Türkçe Ses Bilgisi 2016-2017 Vize Sınavı

Türkçe Ses Bilgisi 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ünlü ile başlayan bir ek aldığında ötümsüzlüğünü korur?

A
hesap
B
cep
C
metot
D
tip
E
kitap
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi ek almasa bile söz sonunda ötümlü ünsüz bulunduran tek heceli Türkçe sözcüklerden biri değildir?

A
hap
B
ad
C
od
D
sac
E
yad
Soru 3

Aşağıdakilerin hangisinde söz sonu ünsüz, bir ünlüden önce, hem ötümlü hem de ötümsüz olarak kullanılabilmektedir?

A
ağaç
B
kaset
C
grup
D
geçit
E
evrak
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi bir diş-damak ünsüzü değildir?

A
ş
B
j
C
c
D
g
E
ç
Soru 5

Aşağıdaki kelimelerin hangisinde gösterge nedensizdir?

A
beş yüz
B
on dokuz
C
yirmi
D
gümbür gümbür
E
sütlaç
Soru 6

Aşağıdaki kelime gruplarından hangisi en küçük karşıt çift örneğidir?

A
geniş-dar
B
bol-kol
C
yanıt-cevap
D
rakam-harf
E
tezgâh-tezgah
Soru 7

İnsan doğuştan itibaren belli bir dil donanımına sahip olsa bile bu donanımının bir dile dönüşmesi için öncelikle aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

A
Sosyal çevre
B
iletişim araçları
C
Kitap okuma
D
Gramer bilgisi
E
Eğitim
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi dilin özelliklerinden biri değildir?

A
Değişken olması
B
insana özgü olması
C
Toplumsal bir olgu olması
D
Sözlü dil öncelikli olması
E
Harflerden oluşması
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi ekleşme sırasında Türkçenin ötümlüleşme kuralına uyan yabancı bir sözcüktür?

A
sevk
B
elektrik
C
hürriyet
D
cumhuriyet
E
tip
Soru 10

Dil çalışmalarında ( * ) işareti aşağıdakilerden hangisinin başına konmalıdır ?

A
evleri
B
eviniz
C
evim
D
evin
E
evm
Soru 11

saç-ı-n-a, o-n-a, senin-ki-n-de gibi yapılarda ortaya çıkan “n” sesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Pekiştirme görevindedir.
B
Eski bir zamirin kalıntısıdır ve bu nedenle zamir n’si olarak adlandırılır.
C
Belli durumlarda karşımıza çıkan bağlama ünlüsüdür.
D
Söz çekiminde kullanılan bir çekim ekidir.
E
Söz yapımında kullanılan bir türetme ekidir.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi, vurgulanamayan yapılardan biri değildir?

A
Kalıplaşmış sözcüklerdeki ki bağlacı
B
-IncA zarf fiil eki
C
Şimdiki zaman eki
D
Üç heceli Türkçe yer adları
E
-dXr bildirme eki 3. tekil kişi
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi parçalarüstü sesbirimlerden biri değildir?

A
Vurgu
B
Akustik
C
Durak
D
Ezgi
E
Uzunluk
Soru 14

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi Türkçedir?

A
inanç
B
vals
C
baht
D
zevk
E
lakayt
Soru 15

Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde vurgunun yeri yanlış gösterilmiştir?

A
boYUN
B
AMca
C
efenDİ
D
yirMİ
E
şüKÜR
Soru 16

Türkçede söz sonunda iki ünsüz bulunabilmesi için birinci ve ikinci ünsüzün niteliği nasıl olmalıdır?

A
Birinci ötümlü-ikinci ötümsüz
B
Birinci patlamalı-ikinci ötümlü
C
Birinci akıcı veya sızıcı-ikinci patlamalı
D
Birinci sürekli-ikinci süreksiz
E
Birinci akıcı veya sızıcı-ikinci sürekli
Soru 17

Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde önlük-artlık uyumunun olmaması tarihi süreçte geçirdiği değişimlerle ilgili değildir?

A
anne
B
inan-
C
şişman
D
memnun
E
kardeş
Soru 18

Aşağıdaki ünsüzlerden hangisinin art ve ön damak biçimi vardır?

A
f
B
d
C
k
D
n
E
z
Soru 19

Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde vurgunun yeri doğrudur?

A
deVEtabanı
B
alıKOY
C
teyZE
D
bu RA
E
KAPlumbağa
Soru 20

Türkçede abartma sıfatları ile zarfların vurgusu hangi hecede ya da seste bulunur?

A
ilk seste
B
Son hecede
C
Son seste
D
Orta hecede
E
ilk hecede
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x