Türkiye Selçuklu Tarihi 2015-2016 Final Sınavı

Türkiye Selçuklu Tarihi 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

II. Süleymanşah’ın Gürcistan seferine katılan (1202) ve Selçuklu ordusunun Micingirt yakınlarında yenilmesi üzerine Gürcülere esir düşen Mengücüklüler hükümdarı kimdir?

A
Mengücük Gazi
B
Emir Gazi
C
Şehinşah
D
Fahreddin Behramşah
E
Melik ishak
Soru 2

Drakon Çayı Antlaşması ile uluslararası alanda kendisini kabul ettiren hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Süleymanşah
B
Fahreddin Ali
C
Umur Bey
D
I. Mesud
E
II. Mesud
Soru 3

I. Mesud hükümdarlığına, aşağıdaki kişilerden hangisinin gölgesinde başlamıştır?

A
V. Aleksios
B
Mengücük Gazi
C
Teodoros Laskaris
D
Danişmendli Emir Gazi
E
II. Leon
Soru 4

Alaşehir Savaşı’nda Sultan I. Keyhüsrev’in yanında savaşıp esir düşen eski Bizans İmparatoru aşağıdakilerden hangisidir?

A
V. Konstantinos
B
Romanos Diogenes
C
II. Leon
D
Manuel Komnenos
E
III. Aleksios
Soru 5

I. İzzeddin Keykâvus’un Antalya-Burdur yolundaki 1213-1214 tarihli önemli eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Altınapa Han
B
Öresun Han
C
Ağzı Kara Han
D
Çay Han
E
Evdir Han
Soru 6

Mirsâd el-İbâd min el-Mebde ila’l Ma'âd Tuhfaten li’s-Sultan Keykubâd adlı eseri kim yazmıştır?

A
Ebû Bekr-i Niksarî
B
Ahmed b.Mahmud-i Tusi
C
Mevlana Celâlettin Rumi
D
Necmeddîn Dâye
E
Alim Sad üz-Zencani
Soru 7

Hükümdarların taltif etmek istedikleri kimselere giydirdikleri kıymetli elbiseye ne ad verilir?

A
Kaht-ı rical
B
Hil'at
C
Varlığ
D
Candâr
E
Çetr
Soru 8

Hükümdarın yiyeceği her yemeği, lezzet kontrolü ve zehirlenme ihtimaline karşı, ondan önce tadan saray görevlisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Müneccim
B
Rikâbdâr
C
Çaşnigîr
D
Emir-i Meclis
E
Emir-i şikâr
Soru 9

Kösedağ Savaşı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Selçuklu ordugâhındaki her şey Moğolların eline geçmiştir.
B
Moğol ordusunun mevcudu Selçuklu ordusunun iki katından daha fazlaydı.
C
Moğol komutanı Baycu, Selçuklu öncü birliklerini sahte ricatle pusuya düşürerek imha etmiştir.
D
Selçuklu ordusunda Gürcü ve Frank paralı askerleri de vardı.
E
II.Gıyaseddin Keyhüsrev Tokat’a doğru kaçmıştır.
Soru 10

Gulâm sisteminin yol açtığı en önemli problemlerden biri olan; insanın üzerinde doğduğu topraklara ve içerisinde büyüdüğü millete aidiyet duygusuyla değil, menfaâtleri çevresinde bağlı olması haline ne ad verilir?

A
Fütüwet
B
Sahib-i Etrâk
C
Diyar-ı Mudar
D
Çetrdâr
E
Kozmopolitleşme
Soru 11

Bir ülkede nitelikli siyaset ve devlet adamı yokluğu anlamında kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fütüwet
B
Sahib-i Etrâk
C
Kaht-ı Ricâl
D
Çetrdâr
E
Diyar-ı Mudar
Soru 12

Moğolların kendileriyle dost olmayı kabul eden hükümdarlarla yaptıkları, Moğol hanına yılda bir kere hediyeler (vergi) vermeyi taahhüt eden bir çeşit tâbiiyet anlaşmasına ne ad verilir?

A
Nevbet
B
Karatay
C
Varlığ
D
Sorguç
E
il tutma
Soru 13

Sahip Ataoğulları Beyliğiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Beylik Germiyanoğulları’nın idaresine geçmiştir.
B
Karahisar (Afyon) civarında hüküm sürmüştür.
C
Anadolu’da Moğol istilasından sonra kurulan en uzun ömürlü beyliktir.
D
Lâdik’in hakimiyeti için yaklaşık yirmi yıl Germiyanoğulları ile mücadele etmişlerdir.
E
Beyliğin kurucuları Selçuklu veziri Fahreddîn Ali’nin oğullarıdır.
Soru 14

Zeyneddîn Karaca tarafından 1337 yılında, Maraş-Elbistan havalisinde kurulan beylik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ramazanoğulları Beyliği
B
Dulkadıroğulları Beyliği
C
Eratna Beyliği
D
Kadı Burhaneddîn Ahmed Beyliği
E
Hamidoğulları Beyliği
Soru 15

XIII. yüzyılın sonları ile XIV. yüzyılın ortalarında Balıkesir ve Çanakkale başta olmak üzere kuzeybatı Anadolu’da hüküm süren Türkmen beyliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Saruhanoğulları Beyliği
B
Karesi Beyliği
C
Candâroğulları Beyliği
D
Sahip Ataoğulları Beyliği
E
Aydınoğulları Beyliği
Soru 16

Türkiye Selçuklu Devleti’nin Moğol istilası nedeniyle çöküş sürecine girdiği dönemde uç Türkmenleri tarafından kurulan en büyük beylik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karamanoğulları Beyliği
B
Eşrefoğulları Beyliği
C
Menteşeoğulları Beyliği
D
Germiyanoğulları Beyliği
E
Pervâneoğulları Beyliği
Soru 17

İslam fetihlerinden sonra Yunan felsefesiyle tanışan Müslümanların Aristo mantığı, Aristo ve Platon felsefelerinin Tanrı-Evren-İnsan ilişkisiyle ilgili görüşleriyle, Kelâm ilminin konularını anlamlandırmaya çalıştıkları felsefi akıma ne ad verilir?

A
Dehriyyun
B
Meşşailik
C
işrakilik
D
Tabiyyun
E
Vahdet-i vücud
Soru 18

Selçuklularda sarayın ahırından ve sultanın atlarından sorumlu olan emir aşağıdakilerden hangisidir?

A
Emîr-i âhur
B
Emîr-i dad
C
Emîr-i âlem
D
Emîr-i câmedâr
E
Emîr-i candâr
Soru 19

Büyük İslam mutasawıfı Muhyiddin İbnü’l-Arabî’yle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Füsûsu’l-Hikem ve Fütûhâtü’l-Mekkiyye onun eserleri arasında en meşhur ve etkili olanlarıdır.
B
Vahdet-i vücud hakkındaki görüşleriyle İslam düşüncesini derinden etkileyen Endülüs’lü meşhur mutasawıf ve mütefekkirdir.
C
Görüşlerinin yayılmasında özellikle onun eserlerini şerheden Sadrüddin Konevî’nin büyük etkisi olmuştur.
D
İbnü’l-Arabî, Molla Fenari’nin yetiştirdiği en önemli sufîdir.
E
Anlaşılamayan veya yanlış anlaşılan görüşleri dolayısıyla daha hayattayken tekfire kadar varan ithamlara maruz kalmışsa da itibarını hiç kaybetmemiştir.
Soru 20

Gelirleri sultana tahsis edilen arazilerin idaresinden sorumlu divan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dîvân-ı pervanegî
B
Dîvân-ı A'lâ
C
Dîvân-ı istîfâ
D
Dîvân-ı hâss
E
Dîvân-ı Tuğra
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x