Türk Sosyologları 2018-2019 Final Sınavı

Türk Sosyologları 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu’na göre toplumsal evrimin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Millet
B
Derebeylik
C
Kabile
D
Site
E
Aşiret
Soru 2

Science Sociale Ekolü’nü yaratan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Görüşme
B
Gözlem
C
Saha araştırması
D
Deney
E
Survey
Soru 3

Fındıkoğlu’nun eğitim alanında temel bir ilke ve amaç olarak “şahsi teşebbüs” ilkesini temel aldığı sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A
F. Le Play
B
H. Saint Simon
C
Prens Sabahattin
D
Ziya Gökalp
E
Emile Durkheim
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Hilmi Ziya Ülken’in toplum yapısını anlamada temel aldığı kavramdır?

A
Nedensellik ilişkisi
B
ihtimali determinizm
C
Tümevarım
D
Fonksiyon
E
Anomi
Soru 5

Berkes’e göre her çağdaşlaşma dönemini izleyen eğilim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sekülerleşme
B
Asrileşme
C
Kutuplaşma
D
Liberalleşme
E
Dinselleşme
Soru 6

Mehmet İzzet’in “sosyoloji kuramsal bilim olmalı, siyaset onun uygulamasını teşkil etmelidir” görüşü aşağıdaki kuramcılardan hangisi ile benzeşmektedir?

A
Weber
B
Le Play
C
Simon
D
Durkheim
E
Marx
Soru 7

Cahit Tanyol’a göre Batı medeniyeti ve Batı zihniyetini yapan unsurlar içinde durulması gereken en önemli sorun aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şahsiyet terbiyesi
B
Mekanik dayanışma
C
Burjuva demokrasisi
D
Sanayileşme
E
Dinde reform hareketleri
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Cemil Meriç’in eserlerinden biri değildir?

A
Mukaddime
B
Bu Ülke
C
Jurnal
D
Sosyoloji Notları ve Konferanslar
E
Saint Simon ilk Sosyolog ilk Sosyalist
Soru 9

Baykan Sezer Batıcılaşma’da aşağıdakilerden hangisine karşı çıkar?

A
Batı sosyolojisini taklit etmeye
B
Batının öğelerini sorgulamadan ithal etmeye
C
Batı tarihini iyi bilmeye
D
Batıdan sosyolojik teorileri öğrenmeye
E
Batının sosyolojik açıklamalarını savunmaya
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Behice Boran’ın üzerinde çalıştığı konulardan biri değildir?

A
Toplumsal tabakalaşma
B
Toplumsal yapı araştırmaları
C
Sanat sosyolojisi
D
Batılılaşma
E
Mesleki hareketlilik
Soru 11

Batı’da ve Doğu’da çağdaş düşünce tarihini başlatan, ortak yönleri; sosyal bilimleri teolojinin ve ahlakın emrinden çıkarmak, totem ve tabuları yıkmak olan düşünürler aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sokrates - Ali Kuşçu
B
Marx - Farabi
C
Durkheim - ibn Sina
D
Platon - Biruni
E
Machiavelli - ibn Haldun
Soru 12

Şerif Mardin aşağıdakilerden hangisinin kurucu üyelerinden biridir?

A
Sosyal Demokrat Parti
B
Halkın Kurtuluş Örgütü
C
Adalet Partisi
D
Diriliş Hareketi
E
Yeni Demokrasi Hareketi
Soru 13

İbrahim Yasa’ya göre aşağıdakilerden hangisi toplumsal yapımızın özelliklerinden biri değildir?

A
Özgürlük ve bireysellik gibi kişilik özelliklerin inşa edilmesi
B
Toprağa bağlılık
C
Otoriteye bağlılık
D
içe dönük ve kuşkucu kişilik özelliklerinin inşası
E
Sihirsel ve dinsel inançlara bağlılık
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi İbrahim Yasa’nın belirlediği aile tiplerinden biri değildir?

A
Göçebe aile
B
Burjuva ailesi
C
Köy ailesi
D
Gecekondu ailesi
E
Taygeldi aile
Soru 15

Mübeccel Kıray’ın yer seçim tipolojisi için kullandığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gecekondu
B
Yersiz - yurtsuz
C
Pembe yakalılar
D
Saçaklanma
E
Patronaj
Soru 16

Cahit Tanyol, bireye sonradan eklenen bütün bilgi, hareket, yaratma ve yapma değerlerinin toplamına ne ad vermiştir?

A
Toplumsallaşma
B
Eğitim
C
Din
D
Kültür
E
Siyaset
Soru 17

I. Toprak reformu
II. Üniversite problemi
III. Yabancı dilde eğitim
IV. Sanat sosyolojisi
Yukarıdakilerden hangileri Mümtaz Turhan’ın üzerinde çalıştığı konulardandır?

A
I ve II
B
I ve III
C
I ve IV
D
II ve III
E
II ve IV
Soru 18

Mübeccel Belik Kıray'ın sahte şehirleşme kavramı ile kastettiği yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şehirlerin kozmopolit bir yapıya dönüşmesi
B
Şehirlerde tüketim kalıplarının değişmesi
C
Şehirlerde feodal ilişkilerin devam etmesi
D
Şehirlerde komşuluk ilişkilerinin zayıflaması
E
Şehirlerin sanayileşme hızının, tarımın modernleşmesinden çok daha yavaş olması
Soru 19

Temelde Marksist değişim düşüncesini savunan Behice Boran’ın evrim konusunda Marx ile ayrıldığı nokta aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nitel araştırmalar yapması
B
idealist felsefeyi savunması
C
Evrimsel erekselciliği reddetmesi
D
Sosyolojiyi pozitivist tutumla ele alması
E
Toplumdaki kurumlan işlevselci olarak ele alması
Soru 20

Şerif Mardin’e göre, kültür kodlarına bağlı olarak toplum hayatında devam etmekte olan, sosyal hayatın merasim içeriğine karşılık gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
ideoloji
B
Ahlak
C
Ritüel
D
Relativizm
E
Kültürleşme
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,67. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x