Türkçe Cümle Bilgisi 1 2018-2019 Yaz okulu Sınavı

Türkçe Cümle Bilgisi 1 2018-2019 Yaz okulu Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlanan bağlama grubudur?

A
Arabanın eski rengi beyazdı.
B
Annemin yeni hobisi resim yapmaktı.
C
Şu anda gönlü ve kafası çırılçıplaktı, bomboştu.
D
İpek gömleği göz kamaştırıyordu.
E
Evin büyük balkonu bahçeye bakıyordu.
Soru 2

“Çamurlar vıcık vıcıktı yine Karadeniz'de.” cümlesinde yer alan tekrar grubu aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A
Eş anlamlı öğelerden oluşan tekrar gruplarına
B
Aynı öğenin tekrarıyla oluşan tekrar gruplarına
C
Her ikisi de anlamsız olan öğelerden oluşan tekrar gruplarına
D
Aynı kelimenin ses değişikliği ile yinelenmesi sonucu oluşan tekrar gruplarına
E
Yakın anlamlı öğelerden oluşan tekrar gruplarına
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi gelecek zaman bildiren sıfat-fiil ekidir?

A
-An
B
-Ar
C
-mAz
D
-XcX
E
-Asi
Soru 4

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı unvan grubu olan belirtili ad tamlaması vardır?

A
Piyano öğretmenim Mediha Hanım'ın ölümünden sonra dağılıp kaybolan nota defterlerini unutamam.
B
Sultan Selim’in sarayında Can Hüseyin olmaktan vazgeçtim.
C
Mehmet Agah'ın hanına git ve Murat'a, bize üç kahve getirmesini söyle.
D
Yanındaki bir gazetede Orhan Veli’nin fotoğraflarına bakıyor.
E
Sonraki haberler Mustafa Kemal’in Ankara’ya gelişi, Meclis-i Mebusan’ın toplanması ve Misak-ı Millî ile ilgiliydi.
Soru 5

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne, sıfat tamlamasından oluşmamıştır?

A
Yağız atlı nice kullar iniler.
B
Belki daha bin bir huyum vardır.
C
Sağlam dişler, dökülen yanak etlerinden fırlamıştı.
D
Büyülü bakışlı arzudan, zalim ölümden bahset.
E
Güler yüzlü, çok tatlı bir çocuk kapıdan içeri girdi.
Soru 6

Aşağıdakilerin hangisinde isim-fiil grubu nesne görevindedir?

A
Bir bakıma olmazla boğuşmaktır söz verme.
B
Eskişehirspor yenilgisinden sonra bu kadar rahat konuşamayacaklar.
C
Her salı akşamı annesine uğramadan evine gitmezdi.
D
Onun teklifini derhal reddetmeyi aklından geçirdi.
E
Bir yazım, basıldıktan sonra, benim olmaktan çıkar.
Soru 7

Aşağıdaki tekrar gruplarından hangisi işlev bakımından diğerlerinden farklıdır?

A
Görmeliydiniz iri iri incileri nasıl saçtı.
B
Memleketimizin güzelliği pırıl pırıl ışıIdamalı.
C
Tel tel çözmüştü saçlarını omuzlarına.
D
Kâğıtlar, odunlar yavaş yavaş tutuştu.
E
Akrabalar birer birer geldiler.
Soru 8

Yakındaki dokuma, sabun, çırçır fabrikalarının işçileri olan bu meraklı komşular, meraklarını pek de gideremeden. uyku dolu gözleriyle birer ikişer inlerine çekildiler. cümlesinde altı çizili kelime grubu aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A
Belirtisiz ad tamlamasına
B
İsim-fiil grubuna
C
Sıfat-fiil grubuna
D
Belirtili ad tamlamasına
E
Zarf-fiil grubuna
Soru 9

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde türemiş zarf fiil kullanılmıştır?

A
Koşarak yanımızdan uzaklaştı.
B
Hiç susmadan konuşuyordu.
C
Eve gelirken ekmek al.
D
Bana doğruyu söylemedikçe gidemezsin.
E
Hemen gidip döneceğim.
Soru 10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “başka” kelimesi edat grubu oluşturmuştur?

A
Bu kitap gerçekten çok başka, onu mutlaka okumalısın.
B
Bize bahsettiği başka bir konuydu.
C
Sana başka bana başka konuşur o.
D
Gözetmen: “Başka sorusu olan var mı?” diye sordu.
E
Senden başka kimse bunun üstesinden gelemezdi zaten.
Soru 11

İki üç defa Mehmet Ali'den sorduk. cümlesinde birleşik isim grubu hangi görevde kullanılmıştır?

A
Sıfat tamlaması
B
Özne
C
Yer tamlayıcısı
D
Yüklem ismi
E
Nesne
Soru 12

“Tüh, vah, keşke, vay be, eyvah gibi ifadeler hangi ünlem grubunda yer alır?

A
Genel soru bildirme ifadelerinde
B
Çeşitli duyguları bildiren anlatımlarda
C
Bağımsız hitaplarda
D
Selamlaşma, ifadelerinde iyi dileklerde bulunma
E
Bir şeye ifadelerinde seslenme, dikkat çekme
Soru 13

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltma grubu yoktur?

A
Eline sağlık yemek çok güzel olmuş.
B
Dedem, gururlu, gözü tok bir insandı.
C
Ne yapsın, kıymetini bilici yok.
D
Sessizlik onun sihir ve telkin şartlarından biriydi.
E
Gözü aydın, oğlu işe girmiş.
Soru 14

“ ________ , bir isim ile bir yardımcı fiilin veya iki ayrı fiil şeklinin yahut da isim soylu bir veya birden fazla kelime ile bir esas fiilin birleşerek tek kavramı karşıladığı fiil türüne denir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
Çekimli fiil
B
Esas fiil
C
Birleşik fiil
D
Birleşik isim grubu
E
Birleşik isim
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi isnat grubudur?

A
Başı bozuk
B
Suçu kabul
C
Yüzü koyun
D
Kıymetini bilen
E
Ticareti teşvik
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi bir unvan grubudur?

A
Deli İbrahim
B
İkinci Mahmud
C
Ali Rıza Efendi
D
Kral Mehmet
E
Şeyh Galib
Soru 17

Aşağıdaki zarf-fiil eklerinden hangisi kulanımdan düşmemiştir?

A
- GAç
B
- AsIyA
C
- DuğInCA
D
- UbAn
E
- IcAk
Soru 18

İki veya daha fazla kelimenin bir araya gelerek oluşturduğu, tek kelimeye denk olan ve yargı bildirmeyen gramer birimine ne ad verilir?

A
Dil bileşenleri
B
Anlam grubu
C
Dil grubu
D
Yazım grubu
E
Kelime grubu
Soru 19

Belki daha yetmiş iki huy vardır. cümlesinde altı çizili kelime grubu aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A
Sayı grubuna
B
Belirtisiz isim tamlamasına
C
Sıfat-fiil grubuna
D
Tekrar grubuna
E
İsim-fiil grubuna
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisinin tamlayanı bir iyelik grubudur?

A
Evin arka odası
B
Sizin yüzünüzün güzelliği
C
Gökyüzünün beyaz gülü
D
Sokakta yürüyen adam
E
Umudun sessiz tükenişi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,67. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x