Türkiye Cumhuriyeti Siyasi Tarihi 2018-2019 Final Sınavı

Türkiye Cumhuriyeti Siyasi Tarihi 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Direniş örgütlenmesinin tek çatı altında toplanarak “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adını alması ve Manda yönetiminin kesin dille reddedilmesi aşağıdakilerden hangisinde gerçekleşmiştir?

A
Havza Genelgesi
B
Amasya Genelgesi
C
Erzurum Kongresi
D
Sivas Kongresi
E
Alaşehir Kongresi
Soru 2

I. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kurulması
II. Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kurulması
III. Takrir-i Sükûn Kanunu’nun çıkarılması
Yukarıdaki gelişmelerin kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
I – II - III
B
I – III - II
C
II – III - I
D
II – I - III
E
III – II - I
Soru 3

Demokrat Parti'den ihraç edilen 9 milletvekili ve bunu protesto ederek istifa eden 10 milletvekilin bir araya gelmesiyle oluşan ve 19’lar olarak bilinen milletvekillerinin kurduğu (1955) parti aşağıdakilerden hangisidir?

A
Türkiye Köylü Partisi
B
Millet Partisi
C
Hürriyet Partisi
D
Cumhuriyetçi Millet Partisi
E
Adalet Partisi
Soru 4

Adalet Partisi’nin ilk genel başkanı kimdir?

A
Ekrem Alican
B
Süleyman Demirel
C
Ragıp Gümüşpala
D
Osman Bölükbaşı
E
Sadettin Bilgiç
Soru 5

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Orta Solu anlayışına tepki göstererek ayrılan ve (Milli) Güven Partisi’ni kuran siyasetçi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kasım Gülek
B
Ertuğrul Günay
C
Bülent Ecevit
D
Turhan Feyzioğlu
E
Aydın Güven Gürkan
Soru 6

Cumhuriyet Halk Partisi ve Milli Selamet Partisi’nin kurduğu (1974) koalisyon hükümetinin en önemli icraatı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kıbrıs Barış Harekâtı’nı gerçekleştirmek
B
Köklü anayasa değişikliği yapmak
C
Ordunun siyasete karışmasını önleyecek yasalar çıkarmak
D
Anayasa Mahkemesi’ni kurmak
E
Avrupa Ekonomik Topluluğuna üyelik başvurusu yapmak
Soru 7

12 Eylül darbesi öncesinde yapılan ama sonuç alınamayan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP’nin adayı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Muhsin Batur
B
Turan Güneş
C
Faik Türün
D
Faruk Gürler
E
Turhan Feyzioğlu
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi 12 Mart 1971 Muhtırasından sonra yapılan anayasa değişikliklerinden biri değildir?

A
Askeri yargının yetkilerinin artırılması
B
Temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanması
C
Cumhuriyet Senatosunun kaldırılması
D
Yürütmenin güçlendirilmesi
E
Yargısal güvencelerin zayıflatılması
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nın özelliklerinden biri değildir?

A
Cumhurbaşkanlığı makamının yetkilerini azaltması
B
Katı ve sert bir anayasa olması
C
Kurumsal vesayeti ağırlaştırması
D
Temel hak ve özgürlükleri sınırlandırması
E
Tek kanatlı bir Meclis oluşturması
Soru 10

1983-1993 yılları arasında hem başbakanlık hem de Cumhurbaşkanlığı yapan siyasetçi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bülent Ecevit
B
Kenan Evren
C
Turgut Özal
D
Süleyman Demirel
E
Erdal İnönü
Soru 11

Türk Ceza Kanunu’nun “düşünce suçlarını” düzenleyen 141, 142 ve 163 maddeleri hangi yıl ortadan kaldırılmıştır?

A
1972
B
1976
C
1980
D
1984
E
1991
Soru 12

12 Eylül Askeri darbesinden sonra oluşturulan Danışma Meclisi’nin temel görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yeni kurulacak dernekleri belirlemek
B
Ülke genelinde vakıf sayısını artırmak
C
Siyasi partilere danışmanlık yapmak
D
Yeni bir anayasa hazırlamak
E
Dış politikada Milli Güvenlik Konseyi’ne danışmanlık yapmak
Soru 13

1996’da Refah Partisi ile koalisyon hükümeti kuran parti aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cumhuriyet Halk Partisi
B
Doğru Yol Partisi
C
Büyük Türkiye Partisi
D
Anavatan Partisi
E
Milliyetçi Hareket Partisi
Soru 14

2001 ekonomi krizinde dışarıdan kabineye alman ve Dünya Bankası’nın “acil kurtarma planı”nı uygulamaya koyan ekonomist aşağıdakilerden hangisidir?

A
Atilla Karaosmanoğlu
B
Adnan Kahveci
C
Işın Çelebi
D
Güneş Taneri
E
Kemal Derviş
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi 18 Nisan 1999 Genel seçimlerinden sonra Demokratik Sol Partisi Genel Başkanı Bülent Ecevit’in başbakanlığında kurulan koalisyon hükümetinde yer alan partilerden biridir?

A
Cumhuriyetçi Güven Partisi
B
Milliyetçi Hareket Partisi
C
Sosyal Demokrat Halkçı Parti
D
Islahatçı Demokrasi Partisi
E
Doğru Yol Partisi
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi 28 Şubat 1997 “Post Modern Askeri Darbesi’nden” sonra kurulan ANASOL-D hükümetine dışarıdan destek veren CHP’nin öne sürdüğü koşullardan
biridir?

A
Milli Güvenlik azaltılması Kurulu’nun yetkilerinin
B
Erken seçim kararı alınması
C
Yargıtay ve değiştirilmesi Danıştay’ın yapısının
D
Avrupa Birliği’ne bulunulması üyelik başvurusunda
E
Askeri yargının yetkilerinin azaltılması
Soru 17

2004 yılında, AK Parti hükümetinin önündeki en önemli sorunlardan birisi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY)’nin AB’ye üye olarak kabul edilmesiydi. Uzun bir süredir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasındaki sorunun çözümü için müzakereler devam etmiş, ________ çerçevesinde KKTC ve GKRY’nin birleşerek Kıbrıs Cumhuriyeti olarak AB’ye üyeliği hedeflenmişti.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Dawes Planı
B
Truman Doktrini
C
Sandler Raporu
D
Marshall Planı
E
Annan Planı
Soru 18

Cumhurbaşkam’nın halk oyuyla seçilmesine hangi yıl yapılan referandumla karar verilmiştir?

A
2007
B
2005
C
2004
D
2003
E
2002
Soru 19

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkilerin 2003’te krize girmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Birinci Körfez Savaşı
B
İrangate Olayı
C
Balfour Deklarasyonu
D
1 Mart Tezkiresi
E
Türkiye'nin KKTC'nde asker bulundurması
Soru 20

Aşağıdakilerin hangisi 12 Eylül 2010’da halk oyuna sunulan Anayasa referandum değişiklik paketinde yer alan maddelerden biri değildir?

A
Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkının getirilmesi
B
Hâkim ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun yapısının değiştirilmesi
C
Yüksek Askeri Şura Kararları ile ordudan uzaklaştırılanlara yargı yolunun açılması
D
Kamu Denetçiliği Kurumu’nun anayasal dayanağa kavuşturulması
E
Siyasi Parti kapatmanın ve mali yaptırımların tümüyle kaldırılması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x