Türkçe Cümle Bilgisi 1 2016-2017 Vize Sınavı

Türkçe Cümle Bilgisi 1 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması nesne olarak görev yapmaktadır?

A
Berrin’i iki yanağından öptü.
B
Mehtabın en güzel gecesiydi.
C
Gece yarısında ulaşmış ışığa.
D
Sanki bir bekleyenin yuvasıydı her yalı.
E
Bekledik, hiç gelmeyen yağmurunu göklerin.
Soru 2

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlamasının görevi yanlış verilmiştir?

A
Aralanmış kapıdan taşlığa sürükler, (özne)
B
Bu yıl üniversiteyi bitirecek, (zarf tümleci)
C
Onda kaybettiğimiz sırrı arardık sende, (nesne)
D
Birer kâğıt fenerdir meyvalar dal ucunda, (yüklem ismi)
E
Bu kadar bahtiyarlık nasip olmaz kimseye, (özne)
Soru 3

Aşağıdaki tamlamalarla ilgili açıklamalardan hangisi yanlıştır?

A
yükte hafif, pahada ağır / şeyler (sıfat unsuru bir bulunma grubudur)
B
içe dönük / durum (sıfat unsuru bir iyelik grubudur.)
C
tabak tabak / yemekler (sıfat unsuru bir tekrar grubudur.)
D
bayrakla süslü / cadde (sıfat unsuru bir vasıta grubudur.)
E
elli üç / gün (sıfat unsuru bir sayı grubudur.)
Soru 4

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tümleci, isim tamlamasından oluşmamaktadır?

A
Ve gece yarısı ulaşmış ışığa.
B
Akşamüstleri, artıkları toplamaya gelenler olurdu.
C
Bayram sabahı güneş bile başka türlü, âdeta ruhanî doğardı.
D
Git bir de gurup vakti Cihangir’den bak!
E
Bir zaman kendini karşındaki rüyaya bırak!
Soru 5

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat unsuru bir sıfat fiil ya da sıfat fiil grubu değildir?

A
Kimsesiz tavrıyla oturan gelin, ağlıyor mu bilmem.
B
Lâkin ne kalacak doğduğumuz toprağa bizden.
C
Bu söz bir ceviz katılığındaydı.
D
Yalvaran bir ihtiyar görmek istemem.
E
Birikmiş su tozları yüzüyordu.
Soru 6

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtili isim tamlamasının birden fazla tamlayanı yoktur?

A
Dünyanın geçmişi ve geleceği
B
Martıların, karabatakların dalgalarla dansı
C
Gökyüzünün ve yıldızların ahengi
D
Benim, senin, onun hayalleri
E
Konuşulanların ve konuşulmayanların sonuçları
Soru 7

Aşağıdakilerin hangisinde türemiş sıfat yoktur?

A
iç açıcı, gevşetici havalar
B
Tuhaf, alışılmamış bir sessizlik
C
Birbirine yakın, iri iri, kara gözler
D
Uzun, zahmetli, bir yolculuk
E
Gösterişli, büyük bir konak
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisinin tamlayanı iyelik grubudur?

A
onun cesaretinin derecesi
B
marketin açılış töreninin ertelenmesi
C
planlama dairesi uzmanlarının görüşleri
D
düşman ordusunun dağılmasının nedenleri
E
okulun duvarının yıkıntılarının kaldırılışı
Soru 9

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer tamlayıcısı, isim tamlamasından oluşmamaktadır?

A
Ellerim takıldı rüzgârların saçına.
B
Bu esasında Şark ve Garp meselesidir.
C
Muharebeyi kaybedince Ankara kalesine kapanır.
D
Asıldı arabamız bir dağın yamacına...
E
Ne zaman o bankanın ardına sırtımı verdim?
Soru 10

Aşağıdaki tamlamalarla ilgili açıklamalardan hangisi yanlıştır?

A
hoş tutulmuş gâvurun diklenip anamızı babamızı kırdığı / günler.( Sıfat unsuru bir sıfat-fiil grubudur.)
B
on sekiz / kişi ( sıfat unsuru bir sayı grubudur.)
C
soğuk ve berrak / kaynak suyu, (sıfat unsuru, bağlama grubu)
D
dili bir, gönlü bir, imânı bir / insan (sıfat unsuru bir sayı grubudur.)
E
elden düşme / silah ( sıfat unsuru bir ayrılma grubudur.)
Soru 11

Aşağıdakilerin hangisinde sıfat unsuru bir sıfat fiil grubu değildir?

A
sırra kadem basmış kibritler
B
son cenkten arda kalmış adsız
C
mutlu kadının bakışlarının büyüsü
D
gerek Türklerin gerekse AvrupalIların hayalinde bıraktığı tesir
E
Allah’a giden yol
Soru 12

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne, sıfat tamlamasından oluşmamıştır?

A
Bu müzik, onu, son kudretiyle canlandırdı.
B
Büyülü bakışlı arzudan, zalim ölümden bahset.
C
Onun yerine dul, kimsesiz bir kadın alınmıştı.
D
Kalın, inandırıcı sesi bir an için durdu.
E
Ölünce, ülkede bir muhteşem güneş battı.
Soru 13

Aşağıdaki kelime gruplarından hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır?

A
seksen beş
B
otuz sekiz
C
elli dokuz
D
yirmi altı
E
yirmi bin
Soru 14

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tekrar grubu diğerlerinden faklı bir işlevde kullanılmıştır?

A
Aksetmiyor çoğunda fikirler ayan beyan.
B
Su iner yokuşlardan, hep basamak basamak.
C
Çıktım sürekli gurbete, gezdim diyar diyar.
D
insan üç beş damla kandan ibaret.
E
insan bu, su misali, kıvrım kıvrım akar ya.
Soru 15

Aşağıdakilerin hangisinde tekrar grubu zarf tümleci görevinde kullanılmamıştır?

A
Gülerim sana çocuk, açık açık söyledin işte.
B
Hileyi hurdayı asıl o bilir.
C
Lâkin, gitgide gördük ki sözünde durmuyor.
D
Ahmet Efendi dalgın dalgın sordu.
E
Yarın öbür gün o da pişman olacak.
Soru 16

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayı grubu farklı bir kelime grubunda görev yapmaktadır?

A
Her kitap yüz altmış kuruş getiriyor.
B
Elimize ayda bin yedi yüz lira kadar bir şey geçti.
C
O, on bir dil biliyordu.
D
Yirmi beş senedir babasını arıyordu.
E
O, bin sekiz yüz yirmi beşte ölen Alman bir doktorun ismidir.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi yalın hâl + yaklaşma hâli düzeninde kurulmuş bir tekrardır?

A
baş başa
B
dişe diş
C
biri birine
D
para mara
E
hediye mediye
Soru 18

Aşağıdaki cümlelerde yer alan tekrar gruplarından hangisi yapı bakımından diğerlerinden farklıdır?

A
Az çok seçiliyordu gemi ufukta.
B
Bize, gündüz gece, verdiğin huzura şükürler olsun.
C
Köyü ev ev dolaştım bütün gün.
D
Yaz kış, özlerdi ağaçlar bu derin maviliği.
E
ileri geri konuşmalarıyla herkesi yanından kaçırırdı.
Soru 19

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tekrar grubunun cümledeki görevi yanlış verilmiştir?

A
Çocuk mocuk toplantıya katılmış, (özne)
B
Yaslanır bir buluttan bir buluta başınız, (yer tamlayıcısı)
C
Gözleri yeşil yeşildi, (yüklem ismi)
D
Su içti kana kana dereden, (sıfat tamlaması)
E
Gözleri uzun uzun takılı kaldı bende, (zarf tümleci)
Soru 20

Tekrar grupları ve yapılarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
'Bir uçtan bir uca' ayrılma hâli eki-yaklaşma hâli eki düzeninde kurulan tekrar grubudur.
B
'Simsiyah' hece ilâvesiyle yapılan pekiştirmeli tekrar grubudur.
C
'Ev mev' ses ilâvesiyle yapılan pekiştirmeli tekrar grubudur.
D
'Boşu boşuna' yalın hâl-yaklaşma hâli düzeninde kurulan tekrar grubudur.
E
'Başa baş' yaklaşma hâli-yalın hâl düzeninde kurulan tekrar grubudur.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x