayısı ile idi. Özellikle Şeyhulİslâm Hasan Fehmi Efendi ve diğer bazıları Afgânî’nin Daru’l-Fünûn’da verdiği konferanslarındaki bazı görüşlerini bağlamını kopararak Afgânî aleyhine deliller haline getirerek saraya jurnallediler. Afgânî’nin “Peygamberlik bir sanattır.” sözü üzerine Afgânî aleyhine kampanyalarını genişlettiler.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi 1914 yılında kurulan ve medreselerin ıslahını amaçlayan Darü’l-Hilafeti’l- Aliye müfettişliğine getirilmiştir?

A
Babanzade Ahmet Naim
B
Cemaleddin Afgani
C
Elmalılı Hamdi Yazır
D
İsmail Hakkı İzmirli
E
Mehmed Akif Ersoy
9 numaralı soru için açıklama 
İsmail Hakkı, öğretmen okulunda hocalık yaptığı sırada, verdiği dersler ve yazdığı eserleriyle dikkatleri üzerine çekti. İlmi konulardaki ehliyetini ispatlamasına paralel olarak daha önemli görevlere getirildi ve kendisinden istifade edildi. 1914 yılında kurulan ve medreselerin ıslahını amaçlayan Darü’l- Hilafeti’l-Aliye müfettişliğine getirildi. Bir yıl sonra da Süleymaniye Medresesinin Kelam kürsüsünde İslâm felsefe tarihi müderrisliğine tayin edildi. 1923 yılına kadar burada hocalık vazifesini sürdürdü.
Soru 10

Elmalılı Muhammed Hamdi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Arapça ve Türkçe’ye hakimdir.
B
Felsefe ve mantık ile ilgilenmiştir.
C
Meşhur tefsirini felsefeyi reddetmek için yazmıştır.
D
Hat sanatında icazet sahibidir.
E
Devlet tarafından tefsir yazmak için görevlendirilmiştir.
10 numaralı soru için açıklama 
Eserleri arasında tefsir bulunmamaktadır.
SONUÇLAR
10 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x