Türk Sosyologları 2018-2019 Vize Sınavı

Türk Sosyologları 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Mehmet İzzet’in çalışmalarında kendisine dayanak aldığı sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A
Durkheim
B
Comte
C
Simon
D
Marx
E
Le Play
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Science Sociale Ekolü’nün ve Prens Sabahattin’in görüşlerini sosyolojide izleyenler arasında yer almaz?

A
Mümtaz Turhan
B
Nezahat Nurettin Ege
C
Selahattin Demirkan
D
Mehmet Ali Şevki Sevündük
E
Tahsin Demiray
Soru 3

Batıcılık, İslamcılık ve ulusçuluk görüşlerini sentezleyen ilk sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A
Niyazi Berkes
B
Mehmet Ali Şevki Sevündük
C
Prens Sabahattin
D
Ziya Gökalp
E
ismayıl Hakkı Baltacıoğlu
Soru 4

Gökalp’e göre aşağıdakilerden hangisi kültürel değerlerin ifade ettiği kavramlardan biri değildir?

A
Derinlik
B
Sadelik
C
Doğallık
D
Anaerkillik
E
Orjinallik
Soru 5

I. Şahsiyet ve kalite esaslarına değer verme
II. Tek kitaba bağlı kalma
III. Öğretmenlere dil konusunda baskı yapmama
IV. Öğretim sisteminde hayattan kitaba doğru yönelme
Yukarıdakilerden hangileri Fındıkoğlu’nun Türk eğitim sisteminde yapılmasını önerdiği değişikliklerdendir?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
III ve IV
E
II, III ve IV
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Fahri Fındıkoğlu’nun Türk sosyolojisine katkılarından biri değildir?

A
Bütüncü yaklaşımı temellendirmeye çalışmak
B
Bilimsel ve felsefi birikime katkıda bulunmak
C
Tarihi bakış açısıyla Türkiye’de çeşitli olguları, kuruluşları ve disiplinleri inceleyerek temel eserler ortaya koymak
D
Çeşitli sivil toplum ve yayın organlarını kurmak
E
Evrensel bir düşünce geleneği kurmak
Soru 7

Mehmet İzzet’e göre toplum bilimin asıl konusunu oluşturan toplumlardan teşkilatlı olanlarda dikkate alman kriter aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dayanışma
B
Aidiyet
C
iş bölümü
D
Benzerlik
E
Çeşitlilik
Soru 8

Prens Sabahattin’in mevcut toplumsal yapı ve yönetim anlayışı karşısındaki çözümü, ________ toplumsal yapı ile ________ bir yönetim anlayışının hayata geçirilmesidir.
Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla ve doğru şekilde tamamlar?

A
toplulukçu/ ademimerkeziyetçi
B
toplulukçu/ merkeziyetçi
C
bireyci/ merkeziyetçi
D
bireyci/ademimerkeziyetçi
E
açık/devletçi
Soru 9

Sosyolojinin laboratuarının ve gözlemevinin anket olduğunu savunan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A
M. Ali Şevki Sevündük
B
Ziya Gökalp
C
Cemil Meriç
D
Mehmet izzet
E
İbrahim Yasa
Soru 10

Ülken’e göre sosyolojide sosyal ilişkinin dayandığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Din- ahlak
B
iş- organizasyon
C
Hukuk-eğitim
D
Ekonomi- ahlak
E
iş- eğitim
Soru 11

Berkes’in görüşüne göre Batıdaki laikliğe dayalı çağdaşlaşma sürecini en jyj şekilde açıklayacak kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Modernizm
B
Sekülarizm
C
Anadoluculuk
D
Sosyolojizm
E
Ulusçuluk
Soru 12

Batı’nın emperyalist yönü bizi esir almaya çalıştığı için Batılılaşmak yerine Batılaşmamayı esas alan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cemil Meriç
B
Prens Sabahattin
C
Mehmet izzet
D
Mübeccel Kıray
E
Niyazi Berkes
Soru 13

Batı’dan kültür değil, uygarlık alınması gerektiğini savunan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hilmi Ziya Ülken
B
ismayıl Hakkı Baltacıoğlu
C
M. Ali Şevki Sevündük
D
Niyazi Berkes
E
İbrahim Yasa
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu’nun bilimsel görüşlerini etkileyen düşünürlerden biri değildir?

A
Gökalp
B
Durkheim
C
Engels
D
Bergson
E
Rousseau
Soru 15

Sosyolojide Anadoluculuk akımının öncüsü olan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hilmi Ziya Ülken
B
Cahit Tanyol
C
Mübeccel Kıray
D
Niyazi Berkes
E
Ziya Gökalp
Soru 16

Sevündük’e göre Osmanlı toplumunun geri kalışının temel nedeni, öteki Asya toplumları gibi üzerinde yaşadıkları coğrafi koşullar gereği, ________ toplum tipine girmeleridir.
Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
bireyci
B
ademi-merkeziyetçi
C
merkeziyetçi
D
gelenekçi
E
kamucu
SONUÇLAR
16 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 1,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x