Türkçe Ses Bilgisi 2017-2018 Vize Sınavı

Türkçe Ses Bilgisi 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Gösterge-gösterilen ilişkisi bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Aralarında gösteren-gösterilen ilişkisi bulunan her nesne ya da durum bir göstergedir.
B
Gösterge ilişkisinin oluşabilmesi için bir gösteren ve bir gösterilen gereklidir.
C
Göstergeler kendiliğinden oluşabileceği gibi üzerinde anlaşmaya varılarak da oluşturulabilir.
D
Gökte siyah yağmur bulutlarının yağmur oluşturması doğal bir göstergedir.
E
Trafik ışıkları karşısında yayaların hareket etmesi doğal bir göstergedir.
Soru 2

Aşağıdakilerin hangisinde lal ünlüsünün özellikleri tam ve doğru olarak verilmiştir?

A
geniş-düz-ön
B
geniş-düz-art
C
dar-düz-art
D
dar-düz-ön
E
geniş-yuvarlak-ön
Soru 3

Aşağıdaki ünlülerden hangisi Türkçede bulunmaz?

A
Art ünlü
B
Ağız ünlüsü
C
Geniz ünlüsü
D
Ön ünlü
E
Düz ünlü
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisinde lol ünlüsünün özellikleri tam ve doğru olarak verilmiştir?

A
dar-yuvarlak-ön
B
geniş-düz-art
C
dar-yuvarlak-art
D
geniş-düz-ön
E
geniş-yuvarlak-art
Soru 5

Aşağıdaki ünsüzlerden hangisinin çıkarılışı sırasında havanın söyleyiş organlarında tamamen engellenmesi söz konusu değildir?

A
ğ
B
t
C
g
D
k
E
P
Soru 6

Sesbilgisi araştırmalarında bir dilin sesbirim olan sesleri aşağıdaki işaretlerden hangisi ile gösterilir?

A
Gelişme işareti
B
Yıldız işareti
C
Alternasyon işareti
D
iki eğik çizgi işareti
E
Tire işareti
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi ünlülerin sınıflandırılmasında bir ölçüt değildir?

A
Ünlünün söylenişi sırasında ağız boşluğunda yarattığı darlık
B
Ünlünün söylenişi sırasında dudakların durumu
C
Ünlünün sözcük başında bulunup bulunmaması
D
Ünlünün söylenişi sırasında dilin ön kısmının soluğun geçişine bir engel oluşturması
E
Ünlünün söylenişi sırasında dilin arka kısmının soluğun geçişine bir engel oluşturması
Soru 8

Dilde anlam ayırıcı en küçük öğeye ne ad verilir?

A
Fonetik
B
Sesbirim
C
Fonoloji
D
Sesçil
E
Alofon
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel çalışmalarda -mXş sembolünün açılımlarından biri değildir?

A
-meş
B
-miş
C
-mış
D
-muş
E
-müş
Soru 10

Dil göstergelerinin gösteren işlevini aşağıdakilerden hangisi üstlenir?

A
Heceler
B
Sözcükler
C
Harfler
D
Sesler
E
Cümleler
Soru 11

Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde düzlük-yuvarlaklık uyumu gerçekleşmiştir?

A
yavru
B
tapu
C
okul
D
kabuk
E
çamur
Soru 12

Konuşmada bürünsel özelliklerden sapmalar olsa bile aşağıdakilerden hangisinden hareketle doğru iletişim mümkündür?

A
Heceler
B
Sesler
C
Bağlam
D
Sözcükler
E
Noktalama
Soru 13

“uyuyakalmışım” sözcüğünde vurgunun yeri aşağıdaki hecelerden hangisinin üzerindedir?

A
-mış-
B
-ya-
C
uyu-
D
-ım
E
-kal-
Soru 14

Aşağıdaki birleşik sözcüklerin hangisinde vurgu, birleşiğin son hecesinde değildir?

A
tepegöz
B
eliaçık
C
karagöz
D
kaplumbağa
E
akaryakıt
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi tek biçimli eklerden biri değildir?

A
-ca
B
-yor
C
-ki
D
-leyin
E
-ken
Soru 16

Eklenme sırasında 3. kişi iyelik ekleri ile durum ekleri arasında yer alan ünsüz aşağıdakilerden hangisidir?

A
n
B
y
C
z
D
s
E
t
Soru 17

efendim sözcüğü bir söze başlamak için kullanıldığında aşağıdaki tonlardan hangisiyle söylenir?

A
Düz ton
B
Genişleyen ton
C
Daralan ton
D
Yükselen ton
E
Alçalan ton
Soru 18

Bir görüşe göre aşağıdaki sözcüklerin hangisinde /k/ art damak sesi olarak söylenmelidir?

A
kuş
B
şevk
C
renk
D
kalem
E
kâğıt
Soru 19

Türkçede ikincil uzunlukların ortaya çıkış nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yabancı dillerin etkisi
B
iki ünlünün yan yana gelmesi
C
Ünlü türemesi
D
Ünsüz ikizleşmesi
E
İği ünsüzünün etkisi
Soru 20

Aşağıdakilerin hangisinde ötümlülük-ötümsüzlük uyumu kuralına uymayan bir yazım vardır?

A
işçi
B
içten
C
ağaçta
D
seçgin
E
başka
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x