Türk Sosyologları 2016-2017 Üç Ders Sınavı

Türk Sosyologları 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu’nun eserlerinden biri değildir?

A
Üç Tarz-ı Siyaset
B
iktisat Sosyolojisi Bakımından Sosyalizm I-II
C
Hukuk Sosyolojisi
D
içtimaiyata Giriş
E
Metodoloji
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Mehmet Ali Şevki Sevündük’ün çalışmalarında önemini vurguladığı yöntemlerden biridir?

A
Katılımlı gözlem
B
Deney
C
Anket
D
Monografi
E
Derinlemesine görüşme
Soru 3

Berkes’in görüşüne göre, Batıdaki laikliğe dayalı çağdaşlaşma sürecini en iyi açıklayacak kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Modernizm
B
Sosyolojizm
C
Sekülarizm
D
Post-modernizm
E
Kapitalizm
Soru 4

Prens Sabahattin'in Türkiye’de görüşlerini temsil ettiği sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A
Frederic Le Play
B
Gabriel Tarde
C
Auguste Comte
D
Emile Durkheim
E
Herbert Spencer
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi İbrahim Yasa’nın Hasanoğlan Köyü araştırmasının konu başlıklarından biri değildir?

A
Köyün sosyal yapısı
B
Köyün üretim biçimi
C
Köyün doğal çevresi
D
Köyün florası
E
Köyün kültürel durumu
Soru 6

Mübeccel Kıray’a göre Türkiye’nin toplumsal yapısı hangi ana eksen etrafında dönüşmektedir?

A
Eğitim
B
Kentlilik
C
Sanayileşme
D
Göç
E
Köylülük
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Cahit Tanyol’a göre ahlaki şahsiyetimizde eksik olan taraflardan biri değildir?

A
Sosyal faydayı bireysel faydadan tutması üstün
B
insanın kendisini hareketlerinden sorumlu tutması
C
Medeni cesaret
D
insanın hareketlerinde tutarlı olup gerçekleştirmesi bunu
E
Kişinin bireyselliği merkeze alarak çıkarlarını öncelemesi kendi
Soru 8

Cahit Tanyol’a göre, din ve büyünün iç içe olduğunu en iyi kanıtlayan inanç sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Protestanlık
B
Şamanizm
C
Yahudilik
D
Taoizm
E
İslamiyet
Soru 9

Behice Boran’a göre tek çiftli ve diğer akrabaların karıştığı ailenin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kentsel
B
Dikine mürekkep
C
Yanlama mürekkep
D
Karışık
E
Çekirdek
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Mübeccel Kıray’ın Ereğli çalışmasıyla vardığı sonuçlardan biridir?

A
Ereğli’de göreli bir denge oluşamamıştır.
B
Ereğli halkı içe kapanmıştır.
C
Ereğli’de kurulan yeni düzende hem fonksiyonlar hem de sistem yeni bir düzene ulaşamamıştır.
D
Ereğli’de yerel değerler otorite olarak varlığını güçlendirmiştir.
E
Ereğli feodal küçük şehir düzeninden modern sanayi şehir düzenine geçişte yeniden organize olmuştur.
Soru 11

Behice Boran'ın temsilcisi olduğu ekol aşağıdakilerden hangisidir?

A
Spencer - evrimci
B
Durkhemcı - içtimaiyat
C
Le Play - ilm-i içtima
D
Weberyan - anlamacı
E
Parsons - sistemci
Soru 12

Behice Boran’ın romanlarında çizdiği güçlü kadın karakterlerine hayran olduğu ve ilk okuduğunda oldukça etkilendiğini belirttiği edebiyatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Füruzan
B
Halide Edib
C
TezerÖzlü
D
Mebrure Sami
E
Kerime Nadir
Soru 13

Şerif Mardin’e göre, kültür kodlarına bağlı olarak toplum hayatında devam etmekte olan, sosyal hayatın merasim içeriğine karşılık gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
ideoloji
B
Relativizm
C
Ahlak
D
Ritüel
E
Kültürleşme
Soru 14

Şerif Mardin aşağıdakilerden hangisinin kurucu üyelerinden biridir?

A
Diriliş Hareketi
B
Sosyal Demokrat Parti
C
Yeni Demokrasi Hareketi
D
Adalet Partisi
E
Halkın Kurtuluş Örgütü
Soru 15

Bir toplumsal grubun, kendi kültürünü veya bazı unsurlarını kabul ettirmek üzere baskı yapması veya bir zümrenin yabancı kültürü ya da onun bazı unsurlarını kendi toplumuna zorla kabul ettirmeye çalışmasına ne ad verilir?

A
Zorunlu kültür değişmesi
B
Yozlaşma
C
Serbest kültür değişmesi
D
Sosyal değişme
E
Alıntı
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değişme projesi olarak Kemalizm’in temel aldığı boyutlardan biridir?

A
Ulusal devlet anlayışına geçiş
B
Sınıfsal ayrımları keskinleştiren bir toplum anlayışına geçiş
C
Evren düzenini anlamada dini öğretilere geçiş
D
Ümmet topluluğuna geçiş
E
Kişilerin otoritesi üzerine kurulu bir onur anlayışına geçiş
Soru 17

Batıcılaşma kavramı ile sorgulamadan ve sonsuz bir güvenle Batı’nın tüm öğelerini ithal etmeyi kasteden sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cemil Meriç
B
Baykan Sezer
C
Mümtaz Turhan
D
Ziya Gökalp
E
Şerif Mardin
Soru 18

Cemil Meriç, Namık Kemal, Şinasi ve Ziya Paşa’nın devirlerinin en önemli fikir adamı ve aydınları olmalarına rağmen Batıdaki gibi bir intelijansya oluşturamamalarının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Takipçilerinin fazla olmaması
B
Halkın eğitim seviyesinin düşük olması
C
Dayandıkları bir toplumsal sınıfın bulunmaması
D
Baskıcı bir fikir ortamında düşünce üretmek zorunda kalmaları
E
Osmanlı Devleti’nin sanayileşmemiş olması
Soru 19

Mümtaz Turhan’ın kendi alanında, Türkiye'de yapılan ilk ve klasikleşmiş bir çalışma olarak kabul edilen eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Atatürk ilkeleri ve Kalkınma
B
Kültür Değişmeleri
C
Psikoloji ve ilkel Kültür
D
Üniversite Problemi
E
Toprak Reformu ve Köy Kalkınması
Soru 20

Gerçek bir üniversitenin yokluğu bir ülkenin kalkınmasına, ilerlemesine mani olabilir fakat seviyesi düşük bir üniversite memleketi muhakkak mahvaya götürür. ifadesi aşağıdaki sosyologlardan hangisine aittir?

A
Bronislaw Malinowski
B
Levy-Bruhl
C
Max Weber
D
Cemil Meriç
E
Mümtaz Turhan
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x