Türk Tiyatrosu 2016-2017 Vize Sınavı

Türk Tiyatrosu 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

1930 yılında BBC’de yayımlanan ilk drama aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hamlet
B
Matmazel Julie
C
Bir Halk Düşmanı
D
Ağzı Çiçekli Adam
E
Satıcının Ölümü
Soru 2

J. Huizinga, oyun oynayan insanı, aşağıdakilerden hangisi ile adlandırmıştır?

A
Ecce homo
B
Homo economicus
C
Homo Sapiens
D
Homo Faber
E
Homo Ludens
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi “anlatı”nm temel öğelerinden biri değildir?

A
Uzam
B
Kişi
C
Çatışma
D
Eylem
E
Zaman
Soru 4

Koç Katımı ve Saya Gezme oyunları hangi küme altında toplanabilir?

A
Günlük yaşamı konu alan özgün oyunlar
B
Belli günlerde oynanan törensel ve büyüsel oyunlar
C
Vakit geçirmek için oynanan oyunlar
D
Bir kümeye ait değildir.
E
Eğlence amaçlı oyunlar
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Köy Seyirlik Oyunlarının yöneticilerine verilen adlardan biri değildir?

A
Oyuncubaşı
B
Yiğitbaşı
C
Meydancı
D
Sahne Amiri
E
Köse
Soru 6

Köy Seyirlik Oyunlarının kaynağı aşağıdakilerden hangisine dayandırılabilir?

A
Şarkı-Hikâye
B
Türkü-Gazel
C
Ritüel-ibadet
D
Ortaoyunu-Destan
E
Din-Söylence
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Hasat Önü - Hasat Sonu oyunlarından biridir?

A
Ekin Kurtarma Oyunu
B
Kartal Oyunu
C
Madımak Oyunu
D
Dede Oyunu
E
Güneşi Karşılama Oyunu
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Karagöz oyununda yer alan ve İstanbul ağzı konuşan kişilerden biri değildir?

A
Rumelili
B
Çelebi
C
Tiryaki
D
Beberuhi
E
Hacivat
Soru 9

Meddah’ı diğer türlerden ayıran en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Canlı oyuncuyla sunulması
B
Parçalı yapıya sahip olması
C
Osmanlı sanatı olması
D
Tasvirlerden yararlanması
E
Merak ve geciktirim duygusu uyandırarak özdeşleyime dayanması
Soru 10

El Peşrevi nedir?

A
Kavuklu’nun yürüyüş ritmi
B
Şarkı girişi
C
Karagöz oynatıcısının tasvirleri çubuklarla oynatması
D
Göstermeliğe eşlik eden ritm
E
Sazendelerin çaldığı müzik
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi ortaoyunundaki fasıl bölümünün ortak temalarından biri değildir?

A
Savaş
B
Yoksulluk
C
işsizlik
D
Ahlak yozlaşması
E
Cehalet
Soru 12

Aşağıdaki oyunların hangisi ilk Manzum Tragedya denemelerinden biri değildir?

A
Nesteren
B
Bahtiyar ya da Son Gürlüğü
C
ikinci Ersas
D
Sergüzeş-i Perviz
E
Ahenk
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Moliere’den uyarlamalar yapmıştır?

A
Ahmet Rasim
B
Ahmet Mithat Efendi
C
Ahmet Muhtar
D
Ahmet Vefik Paşa
E
Ahmet Necip Efendi
Soru 14

Tanzimat Döneminde öne çıkarılan tiyatro formu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kukla
B
Meddah
C
Batı etkisindeki Türk Tiyatrosu
D
Karagöz
E
Ortaoyunu
Soru 15

Aşağıdaki oyunlardan hangisi Töre ve Karakter komedyasıdır?

A
Geveze Berber
B
Açıkbaş
C
Misafiri istiskal
D
Eskici Kasım
E
Kendi Düşen Ağlamaz
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Meşrutiyet Dönemi yazarlarını etkileyen sanatçılardan biri değildir?

A
Moliere
B
Mayakovski
C
Shakespeare
D
Victor Hugo
E
Schiller
Soru 17

Tahsin Nahit, Haşan Bedreddin ve Halit Fahri gibi yazarları etkileyen, Halit Fahri’nin Baykuş oyunu üzerine de belirgin etkileri bulunan, AvusturyalI bilim adamı kimdir?

A
Emile Zola
B
Paul Bourget
C
Hippolyte Taine
D
Kari Marx
E
Sigmund Freud
Soru 18

İstanbul Efendisi adlı müzikli oyun aşağıdaki yazarlarından hangisine aittir?

A
Halit Fahri
B
Musahipzâde Celâl
C
Reşat Nuri
D
Ahmet Rasim
E
Mehmet Rauf
Soru 19

Ömer Hilmi’nin alegorik kişiler kullanarak yazdığı oyun aşağıdakilerden hangisidir?

A
Büyük Yarın
B
Körebe
C
Yalan
D
Hak ve Kuvvet
E
Selim-i Sâlis
Soru 20

20 Ocak 1916 'da Darülbedayinin ilk profesyonel temsili aşağıdaki oyunlardan hangisiyle gerçekleştirilmiştir?

A
Yamalar
B
Sivrisinekler
C
Baykuş
D
Hisse-i Şayia
E
Çürük Temel
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x