Türk Sosyologları 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Türk Sosyologları 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Hilmi Ziya Ülken, Anadolucu dünya görüşünü geliştirirken Ziya Gökalp’in Türkçülük fikrini hangi yönüyle eleştirmiştir?

A
Savaşları engelleyememesi
B
Devletin yıkılmasına yol açması
C
Toplumun geri kalmasına sebep olması
D
Dünya şartlarında gerçekçi olmaması
E
Batıklar tarafından beğenilmemesi
Soru 2

Batı’nın emperyalist yönü bizi esir almaya çalıştığı için Batılılaşmak yerine Batılılaşmamayı esas alan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mehmet İzzet
B
Ziya Gökalp
C
Niyazi Berkes
D
Behice Boran
E
Mümtaz Turhan
Soru 3

Türk sosyolojisinin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?

A
İbrahim Yasa
B
Mehmet İzzet
C
Cahit Tanyol
D
Niyazi Berkes
E
Ziya Gökalp
Soru 4

Mehmet Ali Şevki Sevündük tarafından 1936 yılında yapılan ve Türkiye’de ilk olduğu kabul edilen alan araştırması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kurna Köyü
B
Keskin Köyü
C
Ömerli Köyü
D
Altınova Köyü
E
Kireç Köyü
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu’nun kalkınma ilkelerinden biri değildir?

A
Ticaret, tarım, endüstri kişiliği yaratan bir eğitim tekniği bulmak
B
Ülke nüfusunu artırmak, sıklaştırmak, gelenekleri korumak
C
Çekirdek aile yapısını teşvik etmek
D
Ülkeyi köy yığını olmaktan kurtarmak
E
Mekanik toplum yapısından organik toplum yapısına geçmek
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Fındıkoğlu’nun bilimsel araştırmalarda birlikte kullanılması gerektiğini belirttiği unsurlardan biri değildir?

A
Adetler
B
Tümdengelim
C
Tümevarım
D
Akıl
E
Tecrübe
Soru 7

Toplumu gerek maddi gerek manevi olarak bizi kuşatan işler, fiiller, hareketler, inançlar ve değerler sistemi olarak tanımlayan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hilmi Ziya Ülken
B
Mehmet izzet
C
Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu
D
Ziya Gökalp
E
İbrahim Yasa
Soru 8

Mehmet İzzet’e göre, iş bölümünün teşkilatlı cemiyetlerde giderek daha fazla çeşitlenmesi aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?

A
ihtiyaçların artmasının
B
Yaşam koşullarının kolaylaşmasının
C
Eğitimde uzmanlaşılmasının
D
Farklı mesleklere duyulan ihtiyacın
E
Nüfus yoğunluğunun artmasının
Soru 9

“Türkiye Nasıl Kurtarılabilir?” adlı eser aşağıdaki sosyologlardan hangisine aittir?

A
Z. Fahri Fındıkoğlu
B
Cemil Meriç
C
Prens Sabahattin
D
Şerif Mardin
E
Hilmi Ziya Ülken
Soru 10

Mübeccel Kıray’ın yer seçim tipolojisi için kullandığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Patronaj
B
Saçaklanma
C
Yersiz - yurtsuz
D
Pembe yakalılar
E
Gecekondu
Soru 11

Baykan Sezer Batıcılaşma’da aşağıdakilerden hangisine karşı çıkar?

A
Batı tarihini iyi bilmeye
B
Batı sosyolojisini taklit etmeye
C
Batının öğelerini sorgulamadan ithal etmeye
D
Batıdan sosyolojik teorileri öğrenmeye
E
Batının sosyolojik açıklamalarını savunmaya
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Cemil Meriç’in eserlerinden biri değildir?

A
Mukaddime
B
Bu Ülke
C
Jurnal
D
Sosyoloji Notları ve Konferanslar
E
Saint Simon ilk Sosyolog ilk Sosyalist
Soru 13

Mübeccel Belik Kıray’ın Ereğli araştırmasında kasaba iş grupları arasında sayı bakımından en kalabalık, rol ve fonksiyon bakımından en önemli grup aşağıdakilerden hangisidir?

A
işçiler
B
Tüccar ve esnaf
C
Subay ve memurlar
D
Serbest meslek sahipleri
E
Balıkçılar
Soru 14

Bir toplumsal grubun, kendi kültürünü veya bazı unsurlarını kabul ettirmek üzere baskı yapmasına veya bir zümrenin yabancı kültürü ya da onun bazı unsurlarını kendi toplumuna zorla kabul ettirmeye çalışmasına ne ad verilir?

A
Sosyal değişme
B
Alıntı
C
Serbest kültür değişmesi
D
Yozlaşma
E
Zorunlu kültür değişmesi
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi İbrahim Yasa’nın Hasanoğlan Köyü araştırmasının konu başlıklarından biri değildir?

A
Köyün sosyal yapısı
B
Köyün kültürel durumu
C
Köyün doğal çevresi
D
Köyün üretim biçimi
E
Köyün florası
Soru 16

Behice Boran’ın sekiz ova ve beş dağ köyünün üretim biçimlerini, ürettiklerini ve ekolojilerini baz alarak gerçekleştirdiği sosyolojik eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hasanoğlu Köyü
B
Toplumsal Yapı Araştırmaları
C
Sosyoloji Notları
D
Türkiye’nin Toplumsal Yapısı ve Temel Sorunları
E
Toplumbilim Yazıları
Soru 17

Behice Boran'ın temsilcisi olduğu ekol aşağıdakilerden hangisidir?

A
Spencer - Evrimci
B
Weberyan - Anlamacı
C
Parsons - Sistemci
D
Le Play - İlm-i içtima
E
Durkhemcı -içtimaiyat
Soru 18

Cahit Tanyol’un, Doğu-Batı farklılığından kalkarak, Türk toplum yapısını temellendirmeye çalışmasında aşağıdaki yöntem ve akımlardan hangisinin etkisi olmuştur?

A
Doğa bilimci yöntem ve pozitivizm
B
Yorumsamacı yöntem
C
Hermenötik yöntem
D
Tarihsel yöntem ve tarihsel materyalizm
E
Monografi
Soru 19

Şerif Mardin’e göre, kültür kodlarına bağlı olarak toplum hayatında devam etmekte olan, sosyal hayatın merasim içeriğine karşılık gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Relativizm
B
Ritüel
C
Ahlak
D
Kültürleşme
E
ideoloji
Soru 20

Mümtaz Turhan’a göre; Türkiye’nin geri kalmışlığının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Özellikle köylünün cahil kalmış olması
B
ilk eğitime gerekli yatırımların yapılmaması
C
Halkın büyük kısmının okuryazar olmaması
D
Aydınların nitelik ve nicelik bakımından yetersiz olması
E
Türk halkıyla diğer medeni halklar arasında bilgi farklılığının bulunması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x