Türkiye Cumhuriyeti İktisat Tarihi 2018-2019 Final Sınavı

Türkiye Cumhuriyeti İktisat Tarihi 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Birleşmiş Milletler Konferansına, Almanya ve Japonya’ya savaş ilan etmeyen devletlerin kurucu üye olarak katılamayacağına yönelik kararın alındığı konferans aşağıdakilerden hangisidir?

A
I. Kahire Konferansı
B
Yalta Konferansı
C
Quebec Konferansı
D
Potsdam Konferansı
E
Moskova Konferansı
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi II. Meşrutiyet döneminde milli iktisat politikasını destekleyen kişilerden biri değildir?

A
Sadi Irmak
B
Tekin Alp
C
Ziya Gökalp
D
Ahmet Muhiddin
E
Yusuf Akçura
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Türk Hükümeti’nin 1923 İzmir İktisat Kongresi’ni düzenleyerek Batı dünyasına verdiği mesajlardan biri değildir?

A
Sosyalist bir ekonomik modelin izlenmeyeceği
B
Uluslararası ölçü ve saat gibi standartlara uygun düzenlemeler yapılacağı
C
Kılık-kıyafette reform yapılmayacağı
D
Yabancı sermaye düşmanlığının izlenmeyeceği
E
Ticaret ve borçlar gibi yasaların Batı yasaları çerçevesinde düzenleneceği
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi 3 Temmuz 1932 tarihli “Türkiye’de Afyon Yetiştiriciler Satış Birliği” kurulması hakkındaki kanunun kabul edilmesinde etkili olan unsurlardan biri değildir?

A
Avrupa’daki ilaç firmalarının anlaşarak bir kartel kurması aralarında
B
Afyon alım ve satımının toplanmasının kolaylaştırılması tek elde
C
Kaçakçılığı önlemek
D
Afyon ithalatında devletin kaldırmak denetimini
E
Afyon alım fiyatlarının hızla düşmesi
Soru 5

Altın kambiyo sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Piyasadaki para miktarının % 10’unu kadar altının Merkez Bankası’nda bulunmasıdır.
B
insanların tasarruf aracı olarak altın bulundurmasıdır.
C
Piyasadaki para miktarı kadar altın veya altın karşılığı olan ABD dolarının Merkez Bankası’nda bulunmasıdır.
D
insanların alışverişlerini altın üzerinden yapmasıdır.
E
Piyasadaki para miktarının % 25’i kadar altının Merkez Bankası’nda bulunmasıdır.
Soru 6

1929 Dünya ekonomik krizinden sonra talebi harekete geçirecek devlet müdahalelerinin ekonomiyi canlandırabileceğini iddia eden İngiliz İktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
David Ricordo
B
Max Weber
C
Baptist Say
D
J. M. Keynes
E
Werner Sombart
Soru 7

1945 yılında ithal edilen her şeyin ülke içerisinde üretilmesi için hazırlanan plan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Misak-ı iktisadi Planı
B
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı
C
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı
D
ikinci Beş Yıllık Sanayi Planı
E
Geniş Plan Taslağı
Soru 8

Türkiye’nin, İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya’ya ihraç ettiği stratejik önemdeki maden aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kömür
B
Demir
C
Boksit
D
Bakır
E
Krom
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi OPEC’in (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) 1973 Arap-İsrail Savaşı’ndan (Yom Kippur Savaşı) sonra ambargo uyguladığı ülkelerden biridir?

A
Endonezya
B
Amerika Birleşik Devletleri
C
Venezuela
D
Nijerya
E
Cezayir
Soru 10

Yurt dışından ithal edilmekte olan malların, özendirici önlemlerle yurt içinde üretilmesini hedefleyen politikaların genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

A
ithal ikâmesi
B
Demir perde
C
Kübizm
D
Maniyerizm
E
Fütürizm
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi 1960- 1980 yılları arasında Türk ekonomisini etkileyen önemli gelişmelerden biridir?

A
Kıbrıs Sorunu
B
Birinci Körfez Savaşı
C
Sovyetler Birliği’nin dağılması
D
Yugoslavya’nın dağılması
E
ikinci Körfez Savaşı
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi 1960’lı yıllarda izlenen ithal ikameci sanayileşme politikasının uygulanma ilkelerinden biri değildir?

A
Sermaye ve emek üzerindeki fiyatların kontrol edilmesi
B
Sabit döviz kuru uygulanması
C
Planlamanın önerdiği alanlarda yapılan yatırımlara teşvik uygulanmaması
D
Emeğin kiralama bedelinin ücretle kontrol edilebilmesi
E
Koruyucu dış ticaret politikası izlenmesi
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi 24 Ocak 1980 Kararları'nın hedeflerinden biri değildir?

A
ihracata dönük sanayileşme politikasının benimsenmesini sağlamak
B
Kamu iktisadi Teşekküllerini (KİT) artırmak
C
Ekonominin dışa açılmasını kolaylaştırmak
D
Dış ödeme sorunlarını çözmek
E
Kısa vadede enflasyon oranını düşürmek
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi 1980’li yılların başlarında bankacılık sektöründe güven sağlamak üzere kurulan kurumlardan biridir?

A
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası
B
Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu
C
Bankalar Birliği Federasyonu
D
Tasarruf Sahipleri Acenteler Birliği
E
Mevduat Sahipleri Birliği
Soru 15

2008 finans krizinden sonra bugünkü finansal sistemi “devlet kapitalizmi” olarak nitelendiren ABD’li bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Friedrich List
B
Milton Friedman
C
Irving Fisher
D
Friedrich Hayek
E
Noam Chomsky
Soru 16

1980’li yılların sonunda liberal ekonomik politikaların yükselişe geçmesinin nedenlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

A
iran-lrak Savaşı’nın sona ermesi
B
Birinci Arap Baharı’nın başlaması
C
Doğu Blokunun çökmesi
D
Birinci Körfez Savaşı’nın başlaması
E
Kore Savaşı’nın sonuçlanması
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi 2008 Global Krizi’nin en önemli nedenlerinden biridir?

A
Amerika Birleşik Devletleri’nde yeni bankaların açılması
B
Sağlık sektörünün çökmesi
C
Kruşçev-Kennedy Görüşmesi
D
Likidite darlığı
E
Tarım ürünleri fiyatlarının hızlıca düşmesi
Soru 18

Ekonomi kurumlarının 5 Nisan 1994 ekonomik istikrar kararlarının alınmasından 1998 yılına kadar olan süre boyunca temel hedefleri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Enflasyonla mücadele edilmesi
B
ithalatın yasaklanması
C
Tarım ürünlerinin ithal edilmesi
D
Büyük maliyetli alt yapı yatırımlarının yapılması
E
Bankaların devletleştirilmesi
Soru 19

Terk edilen kur rejiminin meydana getirdiği belirsizliği ortadan kaldırmak ve sorunların tekrar yaşanmaması için 2001’de hazırlanan program aşağıdakilerden hangisidir?

A
Serbest Piyasayı Güçlendirme Programı
B
Ekonomik Kaynakları Geliştirme Programı
C
Yeniden Yapılandırma Programı
D
Yüksek Enflasyonu Önleme Programı
E
Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin 2008 krizinden cok fazla etkilenmeden çıkmasını sağlayan faktörlerden biridir?

A
ithalatın cazip hale getirilmesi
B
Altyapı yatırımlarının durdurulması
C
Tarımda ithalata ağırlık verilmesi
D
Bankacılık sektörünün güçlü olması
E
Tüketimin artırılması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x