Türkiye Selçuklu Tarihi 2018-2019 Final Sınavı

Türkiye Selçuklu Tarihi 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Malazgirt muharebesinden sonra 1095-1132 yılları arasında Siirt ve civarında hâkimiyet süren beylik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sökmenliler
B
Çubukoğulları
C
Saltuklular
D
Kızılarslanoğulları
E
Yınaloğulları
Soru 2

II. Kılıç Arslan’ın saltanatının ilk yıllarında Çankırı meliki olan kardeşi Şahinşah’ın isyan etmesiyle oluşan kargaşadan yararlanmak için ilk harekete geçen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kerimüddîn Karaman
B
Pervane Muîneddîn Süleyman
C
Danişmendli Yağıbasan
D
Eşrefoğlu Süleyman Bey
E
İlyas Bey
Soru 3

“Halkın Haçlı Seferi” adı verilen teşebbüsün sonuçsuz kalmasında (1096) etkili olan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ermenek Bey
B
Güneri Bey
C
Melik Nasır
D
Kulan Arslan
E
Emir Çoban
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi I. Gıyaseddin Keyhüsrev’in ilk saltanat döneminin önemli meselelerinden biridir?

A
Kalenderoğlu isyanı
B
Melikler arasında yaşanan taht kavgaları
C
Bitlis hâkimi Şeref Han'ın I. Tahmasb'a sığınması
D
Canberdi Gazali isyanı
E
Şah Cihan'ın Gülkende ve Bicapur şehirleri üzerine yürümesi
Soru 5

I. İzzedin Keykâvus'un füttüvet teşkilatına kabul merasimini yerine getirmek üzere Abbasi halifesi tarafından gönderilen elçi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ali Kuşçu
B
İbnü'l-Arabî
C
Kutbüddin Şirazî
D
Matrakçı Nasuh
E
Sühreverdî
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Sultan I. İzzeddîn Keykâvus’un 1214 yılı başlarında Venediklilerle yaptığı ticaret antlaşmasının maddeleri arasında yer almaz?

A
Korsan saldırısına uğrayan tacirlere her iki ülkeye de sığınma hakkı tanınacak
B
Her iki ülkenin de topraklarına İran ipeğinin girmesi yasaklanacak
C
İki devletin tüccarları birbirlerinin ülkesinde serbestçe ticaret yapabilecek
D
Her iki ülkenin kıyılarında batan gemiler ait olduğu ülkeye iade edilecek
E
Her iki ülkenin kıyılarında batan gemilerde ölen tüccarların malları ait olduğu ülkeye iade edilecek
Soru 7

Selçuklularda hükümdarın yiyeceği her yemeği, lezzet kontrolü ve zehirlenme ihtimaline karşı, ondan önce tadan saray görevlisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Müneccim
B
Emir-i şikâr
C
Rikâbdâr
D
Emir-i Meclis
E
Çaşnigîr
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi I. Alâaddîn Keykubâd’ın saltanatının ilk yıllarında uğraştıran en önemli meselelerden biridir?

A
Babası zamanından beri görev yapmakta olan ve hükümdar adına devlete tahakküm edecek kadar güçlenmiş bulunan ümerayla yaşadığı otorite problemi
B
İskender Bey’in Bitlis ve yöresini tamamıyla zapt etmesi
C
Şahruh’un ölümüyle Cihan Şah’ın bütünüyle bağımsız hale gelmesi ve Kazvin ve Sultaniye’yi zapt etmesi
D
Şeyh Bedreddin isyanı’nın başlaması
E
Kösedağ Savaşı’ndan sonra Moğol komutanı Baycu Noyan’ın ilerleyişinin devam etmesi
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Diyar-ı Mudar içerisinde yer almaz?

A
Urfa
B
Rakka
C
Harran
D
Resülayn
E
Kırşehir
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in tahtta geçmesinde başlıca rolü oynayan kişilerden biridir?

A
Ebû Cafer b. Hamdan
B
Kara Arslan Kavurt Bey
C
Nizâmeddin İbrahim
D
Sadeddin Köpek
E
Kara Arslan Dârâ
Soru 11

Baba İlyas’la halifesi Baba İshak’ın önderlik ettiği isyanın başlıca hedefi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Muhammed Tapar’ı sultan ilan etmek
B
Sultan Berkyaruk’u alaşağı etmek
C
Otrar faciasının intikamını almak
D
Ulubat Gölü ve Kapıdağı yarımadası çevresini ele geçirmek
E
II. Gıyaseddin Keyhüsrev’i alaşağı etmek
Soru 12

Moğolların kendileriyle dost olmayı kabul eden hükümdarlarla yaptıkları, Moğol hanına yılda bir kere hediyeler (vergi) vermeyi taahhüt eden bir çeşit tâbiiyet anlaşmasına ne ad verilir?

A
Karatay
B
Varlığ
C
İl tutma
D
Nevbet
E
Sorguç
Soru 13

Muîneddîn Pervâne’nin Moğollar nezdinde ciddi güven kaybına uğramasına neden olan olay (1276) aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hatîroğlu isyanı
B
Kara Yusuf'un Erzincan'ı işgal etmesi
C
Melik Arap isyanı
D
Celayirli Ahmed'in Tebriz'e girmesi
E
Melik Mevdud b. İsmail'in isyanı
Soru 14

XIII. yüzyılın sonları ile XIV. yüzyılın ortalarında Balıkesir ve Çanakkale başta olmak üzere kuzeybatı Anadolu’da hüküm süren Türkmen beyliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aydınoğulları Beyliği
B
Candâroğulları Beyliği
C
Sahip Ataoğulları Beyliği
D
Karesi Beyliği
E
Saruhanoğulları Beyliği
Soru 15

Türkiye Selçukluları’nın yıkılışından sonra kurulan “Taceddînoğullar Beyliği”nin merkezi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Niksar
B
Elbistan
C
Urfa
D
Alanya
E
Erzincan
Soru 16

Saruhanoğulları Beyliği’nin merkezi olan Manisa’yı 1390 yılında Osmanlı topraklarına katan padişah aşağıdakilerden hangisidir?

A
Orhan Gazi
B
I. Murad
C
Yıldırım Bayezid
D
I. Mehmed
E
II. Murad
Soru 17

Türkiye Selçukluları’nda sultanın huzuruna girip çıkanlardan sorumlu olan kişiye ne ad verilirdi?

A
Üstadü’d dar
B
Emir-i perdedâr
C
Emir-i dad
D
Emir-i ahur
E
Emir-i alem
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçukluları’nda taşraya yönetici olarak gönderilen idarecilerin taşıdıkları unvanlardan biri değildir?

A
Havayic-i salar
B
Melikü’s-sevâhil
C
Reîsü’l-bahr
D
Serleşker
E
Sâhib
Soru 19

Selçuklularda hâzinenin gelir ve giderlerini düzenleyip yıllık bütçeyi hazırlayan, reisinin unvanı müstevfî olan divan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dîvân-ı A’la
B
Dîvân-ı istîfâ
C
Dîvân-ı Arz
D
Dîvân-ı Tuğra
E
Dîvân-ı Mezalim
Soru 20

Türkiye Selçuklu tıp dilinin Türkçeleştirilme hareketini başlatan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kutbüddin Şirazî
B
İbnü’l-Baytar
C
Hekim Bereket (Bereke)
D
Muhammed Cacermî
E
Hubeyş Tiflisî
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x