Türk Tiyatrosu 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Türk Tiyatrosu 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Nuri’nin eserlerinden biri değildir?

A
Türâbizâdeler
B
Alemdar
C
Macun Hokkası
D
Aşk-ı Atik
E
Büyük Yemin
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Köy Seyirlik Oyunlarının sergilendiği oyun alanlarından biridir?

A
Cep tiyatrosu
B
Opera sahnesi
C
Sinema salonu
D
Oda tiyatrosu
E
Düğün meydanları
Soru 3

Aşağıdaki kişilerden hangisi Meşrutiyet Döneminde tiyatro eleştirisi yazmamıştır?

A
Reşat Nuri Güntekin
B
Ahmet Mithat Efendi
C
Celal Sahir
D
Metin And
E
Mehmet Rauf
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Meşrutiyet Döneminde tiyatro oyunları yazan ve yazarlığını Cumhuriyet Döneminde de sürdüren Halit Fahri Ozansoy’un oyunlarından biridir?

A
Hançer
B
Lale Devri
C
Ölüm Perileri
D
Şaka
E
Leyla
Soru 5

Halit Fahri’nin “Baykuş” adlı oyunu aşağıdaki akımlardan hangisiyle yazılmıştır?

A
Simgecilik
B
Gerçekçilik
C
Doğalcılık
D
izlenimcilik
E
Gerçeküstücülük
Soru 6

Karakter ve Töre Komedyası olarak nitelendirilebilecek tiyatro yapıtlarını aşağıdaki yazarlardan hangisi yazmıştır?

A
TeodorKasap
B
Feraizcizade Mehmet Şakir
C
İbrahim Şinasi Efendi
D
Abdülhak Hamit
E
Namık Kemal
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi dram sanatının türlerinden biri değildir?

A
Tragedya
B
Psikato
C
Vodvil
D
Fars
E
Komedya
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi meddah bölümlerinden biri değildir?

A
Meclis
B
Bitiş
C
Hikaye
D
Açıklama (serim)
E
Giriş (başlangıç)
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Meşrutiyet Dönemi yazarlarını etkileyen sanatçılardan biri değildir?

A
Shakespeare
B
Schiller
C
Victor Hugo
D
Mayakovski
E
Moliere
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi çok partili sisteme ve politikaya bakışı konu alarak yazılmış oyunlardan biri değildir?

A
Beybaba
B
Sana Rey Veriyorum
C
Yaprak Dökümü
D
Tanrı Dağı Ziyafeti
E
Günün Adamı
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi 1927’de, Dar-ül Bedai'nin başına getirilen Muhsin Ertuğrul’un tiyatroya katkılarından biri değildir?

A
Bugünkü Türk tiyatrosunun temellerini atması
B
Sahneleme, oyunculuk ve dekor kullanımında güncel anlayışı yerleştirmeye çalışması
C
Kadın ve erkek oyuncuların yetişmesini sağlaması
D
Çağdaş oyunları çevirterek Batı ile aynı yıllarda aynı oyunların bizde de oynanmasını sağlaması
E
Tiyatronun sadece İstanbul'la sınırlı kalmasını sağlaması
Soru 12

Devlet Tiyatrolarının ilk resmi genel müdürü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Haşan Ali Yücel
B
Cari Ebert
C
Ahmet Kutsi Tecer
D
Muhsin Ertuğrul
E
Cüneyt Gökçer
Soru 13

1926 yılında konservatuvara dönüştürülen okul aşağıdakilerden hangisidir?

A
Darülelhan
B
Edebiyat Lisesi
C
Güzel Sanatlar Lisesi
D
Darülfünun
E
Hat Sanatı Okulu
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi 1950 Kuşağı oyun yazarlarından biri değildir?

A
Metin And
B
Refik Erduran
C
Haldun Taner
D
Turgut Özakman
E
Sabahattin Kudret Aksal
Soru 15

“Vatan Kurtaran Şaban”, “Bir Şehr-i İstanbul ki”, “Astronot Niyazi” ve “Haneler” gibi kabare oyunlarını sergileyen kabare topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?

A
BKM-Beşiktaş Kültür Merkezi
B
Devekuşu Kabare Tiyatrosu
C
Üç Maymun Kabare
D
Pisi Pisi Kabare Topluluğu
E
Yeni Kabare
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi 90’lı yıllarda Dünya Tiyatrosundaki hareketlerin Türk tiyatrosuna etkilerinden biri değildir?

A
Sahne metinlerine farklı yorum getirme eğilimi
B
Performansta çok kültürlülüğe işaret eden motiflerin kullanılması
C
Performatik sahneleme ve oyunculuk anlayışı
D
“Yönetmen Tiyatrosu” anlayışının benimsenmesi
E
Romantik Dram türüne yoğunlaşma eğilimi
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi belgesel kaynaklı oyunlardan biri değildir?

A
Benim Meskenim Dağlardır
B
Ocak
C
Sivas’93
D
Latife
E
Yangın Yeri Maraş
Soru 18

“Mikado’nun Çöpleri” adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Turan Oflazoğlu
B
Necati Cumalı
C
Oktay Rifat Horozcu
D
Melih Cevdet Anday
E
Aziz Nesin
Soru 19

Zengin Mutfağı ve Asiye Nasıl Kurtulur adlı oyunların yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Erol Toy
B
Fazıl Hayati Çorbacıoğlu
C
Vasıf Öngören
D
Turgut Özakman
E
Güngör Dilmen
Soru 20

Güncel siyasal konuları, toplumsal ve kültürel yaşamdaki yozlukları, iğneleyici bir dille, parodi, skeç, müzik vb. biçimler aracılığıyla gülünç ama acı bir açıyla sergileyen, doğaçlamaya da açık olan tiyatral tür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dram
B
Duygusal komedya
C
Tragedya
D
Operet
E
Kabare
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x