Türkiye Cumhuriyeti İktisat Tarihi 2017-2018 Final Sınavı

Türkiye Cumhuriyeti İktisat Tarihi 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kurtuluş Savaşı sırasında Sovyetler Birliği’nden gelen dış yardımları resmi niteliğe kavuşturan 16 Mart 1921 tarihli anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ankara Antlaşması
B
Brest Litovsk Antlaşması
C
Gümrü Antlaşması
D
Kars Antlaşması
E
Moskova Antlaşması
Soru 2

3 Temmuz 1932 tarihinde çıkarılan “Buğday Koruma Kanunu”nun uygulanmasında sınırlı kalınmasının esas nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kaliteli buğdayın Ziraat Bankası’na düşük fiyatlarla satılması
B
Kalitesiz buğdayın tüccarın elinde kalması
C
Örgütlenme yetersizliği ve alımlarda kalite farkı gözetilmesi
D
İtalya ve Fransa’ya buğday ihraç edilmesi
E
Toprak Mahsulleri Ofisi’nin açılması
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi İzmir İktisat Kongresi’nde “çiftçi grubunun isteklerinden biri değildir?

A
Ormanlarımızın muhafazası
B
Tütün ziraat ve ticaretinin yasak olması
C
Reji ve idare usulünün kaldırılması
D
Aşarın kaldırılması
E
Milli ürünler için asgari bir deniz ve kara taşıma ücreti tespit edilmesi
Soru 4

Ekonomide savunduğu liberal politikalar nedeniyle Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile ters düşmesi sonucunda 25 Ocak 1939 tarihinde başbakanlık görevinden istifa eden kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Celal Bayar
B
Refik Saydam
C
Ahmet Hamdi Başar
D
Kazım Karabekir
E
Şükrü Saraçoğlu
Soru 5

Türkiye’nin, İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya’ya ihraç ettiği stratejik önemdeki maden aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kömür
B
Boksit
C
Demir
D
Bakır
E
Krom
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye ile IMF arasında 1958’de yapılan görüşmelerde IMF tarafından öne sürülen şartlardan biri değildir?

A
Bütçe denkliği için kamu harcamalarının azaltılması
B
Yatırımlarda verimli ve kısa vadeli olanlara öncelik verilmesi
C
Kamu iktisadi kuruluşlarının ürünlerinin fiyatlarının yükseltilmesi
D
Türk lirasının değerinin yükseltilmesi
E
ihracatın artırılması için destekleme tedbirleri alınması
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi 1946 İvedili Sanayi Planı’nı hazırlayan kişiler arasında yer alır?

A
Kemal Derviş
B
Ali Fethi Okyar
C
Taner Güneş
D
Mehmet Şimşek
E
İsmail Hüsrev Tökin
Soru 8

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Sovyetler Birliği’ne karşı kurulan siyasi-askeri örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

A
Milletler Cemiyeti
B
Varşova Paktı
C
Cominform
D
NATO
E
Karadeniz Ekonomik işbirliği
Soru 9

Aşağıdaki ülkelerden hangisi OPEC’e (Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı) üye değildir?

A
Nijerya
B
İsrail
C
Kuveyt
D
Cezayir
E
Venezuela
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi 1960’lı yıllarda izlenen ithal ikameci sanayileşme politikasının uygulanma ilkelerinden biri değildir?

A
Koruyucu dış ticaret politikası izlenmesi
B
Sermaye ve emek üzerindeki fiyatların kontrol edilmesi
C
Planlamanın önerdiği alanlarda yapılan yatırımlara teşvik uygulanmaması
D
Sabit döviz kuru uygulanması
E
Emeğin kiralama bedelinin ücretle kontrol edilebilmesi
Soru 11

ABD’nin, 1975-1978 yılları arasında Türkiye’ye uyguladığı silah ambargosunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çöl Fırtınası Operasyonu
B
Türkiye’nin AET başvurusu
C
Türkiye'nin Varşova Paktı'na katılması
D
Kıbrıs Barış Harekâtı
E
Türkiye'nin, ABD'nin orta menzili jüpiter güdümlü füzelerinin kendi topraklarına yerleştirilmesine izin vermemesi
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi 1960 - 1980 yılları arasında Bretton Woods Sistemi'ni etkileyen gelişmelerden biridir?

A
Leyte Savaşı
B
Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurulması
C
Vietnam Savaşı
D
İsrail Devleti’nin kurulması
E
Kore Savaşı
Soru 13

1980’lerin sonunda liberal ekonomilerin baskılayıcı sistemlerden daha iyi çalıştığı görüşünün pekişmesine neden olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Birinci Körfez Savaşı’nın çıkması
B
Doğu Blokunun yıkılması
C
Kapitalizmin eski bir ekonomik sistem olması
D
Sovyetler Birliği’nin Afganistan’ı işgal etmesi
E
Çin Kültür Devrimi'nin başarısızlığa uğraması
Soru 14

1950-1960 yılları arasında aşağıdaki ülkelerin hangisinden Türkiye’ye önemli miktarda yabancı sermaye akışı olmuştur?

A
Yunanistan
B
Belçika
C
ABD
D
Katar
E
Sovyetler Birliği
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi 1990’lı yılların başında bankacılık sektörünü krize sürükleyen esas gelişmelerden biridir?

A
Körfez Krizi
B
Sovyetler Birliği’nin Afganistan’ı işgali
C
Arap-israil Savaşı
D
İran İslam Devrimi
E
Kore Savaşı
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi 24 Ocak 1980 Kararları'nın hedeflerinden biri değildir?

A
Dış ödeme sorunlarını çözmek
B
Kamu iktisadi Teşekküllerini (KİT) artırmak
C
Ekonominin dışa açılmasını kolaylaştırmak
D
ihracata dönük sanayileşme politikasının benimsenmesini sağlamak
E
Kısa vadede enflasyon oranını düşürmek
Soru 17

I. Ekonomide istikrar sağlamak
II. Enflasyon beklentisini düşürmek
III. Ekonomik büyümenin yolunu açmak
Yukarıdakilerden hangileri 2000-2001 yıllarını kapsayan “Enflasyonla Mücadele Programı”nın amaçları arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin 2008 krizinden cok fazla etkilenmeden çıkmasını sağlayan faktörlerden biridir?

A
Bankacılık sektörünün güçlü olması
B
Tarımda ithalata ağırlık verilmesi
C
ithalatın cazip hale getirilmesi
D
Tüketimin artırılması
E
Altyapı yatırımlarının durdurulması
Soru 19

2008 global finansal krizin ilk çıktığı ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Almanya
B
Güney Kore
C
ispanya
D
ABD
E
Japonya
Soru 20

“Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı” hangi krizin sonucunda hazırlanmıştır?

A
2001 krizi
B
1995 krizi
C
1958 krizi
D
1946 krizi
E
1943 krizi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x