Türk Sosyologları 2015-2016 Final Sınavı

Türk Sosyologları 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Sosyoloji kapsamında ilk köy alan araştırması yapan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mehmet Ali Şevki Sevündük
B
Mehmet izzet
C
Prens Sabahattin
D
Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu
E
Ziya Gökalp
Soru 2

Sosyolojide Anadoluculuk akımının öncüsü olan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ziya Gökalp
B
Mehmet izzet
C
Hilmi Ziya Ülken
D
Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu
E
İbrahim Yasa
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Mehmet İzzet’in toplumların evrimi sorusunda, genetik metodundan yararlandığı Amerikan idealistlerinden biridir?

A
Beck
B
Baldwin
C
Marx
D
Weber
E
Tönnies
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Ziya Gökalp’in en bilinen kitaplarından biridir?

A
Mağaradakiler
B
Bu Ülke
C
Türkiye Nasıl Kurtarılabilir ve izahlar
D
Türkçülüğün Esasları
E
Üç Tarzı Siyaset
Soru 5

Mübeccel Kıray’ın yer seçim tipolojisi için kullandığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Saçaklanma
B
Patronaj
C
Yersiz - yurtsuz
D
Pembe yakalılar
E
Gecekondu
Soru 6

Cahit Tanyol’a göre; Durkheim’ın mekanik dediği dayanışma türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Din ya da dinden doğan sosyal gruplar
B
Siyasal partiler
C
Ordu
D
Mesleki örgütlenmeler
E
Aşiret yapısı
Soru 7

Behice Boran’ın Türk sosyolojisinde üyesi olduğu ekol aşağıdakilerden hangisidir?

A
içtimaiyat
B
ilm-i içtima
C
Sosyolojizm
D
Pozitivist Okul
E
Frankfurt Okulu
Soru 8

Cahit Tanyol’a göre; Türk devlet felsefesinin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bilim
B
Saltanat
C
Mitoloji
D
Ahlak
E
Gelenek
Soru 9

Behice Boran’ın romanlarında çizdiği güçlü kadın karakterlerine hayran olduğu ve ilk okuduğunda oldukça etkilendiğini belirttiği edebiyatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kerime Nadir
B
Mebrure Sami
C
TezerÖzlü
D
Halide Edib
E
Füruzan
Soru 10

Behice Boran’a göre tek çiftli ve diğer akrabaların karıştığı ailenin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kentsel
B
Yanlama mürekkep
C
Dikine mürekkep
D
Çekirdek
E
Karışık
Soru 11

Behice Boran’ın sekiz ova ve beş dağ köyünün üretim biçimlerini, ürettiklerini ve ekolojilerini baz alarak gerçekleştirdiği sosyolojik eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Türkiye’nin Toplumsal Yapısı ve Temel Sorunları
B
Hasanoğlu Köyü
C
Toplumsal Yapı Araştırmaları
D
Sosyoloji Notları
E
Toplumbilim Yazıları
Soru 12

Mübeccel Kıray’ın “Örgütleşemeyen Kent” adlı çalışması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
İzmir, az gelişmiş bir metropolden gelişmiş bir sanayi kentine dönüşmüştür.
B
Araştırmanın konusu, İzmir’de iş hayatının yapısı ve yerleşme düzenidir.
C
İzmir, son iki yüzyılda çevresindeki yerleşmelerle ilişki düzenini, dağıtım ve kontrol fonksiyonlarını değiştirmiştir.
D
Amacı, dönüşümün hangi faktörlerin etkisiyle mümkün olduğunu anlamaya çalışmaktır.
E
Çalışmasında feodal şehir-modern şehir kavramsal çerçevesini ele almıştır.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Cemil Meriç’in eserlerinden biri değildir?

A
Bu Ülke
B
Mukaddime
C
Jurnal
D
Sosyoloji Notları ve Konferanslar
E
Saint Simon ilk Sosyolog ilk Sosyalist
Soru 14

Mümtaz Turhan, bir millet veya toplumun kendi örf, adet ve gelenekleri içinde tarımsal, teknolojik, siyasi, eğitim, sanat ve diğer toplumsal faaliyet ve sahaları kapsayan genel bir kültür oluşumu olarak ifade ettiği kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sanayileşme
B
Demokratikleşme
C
Ulusallaşma
D
Çağdaşlaşma
E
Batılılaşma
Soru 15

Mümtaz Turhan’ın kültür, medeniyet, teknoloji, değişme ve kültür değişmelerine ilişkin kavram ve teorilerin yer aldığı, Türkiye'de ilk ve klasikleşmiş bir çalışma olarak kabul edilen eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal Ahlak
B
Sanat ve Ahlak
C
Garplılaşmanın Neresindeyiz?
D
Kültür Değişmeleri
E
Türkiye’de Çağdaşlaşma
Soru 16

Batı’da ve Doğu’da çağdaş düşünce tarihini başlatan, ortak yönleri; sosyal bilimleri teolojinin ve ahlakın emrinden çıkarmak, totem ve tabuları yıkmak olan düşünürler aşağıdakilerden hangisidir?

A
Platon - Biruni
B
Dürkheim - ibn Sina
C
Sokrates - Ali Kuşçu
D
Marx - Farabi
E
Machiavelli - ibn Haldun
Soru 17

Şerif Mardin’e göre, kültür kodlarına bağlı olarak toplum hayatında devam etmekte olan, sosyal hayatın merasim içeriğine karşılık gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahlak
B
Relativizm
C
Ritüel
D
Kültürleşme
E
ideoloji
Soru 18

Şerif Mardin’e göre; aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimler alanında kaçınılması gereken eğilimlerden biridir?

A
Sosyal bilimcinin, gündelik gerçeklikten uzak, soyut analiz ve çözümlemelerden kaçınması
B
Üniversitelerde akademik epistemik bir düşünümselliğin geçerli hale getirilmesi
C
Sosyal bilimcinin iktidara mesafeli bir düşünümsellik alanı içinde olmaya çabalaması
D
Normatif siyasetten etkilenmeyen bir sosyal bilim metodolojisi geliştirilmeye çalışılması
E
Sosyal bilimin iktidarı fethetme aracı olarak görülmesi
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değişme projesi olarak Kemalizm’in temel aldığı boyutlardan biridir?

A
Ulusal devlet anlayışına geçiş
B
Evren düzenini anlamada dini öğretilere geçiş
C
Sınıfsal ayrımları keskinleştiren bir toplum anlayışına geçiş
D
Kişilerin otoritesi üzerine kurulu bir onur anlayışına geçiş
E
Ümmet topluluğuna geçiş
Soru 20

Baykan Sezer’e göre; Türk Sosyolojisinin ilk konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Köy sosyolojisi ile ilgili yeni yöntem ve yaklaşımlar geliştirmek
B
Türkiye’de çağdaşlaşma sürecinin toplumsal boyutlarını açıklamak
C
Türkiye’deki toplumsal değişimin sosyal, ekonomik ve siyasi boyutlarını irdelemek
D
Türkiye’de kültürel değişimin faktörlerini incelemek
E
Batı sosyolojisini anlamak ve açıklamak
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x