Türk Edebiyatının Mitolojik Kaynakları 2017-2018 Vize Sınavı

Türk Edebiyatının Mitolojik Kaynakları 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Çeşitli inançlar nedeniyle insan, hayvan, nesne ve doğal öğelerin yasaklarla çevrilmesine ve bu yasaklardan kaçınılmasına ne ad verilir?

A
Totem
B
Memorat
C
Tabu
D
Kam
E
Baksı
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Türk mitolojisinin yaratılış bağlamında ortaya çıktığı bölgelerden biridir?

A
Alp Dağları
B
Altay Dağları
C
And Dağları
D
Atlas Dağları
E
Kaz Dağları
Soru 3

I. Demircilik uğraşının, önem bakımından şamanlık görevinden hemen sonra gelmesi
II. Kök Tanrı'nın, Umay karşısında ikincil konumda olması
III. Toplum üyelerinin, bitki üreticiliğini hayvancılığa tercih etmesi
IV. Kağan'ın, Kök Tanrı’nın yeryüzündeki temsilcisi olması
Yukarıdakilerden hangileri, ataerkil döneme ait özellikler arasında yer alır?

A
I ve II
B
I ve III
C
I ve IV
D
II ve IV
E
III ve IV
Soru 4

Tanrıların ve tanrısal varlıkların kökenini ve nereden geldiklerini konu edinen mitlerdir. Bu tür mitler, çoğunlukla mitolojik zamanı çabuk aşan ve tarihsel zamana dâhil olan, bünyesinde yüksek ve halk kültürü tabakalaşması oluşmuş yazılı kültür ortamına sahip milletlerde görülürler.
Yukarıda sözü edilen mit türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Etiyolojik mitler
B
Eskatoloji mitleri
C
Antropogoni mitleri
D
Kozmogoni mitleri
E
Teogoni mitleri
Soru 5

Türk mitolojisini ortaya çıkaran sosyo-kültürel ve toplumsal yapılanma dönemleri aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Tarımcı - Avcı / Avcı - Çoban / Çoban -Toplayıcı
B
Avcı - Toplayıcı / Toplayıcı - Tarımcı / Tarımcı - Çoban
C
Avcı - Çoban / Çoban - Tarımcı / Tarımcı -Toplayıcı
D
Toplayıcı - Avcı / Avcı - Çoban / Çoban -Tarımcı
E
Çoban - Tarımcı / Tarımcı - Avcı / Avcı -Toplayıcı
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Wundt, Freud ve Jung’un bakış açılarını yansıtan modern döneme ait mit tanımını ifade eder?

A
Bir davranış şeklidir.
B
Sosyal uyumluluğun belirtecidir.
C
Sembolik bir ifade türüdür.
D
Bilinçaltının izdüşümüdür.
E
Bilişsel kategorilerin kaynağıdır.
Soru 7

Mitler ya bütün kâinatın veya onun yalnızca küçük bir parçasının, diyelim ki bir kuş veya ağaç cinsinin, bir insan davranışının, bir sosyal kurumun nasıl oluştuğunu ve kökeninin ne olduğunu anlatır. Bir başka ifadeyle mitler, çoğu zaman bir ________ öyküsüdür.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
varlık
B
şaman
C
inanış
D
yaşam
E
yaradılış
Soru 8

Mitlerde tarihi bir gerçeklik olduğunu düşünür. Ona göre mitlerde, daha önce yaşamış krallar ve kahramanlar tanrılaştırılarak anlatılmıştır. Bu düşüncesi, daha sonraları putperestleri Hristiyanlaştırmak için kullanılmıştır.
Yukarıda sözü edilen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aristo
B
Homeros
C
Hesiodos
D
Evhemeros
E
Platon
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi “olağanüstü kişiler, varlıklar ve güçlerle ilgili efsaneler” grubunda yer alır?

A
Şekil değiştiren yaratıklarla ilgili efsaneler
B
Medeniyetle ilgili yerlerin anlatıldığı efsaneler
C
Seçkin kişilerle ilgili efsaneler
D
ilk ve erken tarihle ilgili efsaneler
E
isyanlarla ilgili efsaneler
Soru 10

Altay inançlarında, hastalıklara neden olduğuna inanılan şeytani ölü ruha ne ad verilir?

A
Cazu
B
Demon
C
Neme
D
iye
E
Körmöz
Soru 11

Halk inancına göre, ay ve güneşin tutulmasına sebep olan hayvan aşağıdakilerden hangisdir?

A
Ejderha
B
Kurt
C
Balık
D
Yılan
E
Kartal
Soru 12

Türk mitolojisinde yapılan dünya tasaWuru ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Dörtgen şeklindedir ve evrensel bir nehirle sıralanmaktadır.
B
Bir öküzün boynuzları arasındadır.
C
Bir boğanın boynuzları arasındadır.
D
Dört tane kurdun üzerinde durmaktadır.
E
Bir balığın üzerindedir.
Soru 13

Halk inancına göre, insanlara tanıdıklarının sesiyle seslenerek onları kandıran, çoğunlukla uçurum ve benzeri yerlere getirerek düşüp ölmelerine neden olan kötü ruha ne ad veilir?

A
Karakura
B
Kapoz
C
Arap
D
Hıbilik
E
Demirkıynak
Soru 14

Dünyanın sonunu anlatan mit türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Teogoni
B
Antropoloji
C
Antropogoni
D
Kozmogoni
E
Eskatoloji
Soru 15

Türk mitolojisinde “ölümsüzlük veren” veya “gençleştirip güçlendiren” bir özsuya sahip olan ve Tanrı tarafından görevlendirilmiş bir kadın ruh olarak da tasvir edilen ağaç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Meşe
B
Palamut
C
Kayın
D
Söğüt
E
Çam
Soru 16

I. Radloff
II. Thomsen
III. Anuçin
IV. MalinoWski
Yukarıdakilerden hangileri Türk mitolojisine ait bir yaratılış miti derleyen araştırmacılar arasında yer alır?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
II ve IV
E
III ve IV
Soru 17

Keyûmers ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Çok ihtişamlı bir hayat yaşamıştır.
B
ilk insan ve ilk hükümdardır.
C
Tacı ve tahtı icat etmiştir.
D
insanlara tarımı öğretmiştir.
E
Kaplan postu elbiseler giymiştir.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Madeizm’in en büyük melekleri arasında yer alan kutsal ölümsüzlerden biri değildir?

A
Avesta
B
Ordibehişt
C
Sifendarmuz
D
Şehriver
E
Behmen
Soru 19

Zerdüşt’ün dinini ilk kabul eden kral olan Goştâsp’ın veziridir. Zerdüşt’ün Pourucista adındaki kızı ile evlenmiştir. Arap ve Fars literatüründe bilge ve hekim nitelemeleri ile anılır.
Yukarıda özellikleri verilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Keyûmers
B
Cemşid
C
Camasp
D
Kâve
E
Ehrimen
Soru 20

Câm-i Cem ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Gizlilikleri keşfeden bir özelliği vardır.
B
İran Hükümdarlarından sadece Cemşid ve Keyhusrev'e ait olan sihirli bir kadehtir.
C
MutasaWıflar tarafından genellikle gönüle benzetilir.
D
İskender’in aynası ismiyle de anılır.
E
içine bakıldığında, dünyada olup biten her şeyin görüldüğüne inanılır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (4 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x