Türkiye Selçuklu Tarihi 2015-2016 Vize Sınavı

Türkiye Selçuklu Tarihi 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Selçuklu ailesinin mensup olduğu Oğuz boyu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kayı
B
Kınık
C
Avşar
D
Dodurga
E
Salur
Soru 2

Saltuklular Beyliği'nin merkezi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Erzurum
B
Mardin
C
İznik
D
Diyarbakır
E
Batman
Soru 3

Ahlatşahlar Beyliği'nin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nureddin Mahmud
B
Aksungur Hezâr Dinarî
C
izzeddin Balaban
D
Sökmen el-Kutbî
E
Bektimur
Soru 4

Danişmendlilerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bizans ve Haçlılarla yaptıkları mücadeleler dolayısıyla destanlara konu olmuşlardır.
B
1071-1178 yılları arasında hüküm sürmüşlerdir.
C
Türkiye Selçukluları ile beraber Haçlılara karşı mücadele etmişlerdir.
D
Melik Muhammed'in 1136'da Rupen Ermeni hanedanının elinde bulunan Çukurova'yı fethetme teşebbüsü sonuçsuz kalmıştır.
E
Gümüştegin Ahmet Gâzi'nin ölümüyle beylik son bulmuştur.
Soru 5

Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası aşağıdaki beyliklerden hangisine aittir?

A
Saltuklular
B
Ahlatşahlar
C
Mengücüklüler
D
Danişmendliler
E
Artuklular
Soru 6

Bizans İmparatoru I. Aleksios Komnenos devrini Alexsiad adlı eserde anlatan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Herodotos
B
Thukydides
C
Nikitas Honiatis
D
Anna Komnena
E
Pachimeres
Soru 7

Süleymanşah’ın, Antakya seferine çıkarken yerine nâib olarak bıraktığı kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Porsuk
B
Ebulkasım
C
Bozan
D
Ebulgazi
E
Gümüştegin
Soru 8

Çaka Bey ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kılıç Arslan, Bizans’a karşı ittifak ettiği Çaka Bey’in kızıyla evlenmek suretiyle işbirliğini güçlendirmiştir.
B
Malazgirt Savaşından sonra Anadolu’da fetihlerde bulunurken Bizans kuvvetlerine esir düşmüştür.
C
Germiyanoğulları Beyliği'ne son vermiştir.
D
İzmir ve çevresindeki adaları fethedip beyliğini kurmuştur.
E
Basileous unvanını kullanmıştır.
Soru 9

Drakon Çayı Anlaşması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Aleksios Komnenos, Normanlar’a karşı rahat hareket edebilmek için anlaşmayı imzalamıştır.
B
Süleymanşah bu anlaşma ile uluslararası alanda kendisini kabul ettirmiştir.
C
Bu anlaşmayla Drakon Çayı’nın doğusunda kalan topraklar, Türkiye Selçuklularına bırakılmıştır.
D
Süleymanşah anlaşmayı “Sultan” unvanıyla imzalamıştır.
E
Bizans, Boğaziçi kıyılarının Türklere ait olduğunu kabul etmiştir.
Soru 10

Şahinşah 1100 yılında Konya’da tahtı ele geçirdikten sonra ilk olarak aşağıdaki devletlerden hangisine savaş açmıştır?

A
Eyyubiler
B
Harezmşahlar
C
Bizans
D
Venedik
E
Memlükler
Soru 11

Fransa kralı VII. Louis ile Alman İmparatoru III. Konrad’ın haçlı yemini etmesiyle ilk defa kralların sefere katıldığı haçlı seferi aşağıdakilerden hangisidir?

A
I.
B
II.
C
III.
D
IV.
E
V.
Soru 12

II. Kılıç Arslan’ın ülke topraklarını on bir oğlu arasında paylaştırması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Melikler yılda bir kere Konya’ya gelip Kılıç Arslan’a bağlılıklarını sunacaklardır.
B
Melik tayin edilen oğulları kendisine tabi olmak kaydıyla adlarına para kestirme ve kendi divanlarını kurma haklarına sahip olmuşlardır.
C
Kendisine saltanat sırası gelmesini bekleyen şehzadelerin bir kısmı saltanat ihtirasını meliklik müddetince tatmin ettikleri için taht kavgalarına girmeyecekleri düşünülmüştür.
D
Uygulamayla ülke topraklarının mülkiyeti paylaşılmıştır.
E
Sınırlara doğru itilmekte olan Türkmenlerin, uçlara tayin edilen meliklerin hizmetinde kontrol altında tutulmak istenmiştir.
Soru 13

II.Kılıç Arslan, Alman İmparatoru Friedrich Barbarossa’ya ülkesinden serbestçe geçiş imkanını kaçıncı haçlı seferi sırasında tanımıştır?

A
|.
B
II.
C
III.
D
IV.
E
V.
Soru 14

Aşağıdaki Selçuklu hükümdarlarından hangisi İstanbul’a 1162 yılında 80 gün sürecek uzun bir diplomatik ziyaret gerçekleştirmiştir?

A
II. Kılıç Arslan
B
I. Mesud
C
II. Süleymanşah
D
II. Gıyaseddin Keyhüsrev
E
I. Alâaddîn Keykubâd
Soru 15

Melik Mesud’un 1116 yılında Türkiye Selçuklu tahtına oturmasında aşağıdaki beyliklerden hangisinin desteği olmuştur?

A
Ramazanoğulları
B
Saltuklular
C
Mengücekliler
D
Artuklular
E
Danişmendliler
Soru 16

Kayseri’de 1207 yılında Gevher Nesibe Tıp Medresesi ve Darü’ş-şifası’m yaptıran Selçuklu hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Süleymanşah
B
I.Gıyaseddin Keyhüsrev
C
I. Kılıç Arslan
D
I. Mesud
E
II. Alâaddîn Keykubâd
Soru 17

I. Gıyaseddin Keyhüsrev’in şehit edildiği savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Alaşehir Savaşı
B
Sazlıdere Savaşı
C
Merzifon Savaşı
D
Pelekanon Savaşı
E
Çirmen Savaşı
Soru 18

Selçuklu Sultanı II. Süleymanşah’ın Gürcistan seferiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Erzincan Mengücek beyi Behramşah, Süleymanşah’ın Gürcistan seferine katılmıştır.
B
Süleymanşah İslâm beldelerini tahrip eden Gürcüleri cezalandırmak istemiştir.
C
Süleymanşah, Gürcülerle karşılaşmadan önce Saltukili’ni topraklarına katmıştır.
D
Süleymanşah Kraliçe Thamara’ya çok tehditkâr bir mektup göndermiştir.
E
Süleymanşah, Kraliçe Thamara’yı Micingerd kalesi önünde ağır bir yenilgiye uğratmıştır.
Soru 19

Konya’daki İplikçi Medresesi aşağıdaki Selçuklu hükümdarlarından hangisinin zamanında tamamlanmıştır?

A
II. Süleymanşah
B
I. Gıyaseddin Keyhüsrev
C
II. Gıyaseddin Keyhüsrev
D
I. Alâaddîn Keykubâd
E
I. Mesud
Soru 20

Selçuklu hanedanına mensup şehzâdeler, eyalet ve vilayetlere vali olarak tayin edildiklerinde aşağıdaki unvanlardan hangisini alırlardı?

A
Subaşı
B
Yabgu
C
Melik
D
Tudun
E
Tarkan
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x