Türk Sosyologları 2017-2018 Final Sınavı

Türk Sosyologları 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Ziya Gökalp’in kültür-uygarlık ayrımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Uygarlık, uluslararasıdır.
B
Uygarlık, objektiftir.
C
Kültür, sübjektiftir.
D
Kültür, Batı'dadır.
E
Kültür, ulusaldır.
Soru 2

Hilmi Ziya Ülken'e göre, Türkiye'de sosyolojinin ortaya çıkmasındaki dönüm noktası aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tanzimat Fermanı
B
Fransız Devrimi
C
I. Dünya Savaşı
D
II. Dünya Savaşı
E
Balkan Savaşları
Soru 3

Sosyoloji kapsamında ilk köy alan araştırması hangi yılda gerçekleştirilmiştir?

A
1936
B
1940
C
1946
D
1950
E
1956
Soru 4

Mehmet İzzet’in Milliyet Kuramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Veri olmaktan çok yapıdır.
B
Milliyet duygusu ayrıştırıcı da olabilir.
C
Bir ülküdür.
D
Toplumsal hürriyeti sağlayacak bir idealdir.
E
Milliyet duygusu ırk, toprak ve lisan ile açıklanabilir.
Soru 5

Sosyolojinin bize kazandırdığı ilk vasıf, hakikati yalandan soyabilmektir. diyen sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şerif Mardin
B
Mümtaz Turhan
C
Baykan Sezer
D
Cemil Meriç
E
Ziya Gökalp
Soru 6

Mübeccel Belik Kıray’ın Ereğli araştırmasında kasaba iş grupları arasında sayı bakımından en kalabalık, rol ve fonksiyon bakımından en önemli grup aşağıdakilerden hangisidir?

A
Subay ve memurlar
B
Tüccar ve esnaf
C
Balıkçılar
D
Serbest meslek sahipleri
E
işçiler
Soru 7

Mübeccel Kıray’ın yer seçim tipolojisi için kullandığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gecekondu
B
Yersiz - yurtsuz
C
Saçaklanma
D
Pembe yakalılar
E
Patronaj
Soru 8

Behice Boran tek çiftli ve diğer akrabaların karıştığı aile tipine ne ad vermiştir?

A
Çekirdek
B
Yanlama mürekkep
C
Kentsel
D
Dikine mürekkep
E
Karışık
Soru 9

Şerif Mardin’e göre, aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin yeni bir insan tipi yaratmadaki başarısızlığının sebeplerinden biridir?

A
Batı uygarlığının topluma olduğu gibi aktarılması
B
Osmanlı’da mahallenin üstlendiği bazı fonksiyonları Cumhuriyet Döneminde eğitim kurulularının üstlenememesi
C
Dindarlığın felsefi düşüncenin gelişimini beslemesi
D
Ümmet anlayışından ulus - devlet anlayışına geçilememesi
E
Kırdan kente göçün önüne geçilememesi
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi İbrahim Yasa’nın, Türk ailesi ile ilgili yaptığı temel çalışmalardan biridir?

A
Geniş aile
B
Orta sınıf aile
C
Ataerkil aile
D
Gecekondu ailesi
E
Kırsal aile
Soru 11

Şerif Mardin’e göre, kültür kodlarına bağlı olarak toplum hayatında devam etmekte olan, sosyal hayatın merasim içeriğine karşılık gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kültürleşme
B
Relativizm
C
Ahlak
D
Ritüel
E
ideoloji
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Tanyol’a göre kişinin hareketlerine müeyyide (yaptırım) koyan faktörler arasında yer almaz?

A
Moda müeyyidesi
B
Örf ve adetler müeyyidesi
C
Ahlaki müeyyide
D
Hukuki müeyyidesi
E
ideolojik müeyyide
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi İbrahim Yasa’nın Hasanoğlan Köyü araştırmasının konu başlıklarından biri değildir?

A
Köyün doğal çevresi
B
Köyün üretim biçimi
C
Köyün florası
D
Köyün kültürel durumu
E
Köyün sosyal yapısı
Soru 14

Baykan Sezer Batıcılaşma’da aşağıdakilerden hangisine karşı çıkar?

A
Batının öğelerini sorgulamadan ithal etmeye
B
Batı sosyolojisini taklit etmeye
C
Batı tarihini iyi bilmeye
D
Batıdan sosyolojik teorileri öğrenmeye
E
Batının sosyolojik açıklamalarını savunmaya
Soru 15

Şerif Mardin, seferberlikçiler ile tutucular arasındaki gerilimleri ve halk değerleri ile tanışıklığı siyasi sermaye haline getiren elitleri ortaya çıkaran dinamikleri hangi model içinde temellendirir?

A
Merkez - çevre
B
Mekanik - organik
C
Doğu - Batı
D
Kır-kent
E
Cemaat - cemiyet
Soru 16

Cahit Tanyol’un, Doğu-Batı farklılığından kalkarak, Türk toplum yapısını temellendirmeye çalışmasında aşağıdaki yöntem ve akımlardan hangisinin etkisi olmuştur?

A
Hermenötik yöntem
B
Doğa bilimci yöntem ve pozitivizm
C
Tarihsel yöntem ve tarihsel materyalizm
D
Yorumsamacı yöntem
E
Monografi
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Cemil Meriç’in sosyoloji ile ilgili görüşlerinden biri değildir?

A
Sosyoloji yeni bir ideolojidir.
B
Sosyoloji biliminin gerçek kurucusu Durkheim’dır.
C
Tarafsız sosyoloji yoktur.
D
Sosyoloji kutsal tanımaz.
E
Sosyoloji insan düşüncesine hürriyeti getirir.
Soru 18

Mümtaz Turhan'ın, bir millet veya toplumun kendi örf, adet ve gelenekleri içinde tarımsal, teknolojik, siyasi, eğitim, sanat ve diğer toplumsal faaliyet ve sahaları kapsayan genel bir kültür oluşumu olarak ifade ettiği kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çağdaşlaşma
B
Sanayileşme
C
Batılılaşma
D
Demokratikleşme
E
Ulusallaşma
Soru 19

Behice Boran'ın temsilcisi olduğu ekol aşağıdakilerden hangisidir?

A
Spencer - Evrimci
B
Durkhemcı -içtimaiyat
C
Weberyan - Anlamacı
D
Parsons - Sistemci
E
Le Play - ilm-i içtima
Soru 20

Bir toplumsal grubun, kendi kültürünü veya bazı unsurlarını kabul ettirmek üzere baskı yapmasına veya bir zümrenin yabancı kültürü ya da onun bazı unsurlarını kendi toplumuna zorla kabul ettirmeye çalışmasına ne ad verilir?

A
Serbest kültür değişmesi
B
Zorunlu kültür değişmesi
C
Sosyal değişme
D
Yozlaşma
E
Alıntı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,67. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x