Türk Tiyatrosu 2015-2016 Final Sınavı

Türk Tiyatrosu 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi dram sanatının türlerinden biri değildir?

A
Vodvil
B
Tragedya
C
Fars
D
Psikato
E
Dram
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Köy Seyirlik Oyunlarının sergilendiği oyun alanlarından biridir?

A
Oda tiyatrosu
B
Sinema salonu
C
Düğün meydanları
D
Opera sahnesi
E
Cep tiyatrosu
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi meddah bölümlerinden biri değildir?

A
Meclis
B
Giriş (başlangıç)
C
Hikaye
D
Bitiş
E
Açıklama (serim)
Soru 4

Karakter ve Töre Komedyası olarak nitelendirilebilecek tiyatro yapıtlarını aşağıdaki yazarlardan hangisi yazmıştır?

A
Feraizcizade Mehmet Şakir
B
İbrahim Şinasi Efendi
C
Abdülhak Hamit
D
Namık Kemal
E
TeodorKasap
Soru 5

Aşağıdaki kişilerden hangisi Meşrutiyet Döneminde tiyatro eleştirisi yazmamıştır?

A
Celal Sahir
B
Ahmet Mithat Efendi
C
Metin And
D
Mehmet Rauf
E
Reşat Nuri Güntekin
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Avusturalyalı bilimadamı Sigmund Freud'un etkilediği yazarlardan biridir?

A
Abdülhak Hamit Tarhan
B
Tahsin Nahit
C
Şinasi
D
Şemsettin Sami
E
Ahmet Mithat Efendi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Meşrutiyet Döneminde tiyatro oyunları yazan ve yazarlığını Cumhuriyet Döneminde de sürdüren Halit Fahri Ozansoy’un oyunlarından biridir?

A
Lale Devri
B
Hançer
C
Leyla
D
Ölüm Perileri
E
Şaka
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Hüseyin Suat’ın yazdığı oyunlardan biri değildir?

A
Çifteli Mikroplar
B
Ahirette Bir Gün
C
Yamalar
D
Körebe
E
Hülle
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Dar-ül Bedayı’nın ilk öğrencilerinden biri değildir?

A
Ali Naci
B
Halit Fahri (Ozansoy)
C
Peyami Safa
D
i.Galip (Arcan)
E
Melih Cevdet Anday
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi 1923-1946 döneminde yazılan tiyatro eserlerinin konularından biri değildir?

A
Batılılaşma, sosyal değerlerdeki değişimler
B
Savaş yılları olaylarının ele alınması
C
Cumhuriyet rejiminin faziletleri
D
Eski-yeni kurumların karşılaştırılması
E
Osmanlı döneminin olumlu yönleri
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi 1927’de, Dar-ül Bedainin başına getirilen Muhsin Ertuğrul’un tiyatroya katkılarından biri değildir?

A
Çağdaş oyunları çevirterek Batı ile aynı yıllarda aynı oyunların bizde de oynanmasını sağlaması
B
Bugünkü Türk tiyatrosunun temellerini atması
C
Tiyatronun sadece istanbulla sınırlı kalmasını sağlaması
D
Kadın ve erkek oyuncuların yetişmesini sağlaması
E
Sahneleme, oyunculuk ve dekor kullanımında güncel anlayışı yerleştirmeye çalışması
Soru 12

Devlet Tiyatrolarının ilk resmi genel müdürü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cari Ebert
B
Muhsin Ertuğrul
C
Cüneyt Gökçer
D
Ahmet Kutsi Tecer
E
Haşan Ali Yücel
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi çok partili sisteme ve politikaya bakışı konu alarak yazılmış oyunlardan biri değildir?

A
Yaprak Dökümü
B
Sana Rey Veriyorum
C
Beybaba
D
Tanrı Dağı Ziyafeti
E
Günün Adamı
Soru 14

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi bünyesinde kurulan Tiyatro Enstitüsünün kuruluş tarihi aşağıdakilerden hangisidir?

A
1958
B
1949
C
1948
D
1945
E
1935
Soru 15

“Mikado’nun Çöpleri” adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Turan Oflazoğlu
B
Oktay Rifat Horozcu
C
Melih Cevdet Anday
D
Necati Cumalı
E
Aziz Nesin
Soru 16

Güncel siyasal konuları, toplumsal ve kültürel yaşamdaki yozlukları, iğneleyici bir dille, parodi, skeç, müzik vb. biçimler aracılığıyla gülünç ama acı bir açıyla sergileyen, doğaçlamaya da açık olan tiyatral tür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Duygusal komedya
B
Tragedya
C
Dram
D
Kabare
E
Operet
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Devekuşu Kabare Tiyatrosunun sahnelediği oyunlardan biri değildir?

A
Ha Bu Diyar
B
Çark
C
Astronot Niyazi
D
Haneler
E
Vatan Kurtaran Şaban
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi tarihten ya da mitolojiden hareket edilerek yazılmış olan oyunlardan biri değildir?

A
Genç Osman
B
Yunus Emre
C
Deli Dumrul
D
Koca Sinan
E
Sarı Naciye
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi tek kişilik oyunlardan biri değildir?

A
Maviydi Bisikletim
B
Cibali Karakolu
C
Nutuk
D
Ben Anadolu
E
Hep Aşk Vardı
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi 90’lı yıllarda Dünya Tiyatrosundaki hareketlerin Türk tiyatrosuna etkilerinden biri değildir?

A
“Yönetmen Tiyatrosu” anlayışının benimsenmesi
B
Performatik sahneleme ve oyunculuk anlayışı
C
Sahne metinlerine farklı yorum getirme eğilimi
D
Romantik Dram türüne yoğunlaşma eğilimi
E
Performansta çok kültürlülüğe işaret eden motiflerin kullanılması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x