Türk Düşünce Tarihi 2018-2019 Vize Ünite 2 Sınavı

Türk Düşünce Tarihi 2018-2019 Vize Ünite 2 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Sühreverdi'ye göre, bilgiye ulaşmada en yetkin kişi kimdir?

A
Alim-i Müteellih
B
Müteellih
C
Ayetullah
D
Hakim-i Müteellih
E
Filozof
1 numaralı soru için açıklama 
Hakim-i Müteellih.
Soru 2

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
İslâm düşünce geleneği Mecusiliğin evrenin oluş-bozuluş ve yönetiminde iki ilkenin zorunlu olduğu şeklindeki tezine cevap vermek zorunda kalmıştır.
B
İslâm düşünce geleneği Dehriyye olarak anılan grupların evrenin zamanın eseri olduğu şeklindeki görüş ve eleştirilerine cevap vermiştir.
C
İslâm düşünce geleneği Brahmanların Mutlak Tanrı’nın birden fazla olduğu tezine cevap vermek zorunda kalmıştır.
D
İslâm düşünce geleneği Hristiyanların teslis inancına cevap vermiştir.
E
İslâm düşünce geleneği tabiatçıların evrenin bir var edicisinin olmadığı tezlerine cevap vermiştir.
2 numaralı soru için açıklama 
İslâm düşünce geleneği Brahmanların Mutlak Tanrı’nın birden fazla olduğu tezine cevap vermek zorunda kalmıştır.
Soru 3

I. Tabiatçılık
II. Tasavvuf
III. Meşşailik
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri İslam felsefe okuludur?

A
I ve II
B
I ve III
C
Yalnız I
D
Yalnız III
E
II ve III
3 numaralı soru için açıklama 
Tabiatçılık ve Mesşşailik İslâm felsefe okulları iken Tasavvuf İslâm düşünce okuludur.
Soru 4

Evrenin başlangıcı ile sonunun olmadığını ve yaratılmadığını iddia eden okul aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dehriyye
B
Tasavvuf
C
Kelam
D
Meşşai
E
Tabiatçı
4 numaralı soru için açıklama 
Dehriyye şeklinde anılan okul evrenin başlangıcı ile sonu olmadığını ve yaratılmadığını iddia etmektedir. Okulun isminde bulunan “dehr” ifadesi başlangıcı ve sonu olmayan zaman anlamındadır. Bu kavram zaman zaman islam toplumunda ortaya çıkan tüm din dışı fikirlere isim olarak da kullanılmıştır.
Soru 5

İşraki okul için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
İşrâki okul akıl yürütmeyi temel alan rasyonalist felsefeyi savunur.
B
İşrâki okul mistik tecrübe ve deruni sezgiyi reddeder
C
İşrâki okul Meşşâi felsefeyi eleştirmiş ve ondan faydalanmayı reddedmiştir.
D
İşrâki okul Eflatun’u kendisine model olarak almıştır
E
İşrâki okul, Meşşâi okulu eleştirsede meşşâi filozoflarının hakikat bilgisine ulaştıklarını kabul eder
5 numaralı soru için açıklama 
İşrâkî okul, Meşşâî felsefeye karşı mistik tecrübe ve deruni sezgiye dayanan düşünceyi savunur. İşrâkî okul hem Meşşâi felsefeyi eleştirmiş hem de ondan faydalanmıştır. İşraki okul Meşşâî filozofların hiçbirinin hakikat bilgisine (zuhurî bilgi) ulaşamadığını, bunu ancak Bâyezîd-i Bistâmî ve Sehl et-Tüsterî gibi mutasavvıfların başardığına inanır. İşraki okul büyük ölçüde Efalatunu kendilerine model olarak almışlardır.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi İslam düşünce okullarından birisidir?

A
Tabiatçı
B
Dehriyye
C
Meşşai
D
İşrâki
E
Tasavvuf
6 numaralı soru için açıklama 
İslam düşünce okulları kelam, felsefe ve tasavvuf okullarıdır.
Soru 7

Kuran’da ilim ve ondan türeyen kelimeler yaklaşık olarak kaç yerde geçmektedir?

A
250
B
500
C
750
D
1000
E
1250
7 numaralı soru için açıklama 
Kur'an'da ilim ve ondan türeyen kelimeler yaklaşık 750 yerde geçer. Bu geniş kullanım hadislerde de yer almaktadır.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi İslam Felsefe okullarından değildir?

A
Tabiatçılık
B
Dehrîlik
C
Meşşâîlik
D
İşrâkilik
E
Rivayetçilik
8 numaralı soru için açıklama 
Rivayetçilik.
Soru 9

I. Fetihlerle beraber gelen zenginleşme ve dünyevileşmeye tepki olarak ortaya çıkmıştır.
II. Yöntem olarak dini metinlerin analizi, cedel gibi akli yöntemleri kulanmıştır.
III. Keşf ve müşahede gibi müslüman bireyin tecrübelerini esas alır.
IV. Bireyin Allah (c.c.) ile olan duygusal ilişkisi üzerine odaklanmıştır.
Tasavvuf ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I, II ve III
D
I, III ve IV
E
II, III ve IV
9 numaralı soru için açıklama 
Tasavvuf fetihlerle beraber gelen zenginleşme ve dünyevileşmeye tepki olarak ortaya çıkmıştır bireyin Allah (c.c.) ile olan duygusal ilişkisi üzerine odaklaşmıştır. Tasavvuf yöntem olarak dini metinlerin analizi, cedel gibi akli yöntemleri değil keşf ve müşahede gibi müslüman bireyin tecrübelerini esas alan yöntemler kullanmıştır.
Soru 10

Meşşai filozorların insan aklının yetkinleşmesindeki ve bilgi edinmesindeki son aşamasına verdikleri ad aşağıdakilerden hangisidir?

A
Müstefad akıl
B
Kuvve halindeki akıl
C
Fiil hale geçmiş akıl
D
Meleke halindeki akıl
E
Potansiyel akıl
10 numaralı soru için açıklama 
Müstefad akıl.
SONUÇLAR
10 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x