Türkçe Ses Bilgisi 2015-2016 Vize Sınavı

Türkçe Ses Bilgisi 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki alıntı sözcüklerden hangisi Türkçede ünlü ile başlayan bir ek alsa da ötümlüleşme gerçekleşmez?

A
cenk
B
metot
C
hap
D
cep
E
kitap
Soru 2

Tek heceli Türkçe sözcüklerin sonundaki ötümsüz ünsüzler bir ünlüden önce hem ötümlüleşebilir hem de ötümsüz kalabilir: gök>göğe, saç>saçı vb. gibi. Bu ikili durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yazımla ilgili olması
B
Anlam karışmasının önüne geçilmesi
C
Ünsüzün ötümsüz kalması Türkçenin yapısına uymaması
D
Ünlünün eski Türkçede uzun ya da kısa olması
E
Bazı ünsüzlerin daha kolay ötümlüleşmesi
Soru 3

Aşağıdakilerin hangisinde “ü” ünlüsünün özellikleri tam ve doğru olarak verilmiştir?

A
geniş-yuvarlak-art
B
dar-yuvarlak-art
C
geniş-düz-art
D
geniş-düz-ön
E
dar-yuvarlak-ön
Soru 4

Dil çalışmalarında aşağıdakilerden hangisi gelişme işareti olarak gösterilir?

A
A
B
*
C
X
D
>
E
//
Soru 5

Aşağıdaki seslerden hangisi Türkçe sözcüklerde ancak ikincil, yani başka seslerden değişmiş olarak bulunabilir?

A
m
B
h
C
k
D
r
E
z
Soru 6

-A şeklinde sembolle gösterilen ekin açılımı aşağıdakilerin hangisinde tam ve doğru olarak verilmiştir?

A
a, e
B
lar, ler
C
a, ı
D
e, ı, i
E
ı, i, u, ü
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi çift-dudak ünsüzüdür?

A
b
B
d
C
n
D
s
E
t
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Ses Bilgisinin inceleme alanlarından biri değildir?

A
Seslerin anlam ayırıcı özelliği
B
Sesbirimler
C
Seslerin biyolojik değerleri
D
Ünlü ve ünsüzlerle ilgili kurallar
E
Ünlüler
Soru 9

Ek, dar bir ünlüye ve ünsüz uyumuna giren bir ünsüze sahipse, kaç farklı biçimde kullanılabilir?

A
2
B
4
C
5
D
6
E
8
Soru 10

Akademik çalışmalarda eylem köklerinin sonuna aşağıdaki işaretlerden hangisi konur?

A
Yıldız
B
Gelişme işareti
C
Tire
D
Eğik çizgi
E
Alternasyon işareti
Soru 11

Art ve ön damak biçimleri olan ünsüzler aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
c, v, t
B
g, k, I
C
z, r, t
D
ğ, g, k
E
n, m, p
Soru 12

“örtüsünde, babasına” gibi sözcüklerde görülen “-sİ” eki ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Söz çekiminde kullanılan bir yapım ekidir.
B
iki ünlü arasında karşımıza çıkan bağlama ünlüsüdür.
C
Söz yapımında kullanılan bir türetme ekidir.
D
Altayca dönemine ait bir çoğul ekidir ve yanlış bölünme sonucu iyelik ekine dahil olmuştur.
E
Pekiştirme görevinde olan bir ektir.
Soru 13

Olumsuz şimdiki zaman fiil çekiminde sözcüğün vurgusu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Olumsuzluk eki üzerindedir.
B
Sözcüğün ilk hecesi üzerindedir.
C
Tamamen kalkar.
D
Son sese kayar.
E
Olumsuzluk ekinden önceki hece üzerindedir.
Soru 14

saç-ı-n-a, o-n-a, senin-ki-n-de gibi yapılarda ortaya çıkan “n” sesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Belli durumlarda karşımıza çıkan bağlama ünlüsüdür.
B
Söz yapımında kullanılan bir türetme ekidir.
C
Eski bir zamirin kalıntısıdır ve bu nedenle zamir n’si olarak adlandırılır.
D
Söz çekiminde kullanılan bir çekim ekidir.
E
Pekiştirme görevindedir.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Türkçe kökenli bir sözcüğün önlük-artlık uyumundan çıkmasının en önemli nedenlerinden biridir?

A
Kimi eklerin tek biçimli olması
B
Özel ad olması
C
Kalın ünlülü olması
D
Tek heceli bir sözcük olması
E
Sadece ağızlarda kullanılan bir sözcük olması
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi, vurgulanamayan yapılardan biri değildir?

A
Kalıplaşmış sözcüklerdeki ki bağlacı
B
Şimdiki zaman eki
C
Üç heceli Türkçe yer adları
D
-IncA zarf fiil eki
E
-dXr bildirme eki 3 . tekil kişi
Soru 17

Türkçe kökenli iki heceli yer adlarında vurgu nerededir?

A
Orta hecededir.
B
ilk hecededir.
C
Tamamen kalkar.
D
Son hecededir.
E
Son sese kayar.
Soru 18

Türkçede alıntı sözcüklerdeki uzun ünlülerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Her durumda kısadırlar.
B
Yanlarında bulunan ünsüzü ötümlüleştirirler.
C
Söyleyişte korunurlar ama yazımda korunmazlar.
D
Her durumda uzunluklarını korurlar.
E
Çoğunlukla kısalmışlardır ya da ünlüyle başlayan bir ek almadığı sürece kısa söylenirler.
Soru 19

Aşağıdaki yer adlarının hangisinde vurgunun yeri yanlış gösterilmiştir?

A
BozüYÜK
B
Söğüt
C
MuRAdiye
D
SUsurluk
E
TeKİRdağ
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi enklitik kabul edilir?

A
Bağlaç olan “da”
B
Bulunma durumu “-da” eki
C
“gibi” edatı
D
Çoğul -lar/-ler” eki
E
isimden isim yapan “-cı” eki
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x