Türkiye’de Demokrasi Ve Parlemento Tarihi 2015-2016 Final Sınavı

Türkiye’de Demokrasi Ve Parlemento Tarihi 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Tanzimat Dönemi'nde mahalli düzeyde de olsa halkın ülke yönetimine katılımını başlatan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dâr-ı Şûra-yı Babılâli
B
Meclis-i Ahkâm-ı Adliye
C
Meclis-i Mebusan
D
Meclis-i Ayan
E
Muhassıllık Meclisleri
Soru 2

Mustafa Kemal Paşa’nın, TBMM'de Müdafaa-i Hukuk Grubu'nun çoğunluğunu yanma çekebilmek amacıyla uyguladığı politika aşağıdakilerden hangisidir?

A
Selamet-i Umumiye Komitesi’ni oluşturmak
B
Yeşil Ordu’ya destek vermek
C
ittihatçı kökenden gelen milletvekillerini gruba katılmaya davet etmek
D
II. Grup üyeleri ile iyi geçinmek
E
Seçimleri yenilemek
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi hilafet kurumunun kaldırılmasına giden süreçte etkili olan unsurlardan biri değildir?

A
Milli Mücadelede Mustafa Kemal ile yan yana yürüyen komutanların halife ile yakınlaşması
B
Saltanatın kaldırılmasına ve cumhuriyetin ilanına tepkili olan çevrelerin halifenin etrafında bütünleşmesi
C
Terakkiperver Cumhuriyet Partisi’nin kurulması ile devrimlerin tehdit altına girmesi
D
Hindistan'daki islamiye Tarikatı'nın lideri Ağa Han ve Hintli Emir Ali’nin, hilafet makamını Türkiye’nin iç işlerine müdahale aracı olarak kullanmaya çalışması
E
Halife Abdülmecit’in TBMM tarafından kendisine tanınan hak ve yetki sınırlarını aşmak istemesi
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi ilk Çağ'lardan itibaren çeşitli dönemlerde bireylerin oy kullanarak devlet yönetimine katılmasında belirleyici olan unsurlardan biri değildir?

A
Ekonomik güç
B
Dini inanç
C
Yetenek
D
Cinsiyet
E
Irk
Soru 5

Belediye, köy muhtarlığı ve milletvekili seçimlerinde aşamalı olarak siyasal haklar elde eden Türk kadını ilk kez hangi yıl oy kullanmıştır?

A
1930
B
1931
C
1932
D
1933
E
1934
Soru 6

14 Mayıs 1950 seçimlerinden sonra, TBMM’de 1 milletvekili ile temsil edilen siyasal parti aşağıdakilerden hangisidir?

A
Milli Kalkınma Partisi
B
Millet Partisi
C
Türk Sosyal Demokrat Partisi
D
Çiftçi Partisi
E
Toprak Emlak ve Serbest Teşebbüs Partisi
Soru 7

1954 seçimleri sonunda Meclis’in %93’üne egemen olmasına rağmen daha otoriter bir tutum takman DP’nin seçimleri kaybettiği için cezalandırdığı iller aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Kırşehir - Kütahya
B
Amasya - Malatya
C
Kırşehir - Malatya
D
Amasya - Çorum
E
Denizli - Amasya
Soru 8

İsmet İnönü’nün, çok partili rejimi uygulanması gereken bir ideal olarak benimsediğini açıkladığı CHP kurultayı aşağıdakilerden hangisidir?

A
1927 Büyük Kurultayı
B
1935 Büyük Kurultayı
C
1938I. Olağanüstü Kurultayı
D
1939 Büyük Kurultayı
E
1943 Büyük Kurultayı
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi 12 Temmuz Beyannamesi’nin CHP ve DP’de yarattığı etkilerden biri değildir?

A
ihraç ve istifalar sonucu DP’nin milletvekili sayısının 31’e düşmesi
B
Sertlik yanlısı Recep Peker ve ekibinin CHP'den tasfiye edilmesi
C
Kimi DP’lilerin Celal Bayar’ı parti içinde otoriter bir yönetim kurmakla suçlaması
D
CHP’de 35’ler adı verilen bir grubu hareket geçirmesi
E
Cumhurbaşkanı İnönü ile DP lideri Celal Bayar arasındaki ilişkinin kopma noktasına gelmesi
Soru 10

Halk Fırkası'nın başına “Cumhuriyet” kelimesi hangi yıl eklemiştir?

A
1923
B
1924
C
1925
D
1926
E
1927
Soru 11

CHP yönetiminin Dörtlü Takrir’i reddetmesi üzerine takrirde imzası bulunan kimi milletvekillerinin partiden ihraç edilmesine tepki olarak milletvekilliğinden istifa eden CHP üyesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Recep Peker
B
Adnan Menderes
C
Celal Bayar
D
Refik Koraltan
E
Fuat Köprülü
Soru 12

Mustafa Kemal Paşa’nın, 1927 CHP Kurultayı’nda Nutuk’u okurken, bu metnin dışında milletine hesap verdiği konu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yeşil Ordu Cemiyeti’nin nasıl kurulduğu
B
ismet Paşa ile arasındaki anlaşmazlık noktaları
C
Karakol Cemiyeti’nin Milli Mücadeleye katkıları
D
1919 yılından itibaren çeşitli kişilerce kendisine gönderilen maddi yardımların nereye harcandığı
E
Milli Mücadele komutanlarının İzmir suikastındaki rolleri
Soru 13

27 Mayıs 1960 askeri darbesinin ardından meclis açılıncaya kadar TBMM’nin tüm yetkilerini kullanma hakkı aşağıdakilerden hangisine verilmiştir?

A
Cumhurbaşkanı’na
B
Senato’ya
C
Millet Meclisi’ne
D
Temsilciler Kurulu’na
E
Milli Birlik Komitesi’ne
Soru 14

Türkiye’nin 1991-1996 yılları arasındaki beş yıllık dönemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Terör konusu toplumun gündeminde olmayı sürdürmüştür.
B
Enflasyon yüksek seyretmiştir.
C
Cumhurbaşkanlığı seçimi krize dönüşmüştür.
D
Hükümetler ancak koalisyonlar ile kurulabilmiştir.
E
Siyasi cinayetler ön plana çıkmıştır.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasası’nın özelliklerinden biri değildir?

A
Meclisin, egemenliği kullanan tek organ olarak tanımlanması
B
Temel hakların korunmasında devletin yükümlü kılınması
C
TRT gibi kurumların özerkleştirilmesi
D
Hükümet karşısında bir kuvvet oluşturabilecek Anayasa Mahkemesi’nin kurulması
E
Siyasal partilerin, demokrasinin vazgeçilmez unsuru olarak kabul edilmesi
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nın özelliklerinden biri değildir?

A
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun Başkanlığına Adalet Bakanının getirilmesi
B
iki meclisli yapıya son verilmesi
C
Yasama ve yürütme erkleri arasında denklik öngörülmesi
D
Siyasal partilerin mecliste grup kurması için getirilen sınırlamaların kaldırılması
E
Cumhurbaşkanının yetkilerinin artırılması
Soru 17

1961 seçimlerinde kapatılan Demokrat Parti’nin oylarını paylaşan iki parti aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Güven Partisi - Yeni Türkiye Partisi
B
Cumhuriyetçi Mesleki Islahat Partisi -Müsavat Partisi
C
Adalet Partisi - Yeni Türkiye Partisi
D
Güven Partisi - Cumhuriyet Köylü Millet Partisi
E
Cumhuriyet Köylü Millet Partisi - Adalet Partisi
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi 1975-1980 arası dönemde Türkiye'yi İÇ savaş ortamına sürükleyen nedenlerden biri değildir?

A
Yerinden yönetim taleplerinin artması
B
Toplumsal çatışmaların artması
C
işçi grevlerinin artması
D
Öğrenci olaylarının hız kazanması
E
Siyasi cinayetlerin yaşanması
Soru 19

Turgut Özal’ın ani ölümü üzerine Cumhurbaşkanlığına seçilen Süleyman Demirel’in yerine, DYP Genel Başkanlığına seçilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Abdülkadir Aksu
B
Tansu Çiller
C
Yıldırım Akbulut
D
Kaya Erdem
E
Mesut Yılmaz
Soru 20

Türkiye'de 1960 sonrasında ilk işçi eylemini kimler tarafından yapılmıştır?

A
İstanbul Kavel Fabrikası çalışanları
B
Zonguldak kömür işçileri
C
Kula Yün Mensucat Fabrikası çalışanları
D
Çorum Belediyesi temizlik işçileri
E
İstanbul Bomanti Fabrikası çalışanları
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x