Türkçe Cümle Bilgisi 1 2018-2019 Vize Sınavı

Türkçe Cümle Bilgisi 1 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kelime grupları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Kelime grubu ögeleri kesinlikle yer değiştiremez.
B
Bir cümlede birden fazla kelime grubu yer almaz.
C
Cümle içinde başka bir cümle gibi değerlendirilebilir.
D
Tek başlarına yargı bildirmez.
E
Şiir dilinde kullanılmaz.
Soru 2

Aşağıdakilerin hangisinde sayı grubu farklı bir kelime grubunda görev yapmaktadır?

A
yirmi iki yıl
B
otuz sekiz gün
C
seksen sekiz bin
D
on beş sayısı
E
seksen bir vilayet
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi ad tamlamasından oluşmuş bir renk adıdır?

A
semizotu
B
gecesefası
C
balköpüğü
D
kuşburnu
E
civanperçemi
Soru 4

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıra sayı sıfatı kullanılmıştır?

A
Kızını görmeyeli iki yıl olmuştu.
B
Dallardaki elmaları birer birer kopardılar.
C
Elbisesini ince bir kumaştan diktirmişti.
D
Hayatının ikinci baharını yaşıyordu.
E
Belgin'in üçüzleri iki yaşını doldurdu.
Soru 5

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması yüklem olarak kullanılmıştır?

A
Bir kuş üşür bu bahçelerde.
B
Belki daha bin bir huyum vardır.
C
Yağız atlı nice kullar iniler.
D
Sağlam dişler, dökülen yanak etlerinden fırlamış.
E
Gülen dudakları zulmette kanlı bir güldü.
Soru 6

Sıfat tamlamasında, tamlanan kısmı bir isim tamlaması olabilir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu duruma bir örnek vardır?

A
Çorbam sıcak sıcak geldi.
B
Yüce dağ başını bürüdü duman.
C
Dün fena sıkıldım.
D
Kutu gibi bir daire bulduk sonunda.
E
Gönlüm şen olmalı.
Soru 7

Aşağıdakilerin hangisinde tamlayanı düşmüş bir iyelik grubu vardır?

A
Derin derin yüzüme bakıp gülümsedi.
B
Aşkın şiirli şarkısı yüzlerce dildedir.
C
Kadir’in yeniden evlendiğini duydum.
D
Babaların, ağabeylerin müdahaleleri gittikçe artıyordu.
E
Leyla'nın hizmetçiyi çağıran öfkeli sesi altında ezildi.
Soru 8

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayı grubu yüklem olarak kullanılmıştır?

A
Yirmi beşi aldım.
B
Bin sekiz yüz yedi isyanı Boğaziçi'nde başlayan hayatı söndürmedi.
C
Burhan Bey, bin dokuz yüz yirmi üçte ölmüştü.
D
Yeni değdi on beşine.
E
Yıl seksen dört.
Soru 9

Aşağıdakilerin hangisinde ad tamlaması cümlenin yer tümlecidir?

A
Üçüncü gün ön ayaklarını karnına doğru çekti.
B
Çılkır'ın leşiydi bu.
C
Edebâli şerbet bardağını ağzından hızla çekti.
D
Alpaslan’ın söylemek istediği cümleyi geçirdi zihninden.
E
Mataramda sıcak su kalmamış.
Soru 10

“Efendim, bu sefer bir kasabada yerleşip yazımızı geçirmek niyetindeyiz.”
Yukarıdaki cümlede isim-fiil ekinin işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sıfat durumundadır. tamlamasında tamlanan
B
Belirtili isim durumundadır. tamlamasında tamlayan
C
Belirtisiz isim durumundadır. tamlamasında tamlayan
D
Belirtisiz isim durumundadır. tamlamasında tamlanan
E
Sıfat durumundadır. tamlamasında tamlayan
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi geniş zaman bildiren sıfat-fiil eklerinden biridir?

A
-DXk
B
-AsI
C
-mXş
D
-XcX
E
-AcAk
Soru 12

“Fakat Şinasî’nin formülünde ve meselenin bu şekilde ele alınışında bir hata vardır.”
Yukarıdaki cümlede isim-fiil ekinin işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sıfat durumundadır. tamlamasında tamlanan
B
Belirtili isim durumundadır. tamlamasında tamlanan
C
Belirtili isim durumundadır. tamlamasında tamlayan
D
Sıfat durumundadır. tamlamasında tamlayan
E
Belirtisiz isim durumundadır. tamlamasında tamlanan
Soru 13

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yalın hâlde kullanıldığında anlamsız olan; ancak ikileme olarak kullanıldığında anlam kazanan bir tekrar grubu vardır?

A
Bir sevindik, bir sevindik.
B
Bulundukları vagon tıklım tıklım doluydu.
C
Eli kolu doluydu her gelişinde.
D
Eşe dosta borçlandık.
E
Yıllarca yeğenine kol kanat germişti.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisinin tamlayanı bir iyelik grubudur?

A
Sizin yüzünüzün güzelliği
B
Umudun sessiz tükenişi
C
Gökyüzünün beyaz gülü
D
Evin arka odası
E
Sokakta yürüyen adam
Soru 15

“Fiil cümlede eksiz hâlde ve yüklem olarak bulunduğunda aslında emir ________ ________ şahıs çekimindedir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
1 teklik
B
2 teklik
C
3 teklik
D
1 çokluk
E
2 çokluk
Soru 16

Aynı kelimenin ses değişikliği ile yinelenmesi sonucu oluşan tekrar gruplarının oluşabilmesi için ilk kelimenin ilk ünlüsü aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A
/u/ veya /ü/
B
/ı/ veya /i/
C
/a/ veya /e/
D
/o/ veya /ı/
E
/e/ veya /i/
Soru 17

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat-fiil grubu nesne görevinde kullanılmıştır?

A
Hangi dala ayrılmak istediğime öğrencilik yıllarımda karar vermiştim.
B
Zekâ, hayal, duygu da işlenmek suretiyle insanı mutluluğa ulaştırır.
C
Her birinin yaptığı hep aynı şeyin başka bir çevirisidir.
D
Cumhuriyet devrinde yeni bir nesil doğduğuna daha önce işaret etmiştim.
E
O gün mimar olmayı düşündüğümü söyledim.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi tamamen Türkçe kelimelerden oluşan bir tekrar grubudur?

A
akıllı uslu
B
İman itikat
C
sorgu sual
D
yol yordam
E
selâm sabah
Soru 19

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyimle yapılmış belirtili ad tamlaması vardır?

A
Dünyanın öbür ucundaki dostları düşünüyorum.
B
Emekli oluncaya kadar köylerde, kasabalarda çalıştı.
C
Eğer benim ile gelmek istiyorsan, bekle.
D
Hayatında bu kadar sinirlendiğini anımsamıyordu.
E
Yarım saat kadar bekledikten sonra gitti.
Soru 20

Aşağıdakilerin hangisinde tekrar grubu zarf olarak kullanılmıştır?

A
Yavaş yavaş Zeyniler'den uzaklaştık.
B
İçinde kıskançlık falan yoktu, tertemiz bir kalbi vardı.
C
Öteki beriki ne derse desin, umurunda değildi.
D
Kimi kimsesi yoktu, anasını babasını hatırlamıyordu hiç.
E
Zengin fakir, çoluk çocuk yan yana yemek yedi.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x