Türkiye Cumhuriyeti Siyasi Tarihi 2015-2016 Final Sınavı

Türkiye Cumhuriyeti Siyasi Tarihi 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

1960 askeri darbesinden sonra, 1961 yılında seçilen Cumhurbaşkanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cevdet Sunay
B
Cemal Gürsel
C
Celal Bayar
D
ismet İnönü
E
Süleyman Demirel
Soru 2

1957’de DP’nin ilk dört kurucusundan olmasına rağmen partisini tanıyamadığını söyleyerek istifa eden siyasetçi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Namık Gedik
B
Mehmet Fuad Köprülü
C
Haşan Polatkan
D
Fatin Rüştü Zorlu
E
Refik Koraltan
Soru 3

Ağustos 1923’te ilk toplantısını yapan İkinci Meclis’in ilk önemli icraatı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Lozan Barış Antlaşmasının Onaylanması
B
Cumhuriyetin ilanı
C
Saltanatın Kaldırılması
D
Başkumandanlık Kanunu’nun Kabulü
E
Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun Kabulü
Soru 4

Anadolu’da yeni oluşan Büyük Millet Meclisi’nin otoritesine karşı gerçekleştirilen Kuva-i İnzibatiye’nin isyancı komutanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çapanoğlu Celal
B
Ahmet Anzavur
C
Çopur Musa
D
Kiraz Hamdi Paşa
E
Çerkeş Ethem
Soru 5

12 Mart darbesinden önce CHP’li bir siyasetçi olan fakat darbe sonrasında partisinden istifa eden ve bağımsız siyasetçi olarak hükümeti kurmakla görevlendirilen siyasetçi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Turhan Feyzioğlu
B
Kemal Demir
C
S. Hayri Ürgüplü
D
Naim Talu
E
Nihat Erim
Soru 6

Kıbrıs Barış Harekatı hangi hükümet zamanında gerçekleştirilmiştir?

A
I. Milliyetçi Cephe Hükümeti
B
CHP-AP Hükümeti
C
AP-MSP-MHP Hükümeti
D
CHP-MSP Hükümeti
E
II. Milliyetçi Cephe Hükümeti
Soru 7

12 Mart darbesi, bir muhtıranın radyoda okunmasıyla başlamıştır. Muhtıranın okunması üzerine istifa eden dönemin başbakanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Süleyman Demirel
B
Nihat Erim
C
Necmettin Erbakan
D
Adnan Menderes
E
Bülent Ecevit
Soru 8

Hangi darbeden sonra, küçük partilerin doğuşuna ve ayakta kalmasına uygun bir seçim düzenlemesi yapılmıştır?

A
27 Mayıs 1960
B
12 Mart 1971
C
12 Eylül 1980
D
28 Şubat 1997
E
27 Nisan 2007
Soru 9

Turgut Özal’ın, 1987 yılında Genelkurmay Başkanı olması için desteklediği kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Muhittin Füsunoğlu
B
Doğan Güreş
C
Necdet Üruğ
D
Necip Torumtay
E
Tahsin Şahinkaya
Soru 10

Aşağıdaki kurumlardan hangisi ilk kez 1982 Anayasası ile birlikte kurulmuştur?

A
Anayasa Mahkemesi
B
Devlet Planlama Teşkilatı
C
Yükseköğretim Kurulu
D
TRT
E
Cumhuriyet Senatosu
Soru 11

12 Eylül darbesinden sonra faaliyetlerine devam etmesine izin verilen sendika aşağıdakilerden hangisidir?

A
Türk-iş
B
DİSK
C
MİSK
D
Hak-iş
E
Kamu-Sen
Soru 12

Turgut Özal'ın 1988 yılında, başbakanı ile Davos’ta görüşerek ilişkileri geliştirmek için “Davos Ruhu” sürecini başlattığı ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sovyetler Birliği
B
Yunanistan
C
ABD
D
İsrail
E
Ermenistan
Soru 13

AB ile “Gümrük Birliği Anlaşması” hangi başbakan döneminde yapılmıştır?

A
Turgut Özal
B
Mesut Yılmaz
C
Süleyman Demirel
D
Tansu Çiller
E
Bülent Ecevit
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi 1991-1995 yılları arasında yaşanan gelişmelerden biri değildir?

A
Hükümetin 1991'de Kürt sorununun çözümü için liberal politikalar yürütme kararı alması
B
Ceza Muhakemeleri Usul Kanunu (CMUK)’nda kısmi düzenlemeler yapılması
C
Abdullah Öcalan’ın yakalanarak, Türkiye’ye getirilmesi
D
Devlet Güvenlik Mahkemeleri (DGM) gibi kurumların kaldırılamaması
E
“Özel” radyo ve televizyon kurumlarının resmi olarak yayın yapabilme yetkisi kazanabilmesi
Soru 15

1997 yılı başında Türkiye dahil sekiz Müslüman ülkeyi içerecek şekilde ekonomik, siyasi ve kültürel bir birliktelik amacıyla kurulan D-8 Örgütü hangi başbakan döneminde kurulmuştur?

A
Tansu Çiller
B
Mesut Yılmaz
C
Süleyman Demirel
D
Necmettin Erbakan
E
Bülent Ecevit
Soru 16

Kapatılan Refah Partisi’nin yerine kurulan parti aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fazilet Partisi
B
Milli Nizam Partisi
C
Saadet Partisi
D
Milli Selamet Partisi
E
Ak Parti
Soru 17

16 Ocak 2010 tarihinde Kürt meselesinin çözümüne yönelik, dönemin İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın açıkladığı paketin içerisinde aşağıdaki unsurlardan hangisi yer almaz?

A
Ceza evlerinde farklı dil ve lehçelerde görüşme yapılmasına imkan sağlanması
B
Özel televizyon kanallarının farklı dil ve lehçelerde 24 saat yayın yapmasına izin verilmesi
C
Farklı dil ve lehçelerde araştırma merkezi kurulmasına imkan sağlanması
D
Yaşayan diller enstitüsünün kurulması
E
Çözüm Süreci Kurulunun oluşturulması
Soru 18

21 Ekim 2007 tarihinde yapılan halk oylamasıyla yapılan Anayasa değişikliğine göre Cumhurbaşkanı seçimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
ilk turda geçerli oyların salt çoğunluğunu adaylardan hiçbirisi alamazsa en çok oyu alan iki aday ikinci turda yarışırlar.
B
Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıl olarak belirlenmiştir.
C
Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilir.
D
ilk turda geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday seçilebilir.
E
Bir dönem cumhurbaşkanlığı yapan bir kişi bir dönem ara vermedikçe tekrar seçime katılmaz.
Soru 19

Cumhurbaşkanının TBMM tarafından seçildiği dönemde cumhurbaşkanının ilk turda seçilebilmesi için almak zorunda olduğu oy sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
376
B
372
C
367
D
276
E
267
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan referandumda kabul edilen hususlardan biri değildir?

A
Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkı getirilmiştir.
B
Kamu Denetçiliği Kurumu anayasal dayanağa kavuşturulmuştur.
C
Anayasa Mahkemesinin üye sayısı azaltılmıştır.
D
Siyasi partilerin kapatılması zorlaştırılmıştır.
E
Devlet memurlarına verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı kanun yolu açılmıştır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x