Türkiye Cumhuriyeti Siyasi Tarihi 2016-2017 Vize Sınavı

Türkiye Cumhuriyeti Siyasi Tarihi 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Birinci Dünya Savaşı sırasında İtilaf Devletleri’nin Osmanlı Devleti’nin Ortadoğu’daki topraklarını paylaştıkları antlaşma hangisidir?

A
Sykes-Picot Antlaşması
B
Mondros Ateşkes Antlaşması
C
Rapallo Antlaşması
D
Uşi Antlaşması
E
Londra Antlaşması
Soru 2

Aşağıdaki tarihi olaylardan hangisi diğerlerine göre daha önce gerçekleşmiştir?

A
Cumhuriyetin ilanı
B
Halifeliğin Kaldırılması
C
Lozan Barış Antlaşması
D
Saltanatın Kaldırılması
E
Mudanya Ateşkes Antlaşması
Soru 3

Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı Misak-i Milliyi hangi tarihte kabul etmiştir?

A
21 Haziran 1919
B
4 Eylül 1919
C
28 Ocak 1920
D
20 Ağustos 1920
E
11 Eylül 1921
Soru 4

Pozitivist sosyolojiden oldukça etkilenen ünlü İttihatçı lider aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahmet Rıza
B
Ahmet Bedevi Bey
C
Mithat Paşa
D
Sait Halim Paşa
E
Prens Sabahattin
Soru 5

Tarihte “sopalı seçimler” olarak anılan ve İttihatçıların siyasi rakiplerini baskı altına aldığı seçim aşağıdakilerden hangisidir?

A
1876
B
1908
C
1912
D
1914
E
1919
Soru 6

Cumhuriyet döneminde kadınlara hangi yıl milletvekilliği seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır?

A
1920
B
1923
C
1928
D
1929
E
1934
Soru 7

Birinci TBMM döneminde rejimin temellerinin atıldığı en önemli düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Başkomutanlık Kanunu
B
istiklâl Mahkemeleri Kanunu
C
17-19 Mart 1920 Genelgeleri
D
Teşkilat-ı Esasiye Kanunu
E
Dokuz Umde
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Terakkiperver Cumhuriyet Partisi’nin lider kadrosu arasında yer almamıştır?

A
Ali Fuat Paşa
B
Fethi Okyar
C
Rauf Orbay
D
Adnan Adıvar
E
Kazım Karabekir
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Takrir-i Sükûn Kanunu’ndan (4 Mart 1925) sonra yasaklanan gazetelerden biri değildir?

A
Tevhid-i Efkar
B
istiklal
C
Son Telgraf
D
irade-i Milliye
E
Aydınlık
Soru 10

1923 yılının sonlarında İstanbul’da İstiklal Mahkemesi kurulmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şapka Kanunu’na muhalefet edenleri yargılamak
B
ittihatçıları yargılamak
C
Şeyh Sait isyam'nı araştırmak
D
itilaf devletleriyle işbirliği yapan bürokratların yargılanması
E
ismet Paşa’ya gönderilen hilafete ilişkin bir mektubun bazı gazetelerde yayınlanması
Soru 11

6-7 Eylül Olaylarının yaşandığı yıl aşağıdakilerden hangisidir?

A
1947
B
1949
C
1952
D
1955
E
1959
Soru 12

Demokrat Parti’den ayrılan bir grup milletvekilinin Hikmet Bayur’un başkanlığında kurdukları parti aşağıdakilerden hangisidir?

A
Muhafazakâr Türk Partisi
B
Hürriyet Partisi
C
Millet Partisi
D
Milli Kalkınma Partisi
E
Adalet Partisi
Soru 13

Adnan Menderes’in Başbakanlık yaptığı 1950-60 döneminde TBMM Başkanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fevzi Çakmak
B
Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu
C
Refik Koraltan
D
Namık Gedik
E
Mehmet Fuad Köprülü
Soru 14

Demokrat Parti hükümeti tarafından 18 Nisan 1960’ta kurulan Tahkikat Komisyonu’nun temel işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Askeri darbeleri incelemek
B
Muhalefeti tek çatı altında toplamak
C
ÜnI versiteleri denetlemek
D
Kamu iktisadi Teşekküllerinin üretimini incelemek
E
Muhalefetin ve basının “yıkıcı ve gayr-i meşru” faaliyetlerini incelemek ve yargılamak
Soru 15

Adnan Menderes siyasete hangi partide başlamıştır?

A
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
B
Serbest Cumhuriyet Fırkası (SCF)
C
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası (TCF)
D
Demokrat Parti (DP)
E
ittihat ve Terakki Cemiyeti (İTC)
Soru 16

Cemal Gürsel’in rahatsızlanması sonucu Cumhurbaşkanlığı’na seçilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cevdet Sunay
B
Fahri Korutürk
C
Celal Bayar
D
İhsan Sabri Çağlayangil
E
Turgut Özal
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi 1959 Ocak ayında Cumhuriyet Halk Partisi’nin 14 Kurultayı’nda ilan edilen “İlk Hedefler Beyannamesi” içinde yer almaz?

A
1924 anayasasının korunması
B
Yargı güvencesi
C
Özerk ünI versiteler
D
Özgür basın
E
Çift meclis
Soru 18

1961 seçimlerinden sonra kurulan ilk hükümet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nihat Erim Hükümeti
B
Birinci İnönü Koalisyon Hükümeti
C
Birinci Milliyetçi Cephe Hükümeti
D
Demirel Hükümeti
E
Bülent Ecevit Hükümeti
Soru 19

Adalet Partisi’nin ilk genel başkanı kimdir?

A
Süleyman Demirel
B
Ekrem Alican
C
Osman Bölükbaşı
D
Ragıp Gümüşpala
E
Sadettin Bilgiç
Soru 20

Haziran 1964’te Başbakan İnönü'ye gönderdiği mektubunda, Türkiye’nin Kıbrıs’a asker çıkarmaması gerektiğini sert bir şekilde dile getiren ABD Başkanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Richard Nixon
B
Lyndon B. Johnson
C
Daniel D. Tompkins
D
John Tyler
E
Thomas Jefferson
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x