Türkçe Ses Bilgisi 2015-2016 Final Sınavı

Türkçe Ses Bilgisi 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi ötümlü, sürekli, akıcı ve çarpmalı bir sestir?

A
m
B
I
C
r
D
ç
E
ş
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi ses biliminin alanlarından biri değildir?

A
Görsel ses bilimi
B
Akustik ses bilimi
C
işitsel ses bilimi
D
Titreşim ses bilimi
E
Söyleyiş ses bilimi
Soru 3

Aşağıdakilerin hangisinde ötümlülük-ötümsüzlük uyumu kuralına uymayan bir yazım vardır?

A
ağaçta
B
İŞÇİ
C
başka
D
seçgin
E
içten
Soru 4

Abartma sıfatları ile zarfların vurgusu hangi hece ya da ses üzerindedir?

A
ilk seste
B
ilk hecede
C
Son seste
D
Orta hecede
E
Son hecede
Soru 5

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi geniz n’sinin, yine bir geniz ünsüzü ama aynı zamanda dudak ünsüzü de olan /m/’ye değişmesi ile oluşmamıştır?

A
gömlek
B
omurga
C
komşu
D
demir
E
domuz
Soru 6

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi Türkçedeki ses olaylarından büzülmeye örnektir?

A
ne eyle->neyle-
B
bu öyle>böyle
C
pekiyi>peki
D
ne asıl>nasıl
E
ne ise ne>nesne
Soru 7

Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde geniz n'si (n) vardır?

A
bilgin
B
sana
C
bitkin
D
dizgin
E
olgun
Soru 8

Çok heceli sözcüklerin sonunda İpi sesi bulunmaz.
Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala aykırı bir Türkçe sözcük vardır?

A
kitap
B
serap
C
klip
D
kulüp
E
gelip
Soru 9

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi Türkçedeki ses olaylarından aykırılaşmaya örnektir?

A
kapıg>kapı
B
algalı>alalı
C
yalgan>yalan
D
attar>aktar
E
yolga>yola
Soru 10

Bazı tek heceli Türkçe sözcüklerin sonunda bulunan ötümsüz ünsüzlerin çekimde ötümlüleşmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Türkçedeki yaygın eğilimin, söz sonundaki ötümsüz ünsüzlerin çekimde ötümlü hâle gelmesi yönünde olması
B
Bu tür sözcüklerin başka sözcüklerle karışmasının engellenmek istenmesi
C
ilgili kelimenin ünlüsünün Ana Türkçe döneminde uzun olması
D
Yabancı dillerin etkisi
E
Ağızlar arasında söyleyiş farklılıklarının olması
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi tarihsel süreç içinde değişerek günümüze gelmiş sözcüklerden biri değildir?

A
spiker
B
yeşermek
C
tepe
D
büyük
E
ayak
Soru 12

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ek aldığında sıfırla nöbetleşmez?

A
hacim
B
kayın (ağaç)
C
uğur
D
kayın (akrabalık)
E
oğul
Soru 13

Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde söyleyişte görülen ç>ş değişimi olmamıştır?

A
hoştu
B
geşdi
C
aşdı
D
bişdi
E
genşlik
Soru 14

Aşağıdakilerin hangisinde alıntı sözcükleri Türkçede aslına göre yazma eğilimi vardır?

A
Terimler
B
Özel adlar
C
Cins adlar
D
Birleşik adlar
E
Topluluk adları
Soru 15

Aşağıdakilerin hangisinde alıntı sözcüklerin, Türkçenin ses sistemine uyarlanması daha ileri olmuştur?

A
Alıntı sözcüğün Türkçede çok sık kullanılması
B
Alıntı sözcüğü oluşturan seslerin Türkçede de olması
C
Alıntı sözcüğün Türkçeye erken girmesi
D
Alıntı sözcüğün ünlü uyumuna girmesi
E
Alıntı sözcüğün Türkçenin yakın ilişkide olduğu dillerden olması
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi söylenişi daha iyi yansıtıyor olmasına rağmen yazımı yanlış kabul edilen bir sözcüktür?

A
arıyor
B
yapıyor
C
geleceğim
D
arayayım
E
gelicek
Soru 17

Aşağıdaki Arapça sözcüklerin hangisinde ayın harfi, Türkçede iz bırakmadan kaybolmamıştır?

A
fiil
B
aşk
C
af
D
ilim
E
akıl
Soru 18

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazımı doğrudur?

A
nalet
B
sürpriz
C
proğram
D
loğusa
E
şarter
Soru 19

Ağızların etkisi veya Arapça ve Farsça kökenli sözcüklerin söylenişindeki tereddütten kaynaklı olarak standart söyleyişte kısa ünlülü olan bazı sözcüklerin uzun ünlüyle söylendiği görülmektedir.
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bu duruma örnektir?

A
harika
B
rica
C
laik
D
tatil
E
dünya
Soru 20

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde ünlü uzunluğu anlam ayırıcı değildir?

A
âlem
B
yâkut
C
kâtil
D
âdil
E
âit
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x