Türkiye Cumhuriyeti Siyasi Tarihi 2018-2019 Vize Sınavı

Türkiye Cumhuriyeti Siyasi Tarihi 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Osmanlı Devleti'nde kamuoyu anlamında kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ehl-i Hibre
B
imdad-ı Hazeriye
C
Usul-ı Cedid
D
Efkar-ı Umumiye
E
iane-i Cihadiyye
Soru 2

Paris Barış Konferans’ında müttefik devletler arasında yaşanan ilk anlaşmazlık konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A
İstanbul ve Çanakkale Boğazlarının savaş gemilerine açılması
B
Osmanlı Devleti’nin demiryolları ve Toros tünellerinin itilaf Devletleri'nin denetimine bırakılması
C
İzmir ve çevresinin Yunanlılar tarafından işgal edilmesi
D
Fransızlara Maraş, Antep ve Urfa’nın verilmesi
E
Osmanlı ordularının terhis olması
Soru 3

Osmanlı Devleti Mayıs 1913'teki Londra Antlaşmasında ________ Bulgaristan’a bırakmak zorunda kalmıştır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden tamamlar? hangisi doğru şekilde

A
Edirne'yi
B
Konya'yı
C
Bursa'yı
D
Adana'yı
E
Kırıkkale'yi
Soru 4

1876 Kanun-u Esasi’nin hazırlanmasında fikirlerinden özellikle yararlanılan Yeni Osmanlılar mensubu devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Küçükçelebizade Asım
B
Gelibolulu Mustafa Âlî
C
Ahmed Resmi Efendi
D
Katip Çelebi
E
Namık Kemal
Soru 5

Aşağıdaki şehirlerden hangisi Mondros Ateşkes Anlaşması’nda işgal edilecek bölgeler içinde sayılan Vilayat-ı Sitte’den biri değildir?

A
Erzurum
B
Diyarbakır
C
Sivas
D
Kayseri
E
Van
Soru 6

Ankara’nın başkent ilan edildiği tarih aşağıdakilerden hangisidir?

A
23 Nisan 1920
B
30 Ağustos 1922
C
13 Ekim 1923
D
29 Aralık 1925
E
29 Ocak 1927
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Takrir-i Sükûn Kanunu’ndan (4 Mart 1925) sonra yasaklanan gazetelerden biridir?

A
irade-i Milliye
B
Tevhid-i Efkâr
C
Hâkimiyet-i Milliye
D
Mimber
E
Albayrak
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi 1945 yılında “Dörtlü Takrir” veren CHP milletvekillerinden biridir?

A
Emin Sazak
B
Yusuf Hikmet Bayur
C
Feridun Fikri Düşünsel
D
Fuat Köprülü
E
Kenan Öner
Soru 9

I. Halifeliğin kaldırılması
II. Şapka Kanunu’nun kabulü
III. Soyadı Kanunu’nun kabulü
Yukarıdaki gelişmelerin kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
I-II-III
B
I-III-II
C
II-I-III
D
ll-lll-l
E
III-I-II
Soru 10

Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kazım Karabekir
B
ismet İnönü
C
Rauf Orbay
D
Ahmet Naci Tınaz
E
Fethi Okyar
Soru 11

22 Mayıs 1950’de yeni dönem için toplanan TBMM’deki oylamada ________ Meclis Başkanlığına seçildi ve on yıl boyunca bu makamda kaldı.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
ismet İnönü
B
Namık Gedik
C
Fevzi Çakmak
D
Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu
E
Refik Koraltan
Soru 12

Türkiye kaç yılında NATO üyesi olmuştur?

A
1946
B
1948
C
1950
D
1952
E
1955
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi 10 Eylül 1947 tarihinde kurulan Haşan Hüsnü Saka hükümeti döneminin özelliklerinden biridir?

A
AB tam üyelik başvurusunda bulunulması
B
Siyasi yasakların kaldırılması için referandum yapılması
C
Valilerin il başkanlığı uygulamasına son verilmesi
D
Anayasa Mahkemesi’nin kurulması
E
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nın açılması
Soru 14

Demokrat Parti hükümeti tarafından 18 Nisan 1960’ta kurulan Tahkikat Komisyonu’nun temel işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Askeri darbeleri incelemek
B
Muhalefetin ve basının “yıkıcı ve gayr-i meşru” faaliyetlerini incelemek ve yargılamak
C
Kamu iktisadi Teşekküllerinin üretimini incelemek
D
Üniversiteleri denetlemek
E
Muhalefeti tek çatı altında toplamak
Soru 15

ilk defa ABD’ye resmî ziyarette bulunan ve Kongre’de konuşma yapan Türkiye Cumhurbaşkanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
ismet İnönü
B
Celal Bayar
C
Cemal Gürsel
D
Cevdet Sunay
E
Fahri Korutürk
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi 1959 Ocak ayında Cumhuriyet Halk Partisi’nin 14 Kurultayı’nda ilan edilen “İlk Hedefler Beyannamesi” içinde yer almaz?

A
1924 anayasasının korunması
B
Çift meclis
C
Özerk üniversiteler
D
Özgür basın
E
Yargı güvencesi
Soru 17

1961 seçimlerinden sonra kurulan ilk hükümet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Birinci Milliyetçi Cephe Hükümeti
B
Nihat Erim Hükümeti
C
Birinci İnönü Koalisyon Hükümeti
D
Demirel Hükümeti
E
Bülent Ecevit Hükümeti
Soru 18

İsmet İnönü’nün 1965’te dile getirdiği ve 1980’e kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel ideolojisini belirleyen aşağıdakilerden hangisidir?

A
Halkın partisi
B
Giden süreç
C
Değişimin partisi
D
Merkez sol
E
Ortanın solu
Soru 19

Adalet Partisi’nin (AP) yeni genel başkanım seçmek üzere 27-29 Kasım 1964 tarihinde gerçekleşen II. Büyük Kongresi’nde genel başkan seçilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yusuf Azizoğlu
B
Süleyman Demirel
C
Osman Bölükbaş
D
Hüseyin Balan
E
Turhan Feyzioğlu
Soru 20

1961 Anayasası’na göre TBMM, ________ ve ________ olarak iki meclisten oluşmaktaydı.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla ve doğru şekilde tamamlar?

A
Millet Meclisi - Cumhuriyet Senatosu
B
Meclis-i Âyan - Meclis-i Umumi
C
Şûra-yı Devlet - Meclis-i Ahkâm-i Adliyye
D
Divan-ı Ahkâm-i Adliyye - Demokrasi Senatosu
E
Meclis-i Vükela - Halk Meclisi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x