Türkiye Selçuklu Tarihi 2016-2017 Final Sınavı

Türkiye Selçuklu Tarihi 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bizans İmparatorluğu ile Selçuklular arasındaki ilk anlaşma aşağıdaki savaşlardan hangisinden sonra yapılmıştır?

A
Pelekanon Savaşı
B
Dandânâkân Savaşı
C
Malazgirt Savaşı
D
Miryokefalon Savaşı
E
Pasinler Savaşı
Soru 2

II. Süleymanşah ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
İznik Nilüfer Hatun imareti Camii’ni yaptırmıştır.
B
Hükümdarlığı sırasında Konya, Niğde ve Niksar’ın surlarını tamir ettirmiştir.
C
Kayseri-Kırşehir arasında Kızılırmak üzerinde Tek-göz köprüyü yaptırmıştır.
D
Şehzadeliği zamanında çok iyi bir eğitim almıştır.
E
Meliklik bölgesinde ilim ve kültürün gelişmesine imkân sağlamıştır.
Soru 3

Miryokefalon Savaşı’nda Selçuklu ordusunun başındaki sultan aşağıdakilerden hangisidir?

A
II. Gıyaseddin Keyhüsrev
B
II. Kılıç Arslan
C
I. Mesud
D
I. izzeddin Keykâvus
E
II. Süleymanşah
Soru 4

Çaka Bey ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Malazgirt Savaşından sonra Anadolu’da fetihlerde bulunurken Bizans kuvvetlerine esir düşmüştür.
B
İzmir ve çevresindeki adaları fethedip beyliğini kurmuştur.
C
Basileous unvanını kullanmıştır.
D
Germiyanoğulları Beyliği'ne son vermiştir.
E
Kılıç Arslan, Bizans’a karşı ittifak ettiği Çaka Bey’in kızıyla evlenmek suretiyle işbirliğini güçlendirmiştir.
Soru 5

1232 yılında Konya-Antalya arasındaki Alara Hanı inşa ettiren Selçuklu hükümdarı kimdir?

A
II. Mesud
B
I. Mesud
C
I. Gıyaseddin Keyhüsrev
D
I. Kılıç Arslan
E
I. Alâaddîn Keykubâd
Soru 6

I. İzzeddîn Keykâvus ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Vefatının ardından oğulları arasında taht mücadelesi başlamıştır.
B
Verem hastalığından 1220 yılı başında vefat etmiştir.
C
Dokuz yıllık kısa saltanatı, Türkiye Selçuklularının en parlak devirlerindendir.
D
Sultanın şairlik yönü de kuvvetliydi.
E
Mengücek Bey’i Behramşah’ın kızı Selçukî Hatunla evlenmiştir.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Sultan I. Alâaddîn Keykubâd’ın tahta çıkar çıkmaz gerçekleştirdiği icraatlarından biridir?

A
Baba ishak isyanını bastırmak
B
Ulyanoğlu Seferi’ne çıkmak
C
Saruhanoğulları Beyliği’ne son vermek
D
Antalya-Burdur yolunda Evdir Han’ı inşa ettirmek
E
Venedik Dukalığı ile ticari antlaşma imzalamak
Soru 8

Gulâm sisteminin yol açtığı en önemli problemlerden biri olan; insanın üzerinde doğduğu topraklara ve içerisinde büyüdüğü millete aidiyet duygusuyla değil, menfaâtleri çevresinde bağlı olması haline ne ad verilir?

A
Çetrdâr
B
Fütüvvet
C
Diyar-ı Mudar
D
Kozmopolitleşme
E
Sahib-i Etrâk
Soru 9

Kösedağ Savaşı’nda (1243) Selçuklu ordusunun başındaki sultan aşağıdakilerden hangisidir?

A
II. Süleymanşah
B
I. Kılıç Arslan
C
II. Gıyaseddin Keyhüsrev
D
II. Kılıç Arslan
E
I. Mesud
Soru 10

Selçuklu şehzadeleri arasındaki rekabeti bitirmek için 'Müşterek Saltanat' uygulamasını getiren kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Celâleddin Karatay
B
Mühezibüddin Ali
C
Şemseddin isfahanî
D
Müineddin Pervane
E
Mübarizeddin Çavlı
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in tahtta geçmesinde başlıca rolü oynayan kişilerden biridir?

A
Müslim b. Kureyş
B
Kara Arslan Kavurt Bey
C
Ebû Cafer b. Hamdan
D
Sadeddin Köpek
E
İbrahim Yinal
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi I. İzzedin Keykâvus'un füttüvet teşkilatına kabul merasimini yerine getirmek üzere Abbasi halifesi tarafından gönderilen elçi aşağıdakilerden hangisidir?

A
İbnü'l-Arabî
B
Kutbüddin Şirazî
C
Sühreverdî
D
Mevlana Celâleddin Rumî
E
Sadreddin Konevî
Soru 13

Türkiye Selçuklularında Divân-ı İşrâf'ın görevi aşağıdakilerden hangisidir ?

A
Devletin malî işlerinin, gelir ve giderlerinin kontrolü
B
Görevini kötüye kullanan devlet adamlarının cezalandırılması
C
Ferman ve berat gibi devlet belgelerinin hazırlanması
D
Ordunun İdarî işleri ve asker temini
E
Vakıfların işleyişinin sağlanması ve kontrolü
Soru 14

Mübaraziddîn Mehmet adına “el-Fusûl-ı Eşrefiyye” adlı felsefi bir eser kaleme almış ünlü âlim kimdir?

A
Kefeli İbrahim Efendi
B
Şemseddîn Mehmet Tüsterî
C
Abdullâh-i Kâşânî
D
Ebu’l-Fazl Muhammed el-Beyhakî
E
Abdu’r-Reşîd b. Mahmûd
Soru 15

Türkiye Selçuklularında mülk, iktâ gibi arazi işlerinden sorumlu olan ve bunlarla ilgili tayin, temlik, tahrir işlerini düzenleyen, menşûr ve beratları hazırlayan görevli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Emîr-i dâd
B
Pervanegî
C
Emîr-i câmedâr
D
Rikâbdâr
E
Serleşker
Soru 16

Selçuklularda sarayın mutfak, fırın ve ahır gibi bütün kısımlarının ihtiyaçlarını ve saray personelinin maaşlarını, bu iş için tahsis edilen kaynaktan karşılayan görevliye ne ad verilir?

A
Emîr-i dâd
B
Rikâbdâr
C
Emîrü’s-sayd
D
Üstâdü’d-dâr
E
Üstâd-ı saray
Soru 17

Saruhanoğulları Beyliği’nin merkezi olan Manisa’yı 1390 yılında Osmanlı topraklarına katan padişah aşağıdakilerden hangisidir?

A
Orhan Bey
B
II. Murat
C
Yıldırım Bayezid
D
Fatih Sultan Mehmed
E
Kanuni Sultan Süleyman
Soru 18

Moğol İstilasından sonra Güneybatı Anadolu’da merkezi Fethiye olmak üzere Muğla ve civarında yaşayan Türkmenler tarafından kurulmuş beylik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hamidoğulları Beyliği
B
Menteşeoğulları Beyliği
C
Germiyanoğulları Beyliği
D
Saruhanoğulları Beyliği
E
Pervâneoğulları Beyliği
Soru 19

Karamanoğulları Beyliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Türkiye Selçuklu Devleti’nin Moğol istilası nedeniyle çöküş sürecine girdiği dönemde uç Türkmenleri tarafından kurulan en büyük beyliktir.
B
Oğuzların Afşar boyuna mensuplardır.
C
Karamanlılar, Anadolu’ya XIII. Asrın ilk çeyreğinde, Azerbaycan ve Şirvan bölgesinden göç etmişlerdir.
D
Osmanlılar tarafından tarih sahnesinden silinmişlerdir.
E
Beyliğin kurucusu Eşrefoğlu Süleyman Bey’dir.
Soru 20

Türkiye Selçukluları zamanında fen bilimlerinin gelişmesinde önemli bir yeri olan ilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Baki
B
Fuzuli
C
Kutbüddin Şirazî
D
Nedim
E
Mahmud Hüdayi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x