Türk Sosyologları 2015-2016 Vize Sınavı

Türk Sosyologları 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Prens Sabahattin’in toplumsal sorunların çözümü olarak gördüğü yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sözlü tarih
B
Saha araştırması
C
Vaka analizi
D
Mülakat
E
Gözlem
Soru 2

Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu’nun metodolojik görüşleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bilimsel araştırmada sadece tümevarım yöntemi kullanılmalıdır.
B
Toplumsal olaylar Gestaltçı-Bütüncü görüş çerçevesinde açıklanmalar.
C
Sosyal bilimlerde mutlak hakikatler peşinde koşmak doğru değildir.
D
Tek taraflı ve tek sebepli mutlak açıklamalardan kaçınılmalıdır.
E
Sosyolojide olgular, kuruluşlar ve disiplinler tarihi metotla incelenmelidir.
Soru 3

Mehmet İzzet’e göre; sosyolojinin ilk amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Grup ilişkilerini düzenlemek
B
Cemiyetleri tasnif etmek
C
Toplumsal değişimin aşamalarını göstermek
D
Toplum - devlet ilişkisini açıklamak
E
Birincil ve ikincil ilişkileri anlamak
Soru 4

Mehmet İzzet’in çalışmalarında kendisine dayanak aldığı sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A
Spencer
B
Engels
C
Saint Simon
D
Comte
E
Durkheim
Soru 5

Ahlak problemini “Eğer ahlakımız bir toplumsal determinizm ile gerektirilmiş bulunuyorsa, o halde sorumluluğun manası nedir?” sorusu ile ele alan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mehmet İzzet
B
Hilmi Ziya Ülken
C
Behice Boran
D
Mübeccel Kıray
E
Ziya Gökalp
Soru 6

Ziya Gökalp’e göre; aşağıdakilerden hangisi milleti oluşturan ortak yönlerden biridir?

A
Eğitim
B
İdeoloji
C
Öğretim
D
Servet
E
Estetik
Soru 7

Ziya Gökalp’in içerisinde bulunduğu Sosyolojizm ekolüne göre; aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Toplum birey karşısında üstündür.
B
Toplum kutsallık derecesinde önemlidir.
C
Toplumsal bilinç ve işbölümü önemlidir.
D
Toplum çıkarları karşısında birey korunmalıdır.
E
Sosyal dayanışmaya önem verilmelidir. «
Soru 8

Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu’nun; Türkiye’de kültürel hayatın canlanmasını, bilimsel ve felsefî hayat geleneğinin kurulmasını, ülkenin her tarafındaki kabiliyetlerin ortaya çıkarılıp değerlendirilmesini sağlayacak faktörlerden biri olarak ileri sürdüğü ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kültür devletçiliği
B
Aydın-toplum etkileşimi
C
Kültürde ademimerkeziyet
D
Şahsi teşebbüs
E
Sosyal değerleri birbirinden ayırma
Soru 9

Ziya Gökalp’e göre evrensel sosyolojinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aynı kökenden gelen ulusların ortak geleneğe ne kadar uyduklarını saptamak
B
Aynı gruba dahil olan kurumlar arasındaki gizli ve açık farklılıkları ortaya çıkarmak
C
Ulusların ortak özelliklerini tespit etmek
D
Pozitivist anlayış doğrultusunda, toplumların yapısını ve işleyişini ortaya çıkarmak
E
Türk toplumlunun kimliğini ve özelliklerini tespit etmek
Soru 10

Türk sosyolojisinin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Niyazi Berkes
B
Mehmet İzzet
C
İbrahim Yasa
D
Cahit Tanyol
E
Ziya Gökalp
Soru 11

Hilmi Ziya Ülken’in öğrencilik yıllarında Reşat Kayı ile birlikte el yazması olarak çıkarttığı dergi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Türk Yurdu
B
Anadolu
C
Genç Kalemler
D
Hareket
E
Varlık
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Niyazi Berkes’in eserlerinden biri değildir?

A
Bazı Ankara Köyleri Üzerine Bir Araştırma
B
The Development of Secularism in Turkey
C
Türk İktisat Tarihi
D
Türk Sosyoloji Tarihi
E
Türkiye'de Çağdaşlaşma
Soru 13

Hilmi Ziya Ülken’in sosyolojide birbirini tamamlayıcı olarak kullanılabileceğini düşündüğü yöntemler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru verilmiştir?

A
Sosyal monografi - tarama - katılımlı gözlem
B
İstatistik yöntem - sosyal monografi - tarihi yöntem
C
Sözlü tarih - içerik analizi - deney
D
Saha araştırması - tarama - gözlem
E
İstatistik - derinlemesine mülakat - vaka etüdü
Soru 14

Mehmet Ali Şevki Sevündük tarafından 1936 yılında yapılan ve Türkiye’de kabul edilen ilk alan araştırması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kireç Köyü
B
Ömerli Köyü
C
Kurna Köyü
D
Altınova Köyü
E
Keskin Köyü
Soru 15

Mehmet Ali Şevki Sevündük’ün doğum ve ölüm tarihi aşağıdakilerin hangisidir?

A
1882-1963
B
1883-1961
C
1886-1965
D
1887-1967
E
1888-1966
Soru 16

Mehmet Ali Şevki Sevündük’e göre; sosyolojinin laboratuvarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vesika
B
Biyografi
C
Anket
D
Tarih
E
Gözlem
Soru 17

Mehmet Ali Şevki Sevündük Osmanlı toplumunun geri kalmışlığının temel nedenini aşağıdakilerden hangisi ile açıklar?

A
Okuryazarlığın düşük olması
B
Kamucu toplum tipinin geçerli olması
C
Endüstri Devriminin yaşanmaması
D
Statükoculuğun hakim olması
E
Tarıma dayalı bir düzenin hakim olması
Soru 18

Sosyolojide Anadoluculuk akımının öncüsü olan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cemil Meriç
B
Niyazi Berkes
C
Hilmi Ziya Ülken
D
Cahit Tanyol
E
İbrahim Yasa
Soru 19

Science Sociale çizgisinde ilk alan çalışmasını yapan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nurettin Şazi Kösemihal
B
Mehmet Ali Şevki Sevündük
C
Mehmet İzzet
D
Cahit Tanyol
E
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
Soru 20

Tabiat bilimleri ile insan bilimlerini birbirinden tamamen ayırmak yerine aralarında uzlaşma sağlanması gereğini öne süren sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A
Behice Boran
B
Mübeccel Kıray
C
Ziya Gökalp
D
Niyazi Berkes
E
Hilmi Ziya Ülken
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x