Türk Sosyologları 2017-2018 Vize Sınavı

Türk Sosyologları 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Ziya Gökalp’e göre, evrensel sosyolojinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Toplumların inanç haritalarını tespit etmek
B
Pozitivist anlayış doğrultusunda, toplumların yapısını, işleyişini ortaya çıkarmak
C
Farklı kökenden gelen ulusların ortak geleneğe ne kadar uyduklarını saptamak
D
Ulusların özgün özelliklerini tespit etmek
E
Farklı gruba dahil olan kurumlar arasındaki gizli ve açık farklılıkları ortaya çıkarmak
Soru 2

Prens Sabahattin aşağıdaki sosyologlardan hangisinin görüşlerini Türkiye’de temsil etmiştir?

A
Gabriel Tarde
B
Auguste Comte
C
Herbert Spencer
D
Emile Durkheim
E
Frederic Le Play
Soru 3

Mehmet İzzet’e göre, iş bölümünün teşkilatlı cemiyetlerde giderek daha fazla çeşitlenmesi aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?

A
Nüfus yoğunluğunun artmasının
B
ihtiyaçların artmasının
C
Eğitimde uzmanlaşılmasının
D
Farklı mesleklere duyulan ihtiyacın
E
Yaşam koşullarının kolaylaşmasının
Soru 4

Türk sosyolojisinin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?

A
İbrahim Yasa
B
Cahit Tanyol
C
Ziya Gökalp
D
Mehmet izzet
E
Niyazi Berkes
Soru 5

Mehmet İzzet’in savunduğu “Sosyoloji kuramsal ilim olmalı, siyaset onun uygulamasını teşkil etmelidir.” görüşünün kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Saint Simon
B
Max Weber
C
Karl Marks
D
August Comte
E
Emile Durkheim
Soru 6

Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu’nun metodolojik görüşleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sosyolojide olgular, kuruluşlar ve disiplinler tarihi metotla incelenmelidir.
B
Toplumsal olaylar Gestaltçı-Bütüncü görüş çerçevesinde açıklanmalıdır.
C
Tek taraflı ve tek sebepli mutlak açıklamalardan kaçınılmalıdır.
D
Bilimsel araştırmada sadece tümevarım yöntemi kullanılmalıdır.
E
Sosyal bilimlerde mutlak hakikatler peşinde koşmak doğru değildir.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Fındıkoğlu’nun eğitim ve öğretim alanında savunduğu temel ilkelerden biridir?

A
Merkeziyetçilik
B
Diyalektik yaklaşım
C
Uluslararasılaşmak
D
Nicelik yerine niteliğin esas alınması
E
Mesleki farklılaşma
Soru 8

Prens Sabahattin’in en önemli eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Türkiye Nasıl Kurtarılabilir?
B
Türk Töresi
C
İslamlaşmak
D
Muasırlaşmak
E
Türkleşmek
Soru 9

Hilmi Ziya Ülken’in sosyolojide birbirini tamamlayıcı olarak kullanılabileceğini savunduğu yöntemler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Sosyal monografi - tarama - katılımlı gözlem
B
istatistik yöntem - sosyal monografi - tarihi yöntem
C
Sözlü tarih - içerik analizi - deney
D
Saha araştırması - tarama - gözlem
E
istatistik - derinlemesine mülakat - vaka etüdü
Soru 10

Mehmet Ali Şevki Sevündük’e göre; sosyolojinin laboratuvarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tarih
B
Gözlem
C
Anket
D
Biyografi
E
Vesika
Soru 11

Batılılaşmak yerine Batılasmamanın esas olduğunu ifade ederek Batılılaşma kavramına olumlu anlam yüklemeyen sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A
Emre Kongar
B
Niyazi Berkes
C
İbrahim Yasa
D
Behice Boran
E
Suna Başak
Soru 12

Mehmet Ali Şevki Sevündük tarafından 1936 yılında yapılan ve Türkiye’de ilk olduğu kabul edilen alan araştırması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kireç Köyü
B
Keskin Köyü
C
Altınova Köyü
D
Kurna Köyü
E
Ömerli Köyü
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Niyazi Berkes’in eserlerinden biri değildir?

A
Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi
B
The Development of Secularism in Turkey
C
Türk iktisat Tarihi
D
Bazı Ankara Köyleri Üzerine Bir Araştırma
E
Türkiye’de Çağdaşlaşma
Soru 14

İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu’na göre, toplumları şekillendiren Ü£ temel kuvvet aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Siyasi kurumlar - dil - eğitim
B
Ekonomi - sanat - din
C
Eğitim - aile - din
D
Aile - ekonomi - sanat
E
Dil - din - sanat
Soru 15

Hilmi Ziya Ülken’in geliştirdiği düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Anadoluculuk
B
Türkçülük
C
Batıcılık
D
Ümmetçilik
E
İslamcılık
Soru 16

Mehmet Ali Şevki Sevündük’ün çıkardığı dergi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yeni Adam Dergisi
B
Hareket Dergisi
C
Meslek-i içtimai Mecmuası
D
Yurt ve Dünya Dergisi
E
içtimaiyat Mecmuası
SONUÇLAR
16 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 1,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x