Türkiye Cumhuriyeti İktisat Tarihi 2018-2019 Vize Sınavı

Türkiye Cumhuriyeti İktisat Tarihi 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Birinci Dünya Savaşı başladıktan sonra kapitülasyonları kaldıran hükümet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahmed izzet Paşa Hükümeti
B
Talat Paşa Hükümeti
C
Kamil Paşa Hükümeti
D
Mehmet Emin Ali Paşa Hükümeti
E
Said Halim Paşa Hükümeti
Soru 2

Osmanlı Devleti’nde banknot ya da kâğıt para ihraç etme imtiyazına sahip banka aşağıdakilerden hangisidir?

A
İstanbul Bankası
B
Osmanlı-Türk Bankası
C
Bank-ı Osmanî-i Şahane
D
itibar-ı Umumî-yi Osmanî Bankası
E
Belediyeler Bankası
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi iktisadi konularda İttihatçılara danışmanlık yapan kişilerden biridir?

A
Vasili Radlof
B
Alexander Helpland - Parvus
C
Austen Henry Layard
D
Arminius Vambery
E
Stratford Canning
Soru 4

I. Dış borç miktarının yüksek olması
II. Yabancı bankaların piyasaya hâkim olması
III. Düyun-ı Umumiye idaresi’nin denetim ve baskısının fazla olması
Yukarıdakilerden hangileri İttihat ve Terakki Cemiyeti’ni milli bir ekonomi politikası benimsemeye iten nedenler arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi 1918’de kurulan İâşe Nezareti’nin görevlerinden biri değildir?

A
Doğrudan üretime girişmek
B
Bankacılık faaliyeti yapmak
C
Sanayi tesisleri kurmak
D
Halkın iâşe sorununu çözmek
E
Her türlü alım-satım işlemleri yapmak
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi 1923 İzmir İktisat Kongresi’ne katılan Sanayi grubunun isteklerinden biri değildir?

A
Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun tadil edilmesi
B
Gümrüklerde Türk sanayicilerine gerekli himayenin sağlanması
C
Sanayi bankalarının kurulması
D
Sanayiye eleman yetiştirecek okulların açılması
E
Aşarın kaldırılması
Soru 7

Mustafa Kemal Atatürk, İzmir İktisat Kongresi’ni açış konuşmasında üzerinde durduğu en önemli düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A
Balkan ülkeleriyle dayanışma içine girmek
B
Ekonomik bağımsızlığı sağlamak
C
Sovyetler Birliği’nden ekonomik yardım almak
D
Uluslararası alanda tanınmak
E
Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanması için kamuoyu oluşturmak
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet’in ilk yıllarında tarımda kooperatifleşmenin oluşmasına büyük katkıda bulunan örgütlerden biridir?

A
itibari Zirai Birlikleri
B
Memleket Sandıkları
C
Menafi Sandıkları
D
Çiftçi Derneği
E
Amele Cemiyeti
Soru 9

1923 İzmir İktisat Kongresi’nin düzen içinde yürütülebilmesi için oluşturulan kurul aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kamu Selameti Komitesi
B
Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü
C
İzmir Ticaret Odası
D
Heyet-i Faale
E
Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu
Soru 10

1925’te devlete ait fabrikaları işletmek, finanse etmek ve yönetmek amacıyla kurulan banka aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sanayi ve Maadin Bankası
B
Ziraat Bankası
C
Türkiye iş Bankası
D
Adapazarı İslam Bankası
E
Sümerbank
Soru 11

Devlet Sanayi Ofisi’nin (1932) ilk görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sanayi teşvik primlerine aracılık etmek
B
Sanayi işletmelerinin kredi ihtiyaçlarını karşılamak
C
Küçük sanayicilere kredi sağlamak
D
Devlet teşebbüsü halinde kurulması planlanan fabrikaların yapımını sağlamak
E
Çiftçiyi gübre kullanmaya teşvik etmek
Soru 12

Devletçilik ilkesinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temel özelliklerinden biri olduğu hangi yıl Anayasa’ya girmiştir?

A
1937
B
1934
C
1932
D
1930
E
1928
Soru 13

1933-1938 yılları arasında art arda önemli devlet bankalarının kurulmasıyla doğrudan ilişkisi olan unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A
Truman Doktrini
B
Avrupa Ekonomik Kalkınma Programı
C
Varlık Vergisi
D
Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı
E
Bağdat Paktı
Soru 14

1938 yılında kurulan “Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu”nun başlıca görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Marmara ve Trakya’da ayçiçeği ekimini yaymak
B
Yabancı pullukların ithaline sınırlama getirmek
C
Pulluk kullanan çiftçi sayısını azaltmak
D
Tarımsal üretimin ağırlıklı olarak karasabanla yapılmasını sağlamak
E
Tarımda çağdaş bilgi ve becerileri yaymak
Soru 15

1929 Dünya Ekonomik Bunalımı’nın Türkiye’ye en önemli etkisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bankacılık sektöründe devlet payının yükselmesi
B
Türkiye’nin IMF ile ilk stand-by anlaşmasını yapması
C
Nüfus artışını destekleyen politikaların son bulması
D
Türkiye’nin ihraç ettiği ürünlerin fiyatlarının hızla düşmesi
E
Milli Korunma Kanunu'nun çıkarılması
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi İkinci Dünya Savaşı sırasında başbakanlık yapan kişilerden biridir?

A
Şemsettin Günaltay
B
Haşan Saka
C
Refik Saydam
D
Hayri Ürgüplü
E
Nihat Erim
Soru 17

Celal Bayar’ın 25 Aralık 1939 tarihinde başbakanlık görevinden istifa etmesinin asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Liberal malî ve İktisadî politikaları savunması
B
iktisadi Buhran Vergisi'nin çıkarılmasına karşı çıkması
C
Varlık Vergisi’nin çıkarılmasına karşı olması
D
Sabit döviz kuru uygulamasını savunması
E
ithal ikameci Sanayileşmeye karşı olması
Soru 18

Birleşmiş Milletler Konferansına, Almanya ve Japonya’ya savaş ilan etmeyen devletlerin kurucu üye olarak katılamayacağına yönelik kararın alındığı konferans aşağıdakilerden hangisidir?

A
Moskova Konferansı
B
Quebec Konferansı
C
Yalta Konferansı
D
I. Kahire Konferansı
E
Potsdam Konferansı
Soru 19

Bir ülkede kâğıt para, tahvil, bono, hisse senedi gibi değerlerin ilk kez piyasaya sürülmesi faaliyetine ne ad verilir?

A
Narh
B
Emisyon
C
Esham
D
Munzam
E
Salma
Soru 20

İkinci Dünya Savaşı sırasında çıkarılan Milli Korunma Kanunu’nun esas amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Her türlü ihracatı yasaklamak
B
Tarım sektöründeki üreticilerden %10 vergi almak
C
Piyasayı denetlemek
D
IMF ile anlaşma yapmak
E
Almanya’ya krom satmak
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x