Türk Edebiyatının Mitolojik Kaynakları 2018-2019 Final Sınavı

Türk Edebiyatının Mitolojik Kaynakları 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Türk mitlerinin ve mitolojisinin kökenleri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mezopotamya
B
Anadolu
C
Asya
D
Orta Asya
E
Balkanlar
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Ortadoğu ve Akdeniz havzasındaki “anasır-ı erbaa” anlayışına göre kâinatı oluşturduğuna inanılan elementlerden biri değildir?

A
Su
B
Ateş
C
Hava
D
Maden
E
Toprak
Soru 3

Mitler ya bütün kâinatın veya onun yalnızca küçük bir parçasının, diyelim ki bir kuş veya ağaç cinsinin, bir insan davranışının, bir sosyal kurumun nasıl oluştuğunu ve kökeninin ne olduğunu anlatır. Bir başka ifadeyle mitler, çoğu zaman bir ________ öyküsüdür.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
yaşam
B
şaman
C
varlık
D
inanış
E
yaradılış
Soru 4

Altay Türklerinin kam, alkış (dua) ve ilahilerinde yer alan en büyük tanrı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Suyla
B
Ülgen
C
Yayık
D
Umay
E
Utkuuçı
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi alkarısına karşı loğusa kadına yapılan uygulamalardan değildir?

A
Dışarı çıkmasına izin vermeme
B
Loğusa kadını yalnız bırakmama
C
Kırmızı kurdele bağlama
D
Gelincik şerbeti içirme
E
Odasında demir bulundurma
Soru 6

Cemşîd ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
İran'ın mitolojik şahlarından biridir.
B
Divan şiirinde gecenin, karanlığın sembolüdür.
C
Şarabın mucididir.
D
Şarap meclisini kuran ilk kişidir.
E
ilk o Nevruz’u özel gün ilan etmiştir.
Soru 7

Divan şiirinde Cem’e ait olarak gösterilen Câm-i Cihânnumâ, Şehnâme’de kime ait olarak anlatılır?

A
Keyûmers
B
Feridun
C
Keyhüsrev
D
Rüstem
E
Nûşirevân
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Divan şiirinde kullanılan memdûh sözcüğünün anlam içeriğidir?

A
Yeren Kişi
B
Özlenen Kişi
C
Övülen Kişi
D
Öven Kişi
E
Yerilen Kişi
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Nevrûz geleneklerinden biri değildir?

A
O günün sabahı yıkanmak
B
Yeni giyisiler giymek
C
Yeşillik ekmek
D
Ağaç kesmek
E
Ateş yakmak
Soru 10

Divan şiirinde şairler, kendi vücudunu döverek mor ve kara lekelerle dolduran âşığı, hangi çağrışımla betimlerler?

A
Kirpi Dikeni
B
Örümcek Ağı
C
Leopar Derisi
D
Öküz Gözü
E
Karınca Yuvası
Soru 11

Ferîdüddin Attâr’ın Mantıku’t-Tayr isimler eserinde ________ önderliğindeki kuşlar, ________ bulmak amacı ile yola çıkmışlardır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Anka - Merküt'ü
B
Garuda - Ejderhayı
C
Hüma - Tengu'yu
D
Simurg - Hüma'yı
E
Hüdhüd - Simurg'u
Soru 12

Hz. Süleyman tılsımlı bir mühre sahip olduğu için, bütün hayvanlar ve kuşlar ona itaat etmektedir. Bu mühürde güçlü bir sihir vardır. Ve bu mührü bekleyen bir ejderha bulunmaktadır.
Yukarıda hakkında bilgi verilen motifin işlendiği eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Camasb-nâme
B
Cemşid-name
C
Harname
D
Şikâyetname
E
Şehname
Soru 13

Divan edebiyatında “saç”, uzunluğu açısından aşağıdakilerden hangisini sembolize eder?

A
Ömür
B
Gece
C
Yıldız
D
Ay
E
Güneş
Soru 14

Klasik literatürde, Divan şairlerinin cömertliğinden ötürü şiirlerinde örnek gösterdiği Arap şairi ve reisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
El Cahiz
B
imriü’l Kays
C
Amr ibn Kulthum
D
Ebu Zer
E
Hatem-i Tay
Soru 15

Yakındoğu mitolojisinde önceleri Fırtına Tanrısı, daha sonraki devirlerde Savaş Tanrısı olarak bilinen Ninurta’nın sembolü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Boğa
B
Kartal
C
Arslan
D
Horoz
E
Deve
Soru 16

- Melekler tarafından inşa edilmiştir.
Tufan sırasında göğe çekilmiştir.
Kabe’nin tam üzerinde bulunmaktadır.
Yukarıda özellikleri verilen mabet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kubbetü’s-Sahrâ
B
Bab-ı Esrar
C
Beyt-i Ma’mûr
D
Tâk-ı Kisrî
E
Bağ-ı İrem
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Yunan merkezli hümanizm düşüncesi ile eser veren edebiyatçılardan biri değildir?

A
Sabahattin Eyüboğlu
B
Cevat Şakir Kabaağaçlı
C
Melih Cevdet Anday
D
Nurullah Ataç
E
Necati Sepetçioğlu
Soru 18

Mirrih ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
İslam literatüründe savaş ve kahramanlığı temsil eder.
B
Cellatlar, haramiler, bozguncular Mirrih’e mensuptur.
C
Kırmızı rengin hakimidir.
D
Bir elinde asa, diğer elinde lotus çiçeği tuttuğu tasavvur edilir.
E
Çok hızlı hareket ettiği için tîr-i per-tâbî adı verilir.
Soru 19

Ziya Gökalp’in gençler için kaleme aldığı Türk mitolojisine ait unsurlarla örülü eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kızılelma
B
Doğru Yol
C
Türk Töresi
D
Yeni Hayat
E
Altın Yurt
Soru 20

Yakındoğu mitolojisine ait Dumuzi (Temmuz) kültü İslam inancı ile harmanlanarak, Anadolu’da ________ adı altında her ________ gününde kutlanmaktadır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Aşure Günü - 5 Şubat
B
Hıdırellez - 6 Mayıs
C
Saya Gezme - 23 Ocak
D
Çiğdem Günü - 28 Mart
E
Nevruz-21 Mart
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x