Türkiye Cumhuriyeti Siyasi Tarihi 2017-2018 Final Sınavı

Türkiye Cumhuriyeti Siyasi Tarihi 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Osmanlı Devleti'nde kamuoyu anlamında kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Efkar-ı Umumiye
B
imdad-ı Hazeriye
C
Usul-ı Cedid
D
Ehl-i Hibre
E
iane-i Cihadiyye
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Adnan Menderes Dönemi'nde kurulan üniversitelerden biridir?

A
Cumhuriyet Üniversitesi
B
Ankara Üniversitesi
C
Selçuk Üniversitesi
D
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
E
Dumlupınar Üniversitesi
Soru 3

“Alalım garbın ilmini fennini, verelim mesaimize son süratini” diyerek, seçici bir batılılaşmayı öngören kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Süleyman Sâdeddin
B
AhmedÂsım
C
Abdullah Cevdet
D
Yusuf Nâbî
E
Mehmet Akif
Soru 4

İsmet İnönü’nün 1965’te dile getirdiği ve 1980’e kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin rotasını belirleyen söylem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Halkın partisi
B
Ortanın solu
C
Merkez sol
D
Giden süreç
E
Değişimin partisi
Soru 5

Kıbrıs Barış Harekâtı'nı (1974) gerçekleştiren hükümet aşağıdakilerden hangisidir?

A
DYP - RP Hükümeti
B
Demokrat Parti Hükümeti
C
CHP - MSP Hükümeti
D
ikinci Milliyetçi Cephe Hükümeti
E
Anavatan Partisi Hükümeti
Soru 6

12 Mart 1971 askeri muhtırası üzerine istifa eden başbakan aşağıdakilerden hangisidir?

A
ismet İnönü
B
Süleyman Demirel
C
Bülent Ecevit
D
Necmettin Erbakan
E
Turgut Özal
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye siyaset tarihinde 1970’li yıllar için kullanılan adlandırılmalardan biridir?

A
Rönesans Dönemi
B
Yükseliş Dönemi
C
Aydınlanma Dönemi
D
Barış Dönemi
E
Fetret Dönemi
Soru 8

Türk siyasi hayatında 1971-1973 döneminin en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sanayi ve Maadin Bankası'nın kurulması
B
Askerî makamların kontrolünde kısa süreli ve zayıf hükümetlerin kurulması
C
Cumhuriyet tarihinin en yüksek iktisadi kalkınmasının yaşanması
D
Devletin destek ve teşvikleriyle Alpullu Şeker Fabrikası'nın kurulması
E
Emlak ve Eytam Bankası'nın kurulması
Soru 9

Türkiye’de 1980’li yıllarda gerçekleşen değişim ve dönüşümün mimarı olan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Turgut Özal
B
Fevzi Çakmak
C
Cafer Tayyar Eğilmez
D
Fuat Köprülü
E
Ali Fuat Cebesoy
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası'nın halk oylamasında büyük bir çoğunlukla kabul edilmesinin nedenlerinden biri değildir?

A
Medya organlarının sıkı bir denetim altında tutulması
B
Siyasi partilerin kapatılmış olması
C
Halkın eski siyasilere karşı ciddi bir güvensizlik duyması
D
1961 Anayasası'nın kişi hak ve özgürlükleri açısından zayıf olması
E
Halkın büyük bir çoğunluğunun 12 Eylül öncesi kaotik ortamdan bezmiş olması
Soru 11

Turgut Özal, Anavatan Partisi’ni kurmadan önce hangi siyasi partiden milletvekili adayı olmuştur?

A
Sosyaldemokrat Halkçı Partisi
B
Adalet Partisi
C
Millî Selamet Partisi
D
Demokrat Parti
E
Milliyetçi Hareket Partisi
Soru 12

12 Eylül Askeri darbesinden sonra oluşturulan Danışma Meclisi’nin temel görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yeni bir anayasa hazırlamak
B
Yeni kurulacak dernekleri belirlemek
C
Siyasi partilere danışmanlık yapmak
D
Ülke genelinde vakıf sayısını artırmak
E
Dış politikada Milli Güvenlik Konseyi’ne danışmanlık yapmak
Soru 13

1999 yılı sonunda yapılan ve Türkiye’nin AB’ye tam üyelik için adaylık başvurusunun kabul edildiği zirve aşağıdakilerden hangisidir?

A
Lizbon Zirvesi
B
Kopenhag Zirvesi
C
Roma Zirvesi
D
Paris Zirvesi
E
Helsinki Zirvesi
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi 19 Şubat 2001 tarihinde yapılan Millî Güvenlik Kurulu toplantısının sonrasında gerçekleşen krizin etkilerinden biri değildir?

A
Bazı bankanların iflas etmesi
B
Enflasyon’un %90’ı bulması
C
Türk Lirası’nın yabancı paralar karşısında değer kaybetmesi
D
inşaat sektörünün canlanması
E
Borsada çok sert bir düşüşün yaşanması
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Anavatan Partisi iktidarında başbakanlık yapan kişilerden biridir?

A
Turan Güneş
B
Ragıp Gümüşpala
C
Yıldırım Akbulut
D
Nihat Erim
E
Saadettin Bilgiç
Soru 16

Turgut Özal’ın ölümünden sonra Cumhurbaşkanlığı’na seçilen siyasetçi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cevdet Sunay
B
Cemal Gürsel
C
Ahmet Necdet Sezer
D
Abdullah Gül
E
Süleyman Demirel
Soru 17

Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkının getirilmesini sağlayan düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?

A
12 Eylül 2010 Referandumu
B
21 Ekim 2007 Referandumu
C
2004 Anayasa değişikliği
D
Kopenhag siyasi kriterlerinin kabulü
E
Dördüncü Uyum Paketi
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi 2007 Anayasa Referandumu'nda kabul edilen ilkelerden biridir?

A
Milli Güvenlik Kurulu’nun yapısının değiştirilmesi
B
Kamu Denetçiliği Kurumu'nun anayasal dayanağa kavuşması
C
Yüksek Askeri Şura’nın yapısının değiştirilmesi
D
Cumhurbaşkanının halk oyuyla seçilmesi
E
Danıştay ve Sayıştayın birleştirilmesi
Soru 19

Türkiye-ABD ilişkilerinde gerginliğe yol açan “1 Mart Tezkeresi” TBMM tarafından hangi yıl reddedilmiştir?

A
1998
B
2000
C
2003
D
2005
E
2006
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi 18 Kasım 2002 tarihinde AK Parti tarafından kurulan 58. Hükümetin, AB’yle uyum yasaları bağlamında gerçekleştirdiği düzenlemeler arasında yer almaz?

A
Terör suçunun oluşumu için şiddet ve cebir şartının getirilmesi
B
MGK genel sekreterinin siviller arasından seçilmesi uygulamasının kaldırılması
C
TRT’nin Türkçe dışında farklı dil ve lehçelerde yayın yapmasının sağlanması
D
Farklı dil ve lehçelerde o dillerin öğretilmesi amacıyla kursların açılmasının serbest bırakılması
E
YÖK’e Genelkurmay Başkanlığınca bir üye seçilmesi hükmünün kaldırılması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x