Türkiye Selçuklu Tarihi 2018-2019 Vize Sınavı

Türkiye Selçuklu Tarihi 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Mengücüklüler’e ait eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Malabadi Köprüsü
B
Gevher Nesibe Darüşşifası
C
Micingerd Kalesi
D
Hasankeyf Köprüsü
E
Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası
Soru 2

Ahlatşahlar (Sökmenliler) İle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
1100-1207 yılları arasında Van gölü havzasında hüküm sürmüşlerdir.
B
Beyliğin kurucusu Sökmen el-Kutbî’dir.
C
Dulkadiroğulları Beyliği'ne son vermişlerdir.
D
İzzeddin Balaban’ın Ahlat’ı Eyyûbîlere bırakmasıyla Sökmenlilerin hakimiyeti sona ermiştir.
E
Beyliğe hüküm sürdükleri bölge itibariyle Ermenşahlar da denilmektedir.
Soru 3

Şemsüddevle Toğan Arslan el-Ahdeb aşağıdaki beyliklerden hangisinin en meşhur beylerinden biridir?

A
Dilmaçoğulları
B
Pervaneoğulları
C
Taceddinoğulları
D
Ramazanoğulları
E
Dulkadiroğulları
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Savaşı sonrası Erzurum ve çevresinde kurulan Türk beyliğidir?

A
Kızılarslanoğulları
B
Danişmendliler
C
Artuklular
D
Yınaloğulları
E
Saltuklular
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Çağrı Bey’in Anadolu üzerine çıktığı keşif akının (1016-1021) sonuçlarından biri değildir?

A
Çağrı Bey’in askeri kudretini göstermesi
B
Çağrı Bey’in zengin ganimetler elde etmesi
C
Bizans’ın bu akınla, Van ve Kars bölgelerinde kendisine tâbi olarak yaşayan Ermeniler’in muhtemel bir Türk tehlikesi karşısında direnemeyeceklerini görerek, onları iç bölgelere tehcir etmeye başlaması
D
Bizans’ta Justinianus’un idaresine karşı Nika isyanının çıkması
E
Çağrı Bey’in Anadolu’da kendilerine karşı koyabilecek bir kuvvetin bulunmadığına dair tespitte bulunması
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi I. Haçlı Seferi’nin nedenlerinden biri değildir?

A
Hz. İsa’nın mezarının bulunduğu Kudüs’ün kurtarılmak istenmesi
B
İngiltere’de Kral VIII. Henri’nin Anglikan Kilisesi’ni kurması
C
Türklerin papalık tarafından tehdit olarak algılanması
D
Avrupa’da feodal düzenin sebep olduğu sosyal çöküntünün yanı sıra, kuraklık-sel gibi doğal afetlerinde derinleştirdiği ekonomik sorunların had safhaya ulaşması
E
Bizans’ın Türk ilerleyişini durdurmak için papalıktan defalarca yardım istemesi
Soru 7

Bizans İmparatoru I. Aleksios Komnenos devrini Alexsiad adlı eserde anlatan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Thukydides
B
Pachimeres
C
Nikitas Honiatis
D
Anna Komnena
E
Herodotos
Soru 8

Eskişehir ve Ereğli Savaşları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Haçlı ordusu Anadolu’da Bohemond ve Raymond idaresindeki iki büyük grup halinde ilerlemiştir.
B
Kılıç Arslan, Haçlı ordusunu ağır bir yenilgiye uğratmıştır.
C
Haçlı ordusu sayıca çok üstün durumdaydı.
D
Haçlı ordusu Türklerin en önemli silahı olan oku etkisizleştiren ağır zırhlı donanımlara sahipti.
E
Kılıç Arslan, Danişmendliler başta olmak üzere etraftaki Türk beylerinden yardım istemiştir.
Soru 9

Büyük bir Arap devleti kurmak hayali olan ve bu uğurda Tutuş’un meliklik merkezi Dimaşk’ı muhasara etmekten dahi kaçınmayan Musul emiri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Müslim b. Kureyş
B
Halid B. Velid
C
Ömer b. Ahmed
D
Câbir b. Hayyân
E
Nuh b. Mansur
Soru 10

Bizans İmparatoru Aleksios Komnenos ile Süleymanşah arasında 1081 yılında yapılan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Noyon Antlaşması
B
Drakon Çayı Antlaşması
C
Yeşilköy Antlaşması
D
Vestfalya Antlaşması
E
Yenişehir Antlaşması
Soru 11

II. Kılıç Arslan’ın Uluborlu’ya melik olarak atadığı oğlu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Argunşah
B
Süleymanşah
C
Keyhüsrev
D
Tuğrulşah
E
Kayserşah
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Manuel Komnenos'un,II. Kılıç Arslan'a karşı kurduğu ittifakta ver almamıştır?

A
Danişmendliler'in Kayseri meliki Zünnûn
B
II. Kılıç Arslan'ın kardeşi Şahinşah
C
Sivas meliki Yağıbasan
D
Eşrefoğlu Süleyman Bey
E
Malatya'daki Zülkarneyn ve bazı Artuklu beyleri
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Miryokefalon Savaşı’nın başlıca sebebidir?

A
Bizans imparatoru Romen Diyojen’in büyük bir ordu ile doğu seferine çıkması
B
Tuğrul Bey’in Nişabur’da Hutbe okutarak bağımsızlığını ilan etmesi
C
II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in ölümünden sonra Anadolu’nun Moğolların kontrolündeki Selçuklu şehzadeleri tarafından yönetiliyor olması
D
Pasinler Savaşı’nda Bizans ve Gürcü kuvvetlerinden oluşan bir ordunun Selçukluları yenilgiye uğratması
E
Bizans’ın büyük külfetlere katlanarak organize ettiği haçlı seferlerinden elde ettiklerini, neredeyse tükenme noktasına getiren Selçuklu ilerleyişinin engellenememesi
Soru 14

Sultan I. Mesud döneminde, Malatya'nın Danişmendlilerin eline geçmesi üzerine gerçekleşen isyan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Baltu isyanı
B
Sülemiş isyanı
C
Hatîroğlu isyanı
D
Melik Arab’ın isyanı
E
Babai isyanı
Soru 15

Aşağıdaki Selçuklu hükümdarlarından hangisi İstanbul’a 1162 yılında 80 gün sürecek uzun bir diplomatik ziyaret gerçekleştirmiştir?

A
II. Kılıç Arslan
B
II. Mesud
C
II. Süleymanşah
D
II. Gıyaseddin Keyhüsrev
E
II. Alâaddîn Keykubâd
Soru 16

Dördüncü Haçlı Seferi’yle İstanbul’da Latin Krallığı’nın kurulması üzerine İstanbul’dan kaçan hanedan mensuplarından III.Aleksios’un damadı Teodoros Laskaris aşağıdaki yerlerden hangisi merkez olmak üzere hükümdarlığını ilân etmiştir?

A
Van
B
İznik
C
Amasya
D
Manisa
E
Eskişehir
Soru 17

Selçuklularda saray teşkilatına mensup, hükümdarın ve sarayın güvenliğinden sorumlu hâssa askerlerine ne ad verilir?

A
Cerime
B
Emîr-i âhur
C
Candâr
D
Emîr-i alem
E
Rikâbdâr
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi I. Gıyaseddin Keyhüsrev'in ticarî hayatı geliştirmeye yönelik aldığı tedbirlerden biri değildir?

A
Kıbrıs haçlılarıyla ticaret anlaşması imzalanması
B
Savaş ve soygun nedeniyle zarara uğrayan tüccarların zararlarının karşılanması
C
Tüccarlar hangi ülkeden gelirse gelsin, ticaretten alınan vergilerin kaldırılması
D
Anadolu'da kervansaraylar inşa ettirilmesi
E
İktâ sisteminin kaldırılması
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Antalya’nın 1207 yılında I. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından fethinin sonuçlarından biri değildir?

A
Şehrin valiliğine Mübarizeddin Ertokuş’un atanması
B
Şehrin erzak ve silah depolarının takviye edilmesi
C
Şehrin güvenliği Kıbrıs kral naibi Gauiter de Montbeliard’a verilmesi
D
Şehrin kalesinin onarılması
E
Şehirde camii yapılması
Soru 20

H- Süleymanşah’ın Gürcistan seferiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Gürcistan ordusu Konya’ya kadar ilerleyerek, bölgeyi yağmalamıştır.
B
Selçuklu ordusu çok sayıda ölü ve esir vererek mağlup olmuştur.
C
Savaşın kaybedilmesinde çetrdarın düşmesi etkili olmuştur.
D
Savaşta esir düşenler arasında Mengücek Beyi Behramşah da bulunmaktadır.
E
Süleymanşah, Gürcülerle karşılaşmadan önce Saltukili’ni topraklarına katmıştır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x