Türkiye Cumhuriyeti Siyasi Tarihi 2015-2016 Vize Sınavı

Türkiye Cumhuriyeti Siyasi Tarihi 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Anlaşması sonucunda İstanbul'da kurulan örgütlenmelerden biridir?

A
Etnik-i Eterya Cemiyeti
B
Red-i ilhak Cemiyeti
C
Trakya-Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
D
Kilikyalılar Cemiyeti
E
Sulh ve Selameti Osmaniye Cemiyeti
Soru 2

Batum’u Sovyetler Birliği’ne bırakan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Moskova Antlaşması
B
Ankara Antlaşması
C
Gümrü Antlaşması
D
Londra Konferansı
E
Lozan Antlaşması
Soru 3

Aşağıdaki yerlerden hangisi Sakarya Savaşı öncesinde kaybedilmiş topraklardan biri değildir?

A
Uşak
B
Polatlı
C
Afyon
D
Eskişehir
E
Bozüyük
Soru 4

1921’de Büyük Millet Meclisi’nin çalışma esaslarını belirlemek üzere hazırlanan anayasa metni nasıl adlandırılmaktadır?

A
Milli Şuralar Kanunu
B
Şura-yı Devlet Nizamnamesi
C
Umumi Nizamname
D
Teşkilat-ı Esasiye Kanunu
E
Mecelle
Soru 5

1920 yılında yeni kurulan Büyük Millet Meclisi’ne karşı gerçekleştirilen aşağıdaki isyanlardan hangisi doğu vilayetlerinde vuku bulmuştur?

A
Çapanoğlu isyanı
B
Çerkez Ethem isyanı
C
Milli Aşireti isyanı
D
Çopur Musa isyanı
E
Kuva-i inzibatiye
Soru 6

Cumhuriyet ilan edildikten sonra başbakanlık görevini üstlenen ilk kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mustafa Kemal Atatürk
B
ismet İnönü
C
Ali Fethi Okyar
D
Rauf Orbay
E
Kazım Karabekir
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi 3 Mart 1924’te kabul edilen yasalarla gerçekleştirilen reformlardan biri değildir?

A
Eğitim birliğinin sağlanması
B
Halifeliğin kaldırılması
C
Diyanet işleri Reisliğinin kurulması
D
Vakıflar Umum Müdürlüğünün kurulması
E
Devletin dininin İslam olduğu maddesinin anayasadan çıkartılması
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Takrir-i Sükûn Kanunu’ndan sonra yasaklanan gazetelerden biri değildir?

A
Sebilürreşat
B
Tevhid-i Efkar
C
Hakimiyet-i Milliye
D
istiklal
E
Son Telgraf
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi İzmir suikastı davalarının ardından idam edilen eski İttihat ve Terakki mensupları arasında yer almaz?

A
Kara Vasıf Bey
B
Dr. Nazım Bey
C
Yenibahçeli Nail Bey
D
Bahaeddin Şakir Bey
E
Filibeli Hilmi Bey
Soru 10

Cumhuriyetin ilanından kısa bir süre sonra Aralık ayında kurulan istiklal mahkemesi hangi ilde faaliyet göstermiştir?

A
İzmir
B
Diyarbakır
C
İstanbul
D
Ankara
E
Bursa
Soru 11

19’lar olarak bilinen milletvekili grubunun Demokrat Parti’den ayrılması sonrasında 1955’te kurulan Hürriyet Partisi’nin (HP) kurucu genel başkanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu
B
Ekrem Hayri Üstündağ
C
Fethi Çelikbaş
D
Feridun Ergin
E
Mükerrem Sarol
Soru 12

Türkiye ile IMF arasındaki ilk stand-by antlaşması hangi yıl imzalanmıştır?

A
1955
B
1956
C
1957
D
1958
E
1959
Soru 13

Türkiye, hangi yıl Avrupa Ekonomik Topluluğu’na (AET) ortaklık başvurusunda bulunmuştur?

A
1955
B
1956
C
1957
D
1958
E
1959
Soru 14

Türkiye’nin Kıbrıs politikasında önemli bir işlev üstlenen ve Menderes’in talimatı ile Başbakanlık örtülü ödeneğinden finanse edilen Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) kaç yılında kurulmuştur?

A
1955
B
1956
C
1957
D
1958
E
1959
Soru 15

ABD’ye resmî ziyarette bulunan ve Kongre’de konuşma yapan ilk Türkiye Cumhurbaşkanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
ismet İnönü
B
Cevdet Sunay
C
Cemal Gürsel
D
Celal Bayar
E
Fahri Korutürk
Soru 16

Türkiye’de, Alevilerin ilk siyasal deneyimi olan parti aşağıdakilerden hangisidir?

A
Türkiye Birlik Partisi
B
Yeni Türkiye Partisi
C
Türkiye işçi Partisi
D
Güven Partisi
E
Demokratik Parti
Soru 17

Adalet Partisi’nden ayrılan milletvekilleri öncülüğünde 1970’te kurulan siyasi parti aşağıdakilerden hangisidir?

A
Millet Partisi
B
Milliyetçi Hareket Partisi
C
Güven Partisi
D
Yeni Türkiye Partisi
E
Demokratik Parti
Soru 18

1961 Anayasası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Güçlü bir Cumhurbaşkanlığı öngörmüştür.
B
iki meclisli parlamento sistemini getirmiştir.
C
Hukuk devleti ilkesi benimsenmiştir.
D
Sosyal Devlet anlayışı benimsenmiştir.
E
Devlet Planlama Teşkilatı kurulmuştur.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasasıyla getirilen sosyal ve siyasal haklardan biri değildir?

A
Öğrencilerin dernek kurma hakkı
B
Memurlara siyasi parti üyeliği hakkı
C
işçilerin grev hakkı
D
işçi ve memurlara sendika kurma hakkı
E
Üniversitelere özerklik
Soru 20

CHP’nin 1965 seçimlerinden önce gündeme getirdiği “Ortanın Solu” söyleminin önünü açtığı hareket aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hürriyet Andı
B
ilk Hedefler Beyannamesi
C
Dokuz Umde
D
Demokratik Sol
E
Moskova Yolu
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (4 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x