Türkiye Selçuklu Tarihi 2017-2018 Vize Sınavı

Türkiye Selçuklu Tarihi 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Malazgirt zaferinden sonra Erzincan, Kemah, Divriği ve Şebin Karahisar’ı fethederek yaklaşık 1227 yılına kadar bu bölgede hüküm süren Türk beyliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Saruhanoğulları
B
Sökmenliler
C
Danişmendliler
D
Taceddinoğulları
E
Mengücüklüler
Soru 2

Ahlatşahlar beyliğinin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ebu’l Kasım Saltuk
B
Sökmen el-Kutbi
C
Davutşah
D
Emir Gazi
E
Behramşah
Soru 3

Fransa kralı Saint Louis’in katıldığı İkinci Haçlı Seferi’nin tarihini yazan ve Anadolu’da Türk hâkimiyetindeki yerlerden “Turchia / Turquie” (Türkiye) diye söz eden kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Alphonse de Lamartine
B
Ogier Ghislain de Busbecq
C
Pierre Loti
D
David Urquhart
E
Papaz Odon de Deuil
Soru 4

Devrin kaynaklarında Toğan Arslan veya el-Ahdeb (kambur) oğulları olarak da anılan beylik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dilmaçoğulları
B
Ramazanoğulları
C
Taceddinoğulları
D
Dulkadiroğulları
E
Pervaneoğulları
Soru 5

Çağrı Bey’in Anadolu’ya yaptığı keşif akını ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Çağrı Bey, Anadolu’da kendilerine karşı koyabilecek bir gücün olmadığını teşhis etmiştir.
B
Bizans vassalı Ermeni prensi Senekerim, Çağrı Bey tarafından yenilgiye uğratılmıştır.
C
Çağrı Bey 1021 yılında, zengin ganimetlerle Maveraünnehir’e dönmüştür.
D
Çağrı Bey’i bu seferi yapmaya zorlayan sebeplerden biri de Karahanlı ve Gazneliler’in yoğun baskılarıdır.
E
Bizans bu seferden sonra, Doğu Anadolu’daki Ermeni nüfusunu artırma politikası izlemiştir.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi 1101 Yılı Haçlıları'yla gerçekleşen Merzifon, Konya ve Ereğli Savaşları’nın önemli sonuçlarından biridir?

A
Büyük hezimete uğrayan ve yok edilen haçlı ordularının 45 yıl boyunca yeni bir sefer düzenleyememesi
B
Anadolu'nun tamamen haçlıların kontrolüne geçmesi
C
Merzifon, Konya ve Ereğli'nin Bizans’a teslim edilmesi
D
I. izzeddîn Keykâvus'un savaş meydanında öldürülmesi
E
Kılıç Arslan'ın yenilgiyi kabul ederek Anadolu’dan çekilmesi
Soru 7

Büyük bir Arap devleti kurmak hayali olan ve bu uğurda Tutuş’un meliklik merkezi Dimaşk’ı muhasara etmekten dahi kaçınmayan Musul emiri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Câbir b. Hayyân
B
Müslim b. Kureyş
C
Ömer b. Ahmed
D
HalidB. Velid
E
Nuh b. Mansur
Soru 8

1097 İlkbaharında Anadolu yakasına geçirilen Haçlı ordularının ilk hedefi aşağıdaki kentlerden hangisidir?

A
İznik
B
Urfa
C
Çorum
D
Trabzon
E
Maraş
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Dandânakân Savaşı’nın sonuçlarından biridir?

A
Gazneli Mahmud’a halife tarafından “Sultan” unvanının verilmesi
B
Abbasi halifesi Müsterşid ile Büyük Selçuklu hükümdarı Sencer tarafından Emir Gazi’ye Melik unvanının verilmesi
C
Gazneli hükümdarı Sebük Tigin’in savaş meydanında ölmesi
D
Ceyhun kıyısında yığılmış olan ve yıllardır yurt arayışı içerisinde bulunan Oğuzlar / Türkmenler’in kitleler halinde Horasan’a göç etmeye başlaması
E
Suriye, Filistin, Lübnan ve Hicaz’a egemen olan ihşidlerin Selçuklular tarafından yıkılması
Soru 10

Sultan Melikşah Antakya’ya girdiğinde (1086) Süleymanşah’ın burada bulunan iki oğlu Kılıç Arslan ve Kulan Arslan’ı yakalayarak hapse gönderdiği yer aşağıdakilerden hangisidir?

A
İsfahan
B
Musul
C
Urfa
D
Diyarbakır
E
Bağdat
Soru 11

Bizans İmparatoru İoannes’in 1119 yılında ordusuyla Alaşehir’e gelerek karargâh kurmasındaki hedef aşağıdakilerden hangisidir?

A
II. Haçlı Seferi için güvenli yollar oluşturmak
B
Şeyh Bedrettin isyanı'ndan yararlanmak
C
Türkmen ilerleyişini durdurmak üzere Denizli’yi geri almak
D
Sadeddin Köpek’e destek vermek ve Antalya’yı geri almak
E
Baba Zünnun isyanı’nı sonlandırmak
Soru 12

II. Kılıç Arslan’ın Sivas ve Aksaray’a melik olarak atadığı oğlu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Süleymanşah
B
Melikşah
C
Mesud
D
Kayserşah
E
Tuğrulşah
Soru 13

Miryokefalon Zaferi’nin tarihi aşağıdakilerden hangisidir?

A
10 Kasım 1110
B
5 Aralık 1145
C
17 Eylül 1176
D
20 Şubat 1215
E
16 Mayıs1280
Soru 14

I. Mesud hükümdarlığına, aşağıdaki kişilerden hangisinin gölgesinde başlamıştır?

A
II. Leon
B
Mengücük Gazi
C
V. Aleksios
D
Danişmendli Emir Gazi
E
Teodoros Laskaris
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Melik Arab’ın isyanının (1126-27) sebeplerinden biridir?

A
Melik Arab'ın Drakon Çayı Antlaşması'nı kabul etmemesi
B
Artuklular'ın Melik Arab'a başkaldırması
C
II. Süleymanşah'ın Kilikya Seferi'ni düzenlemesi
D
Halife tarafından Sultan Sancar'a melik unvanı verilmesi
E
Sultan Mesud’un Malatya’yı Danişmendliler’e terk etmesi
Soru 16

II. Süleymanşah tahta geçtikten sonra (1196) ilk olarak aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmiştir?

A
Sumatra Seferi'ni düzenlemek
B
Kalenderoğlu İsyanı'nı bastırmak
C
Sinop'u alarak ¡sfendiyaroğullarına son vermek
D
Kardeşleri Berkyarukşah ve Argunşah’dan Niksar ve Amasya’yı almak
E
Venedik'in Mora Yarımadası'ndaki varlığına son vermek
Soru 17

I. Gıyaseddin Keyhüsrev’e ağabeyi II.Süleymanşah’ın öldüğü ve ümeranın tahta geçmek üzere (ikinci saltanatı) kendisini davet ettiğini bildiren kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Seyfeddin Bektimur
B
Emir Gazi
C
Hâcib Zekeriya
D
Hamza Bey
E
Zeyneddin Karaca Bey
Soru 18

Selçuklu hanedanına mensup şehzâdeler, eyalet ve vilayetlere vali olarak tayin edildiklerinde aldıkları unvan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Subaşı
B
Yabgu
C
Tudun
D
Melik
E
Tarkan
Soru 19

Kayseri’de 1207 yılında 'Gevher Nesibe Tıp Medresesi ve Darü'ş-şifası'm yaptıran hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?

A
I. Kılıç Arslan
B
I. Gıyaseddin Keyhüsrev
C
I. Alâaddîn Keykubâd
D
I. izzeddîn Keykâvus
E
II. Gıyaseddin Keyhüsrev
Soru 20

II. Süleymanşah’ın Gürcistan seferinin sebebi ile ilgili kaynak bilgiye aşağıdaki yazarların hangisinden ulaşılabilir?

A
İbn Kemal
B
Enverî
C
ibn-i Bîbî
D
Oruç b. Âdil
E
Şükrullah
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x