Türkçe Ses Bilgisi 2016-2017 Final Sınavı

Türkçe Ses Bilgisi 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Alternasyon işareti (~) aşağıdaki sözcük çiftlerinin hangisinde doğru kullanılmıştır?

A
al~alım
B
aşağı-aşağıya
C
kok~kök
D
tag~dağ
E
boYUN-boyun
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi ünlülerin sınıflandırılmasında kullanılan ölçütlerden biri değildir?

A
Genişlik
B
Yuvarlaklık
C
Uzunluk
D
Ötümlülük
E
Darlık
Soru 3

Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde Eski Türkçede kapalı 'e' sesi yoktur?

A
B
iki
C
beş
D
yedi
E
giy-
Soru 4

Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ünlü ile başlayan bir ek alma sırasında ortaya çıkan ses değişikliği yanlıştır?

A
kitab-ı
B
metot-u
C
hesâb-ı
D
ceng-e
E
ceb-i
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi ek tek biçimli olduğu için uyumdan çıkmıştır?

A
geldi
B
gelecek
C
gelmiş
D
geliyor
E
gelir
Soru 6

Aşağıdakilerin hangisinde heceleme yanlış gösterilmiştir?

A
e-le-le
B
baş-la-nıl-dı
C
u-çuk
D
sev-gi-yi
E
ha-nım-e-li
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi vurgusu ilk sözcüğün son hecesinde olan eski birleşik sözcüklerden biridir?

A
düztaban
B
karagöz
C
kertenkele
D
uçaksavar
E
efendi
Soru 8

Sıfırla nöbetleşme olan bir eylem tabanı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
ilk hecesi açıktır.
B
ikinci hecesi kapalıdır.
C
ikinci hecesi -yXr, -vXr, -ğXr, -kXr, -pXr yapısında olabilir.
D
En az üç hecelidir.
E
Ünlüyle başlayan bir ek almıştır.
Soru 9

Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde göçüşme olayı vardır?

A
tandır
B
aktar
C
nalet
D
patlıcan
E
muşamba
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi söz içinde İni türemesi görülen Türkçe bir sözcüktür?

A
ortanca
B
kalınca
C
gülünce
D
birinci
E
serince
Soru 11

Aşağıdaki sözcüklerin hangisi ünlü ile başlayan bir ek aldığında sıfırla nöbetleşme gerçekleşir?

A
deniz
B
domuz
C
ağıl
D
gelin
E
uğur
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi ötümsüzleşme olayı geçirmiş alıntı bir sözcüktür?

A
pusu
B
pars
C
pastırma
D
parmak
E
tezgâh
Soru 13

zan>zannet- örneğinde görülen ses olayı aşağıdaki sözcüklerin hangisinde vardır?

A
katetmek
B
ahdetmek
C
emretmek
D
reddetmek
E
devretmek
Soru 14

Aşağıdaki yazımlardan hangisi yanlıştır?

A
yapıyorsun
B
arayayım
C
alıcak
D
değil
E
bakacağım
Soru 15

Aşağıdaki kısaltma söyleyişlerinden hangisi Türkçe kurallara uygundur?

A
NTV: en-ti-vi
B
TDK: te-de-ke
C
CNN: si-en-en
D
FM: ef-em
E
DVD: di-vi-di
Soru 16

Aşağıdakilerin hangisinde vurgu İstanbul ağzındaki biçimiyle gösterilmiştir?

A
soPA
B
MAşa
C
MANkafa
D
ErZİNcan
E
Pide
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi köyden kente göçün bir sonucu olarak yaygınlaşma eğilimi gösteren söyleyiş yanlışlarından biri olarak gösterilmez?

A
Art ünlülerin yanında bulunan ince Igl, İki ve ll seslerinin doğru telâffuz edilememesi
B
Arapça, Farsça bazı sözcüklerdeki kısa ünlülerin uzun söylenmesi
C
/j/ yerine İd sesinin kullanılması
D
Kapalı 'e' sesinin standart Türkçede yaygınlaşması
E
Bazı sözcüklerdeki uzun ünlülerin kısa söylenmesi
Soru 18

Aşağıdaki alıntı sözcüklerden hangisi Türkçeye uyarlanmış ve yazıya yansımış biçiminde değildir?

A
fonksiyon
B
cilet
C
dosya
D
istasyon
E
çamaşır
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi konuşma dilinin sürekli bir değişim içinde olmasının nedenlerinden biri değildir?

A
Yabancı dillerin etkisi
B
Ağızların etkisi
C
Sosyal gruplar arasındaki dil farklılıkları
D
Dilin kendi doğal eğilimleri
E
Dilbilgisi derslerinin etkisi
Soru 20

Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ünlü uzunluğu anlam farklılığına neden olmaz?

A
ayan
B
ali
C
ahlak
D
adil
E
aciz
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x