Türkiye’de Demokrasi Ve Parlemento Tarihi 2016-2017 Final Sınavı

Türkiye’de Demokrasi Ve Parlemento Tarihi 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi I. TBMM’de yer alan gruplardan biri değildir?

A
Halk Zümresi
B
Tesanüd Grubu
C
Mim Mim Grubu
D
Islahat Grubu
E
istiklal Grubu
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi 1877’de açılan Meclis-i Mebusan’ın, 1878’de II. Abdülhamit tarafından süresiz tatil edilmesinin nedenlerinden biri değildir?

A
Müslüman ve gayrimüslim milletvekilleri arasındaki tartışmaların sertleşmesi
B
Rus ordularının İstanbul önlerine kadar gelmesi
C
Arapların çoğunlukta olduğu topraklarda milliyetçi akımların yaygınlaşması
D
Milletvekillerinin, Rusya ile süren savaşın gidişi ile ilgili yaptığı eleştirilerin padişaha kadar uzanması
E
Balkanlar'da büyük toprak kayıplarının yaşanması
Soru 3

Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Beyannamesi'ni yayınlayan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Avam Kamarası
B
Tiribunat Meclisi
C
Etats Generaux
D
Lordlar Kamarası
E
Kurucu Meclis
Soru 4

“Güçlü bir kalem, ateş püskürerek yazıyordu. O sırada bizi nereye götürdüğünü bilmediğimiz bu kalemi serbest bırakamazdık. Ama artık geçmiş silinmiştir, istediğiniz gibi çalışabilirsiniz. Hiçbir düşmanlıkla karşı karşıya değilsiniz!”
Başbakan İsmet İnönü bu sözlerini, İstiklal Mahkemesi'ni 'kasıt ve kin' aracı olarak nitelediği için ömür boyu sürgün cezasına çarptırılan daha sonra beraat ederek sürgün cezası kaldırılan hangi gazeteciye yöneltmiştir?

A
Ahmet Şükrü Esmer
B
Ahmet Emin Yalman
C
İsmail Müştak Mayokan
D
Suphi Nuri ileri
E
Hüseyin Cahit Yalçın
Soru 5

CHP’nin “Cumhuriyetçi, Milliyetçi, Laik ve Halkçı” olduğu ilk kez hangi kurultayında vurgulanmıştır?

A
1919
B
1927
C
1931
D
1935
E
1939
Soru 6

21 Temmuz 1946’da yapılan genel seçimler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
iki dereceli seçim sistemi uygulanmıştır.
B
CHP, ezici bir çoğunlukla seçimleri kazanmıştır.
C
Seçimlerde açık oy-gizli tasnif yöntemi uygulanmıştır.
D
DP, iktidardaki CHP’yi seçimlerde yolsuzluk yapmakla suçlamıştır.
E
DP, örgütlenemediği 16 ilden aday gösterememiştir.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Türk Ocakları Derneği'nin kapatılmasını hazırlayan nedenlerden biri değildir?

A
Türk dünyası birliğini düşleyen üyelerin söylemlerinin, Rusya'yı rahatsız etmesi
B
Kimi ocak üyelerinin muhalefet partilerini desteklemesi
C
Kimi ocak üyelerinin Azerbaycan ile ilgili söylemlerinin, bu ülkeyi rahatsız etmesi
D
Sivil toplum kurumu olmaktan öte, ülkede CHP’nin ideolojik savunuculuğunu yapması
E
Yurtta barış, dünyada barış ilkesinin kimi ocak üyelerince benimsenmemesi
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi 1950 yılında TBMM’de kabul edilen Seçim Kanunu’nun özelliklerinden biri değildir?

A
Siyasi partilerin, sandık başlarında gözlemci bulundurmalarına olanak tanınması
B
Gizli oy- açık sayım ilkesinin getirilmesi
C
Seçimlerin yargı denetimine alınması
D
iki dereceli seçim sistemine son verilmesi
E
Çoğunluk sisteminin kabul edilmesi
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi
II. Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin çok partili hayata geçmesinin nedenlerinden biri değildir?

A
Savaşın yaratığı ekonomik sorunların, siyasal iktidara karşı memnuniyetsizlik yaratması
B
Savaşı, Avrupa'da demokratik cepheyi temsil eden ülkelerin kazanmış olması
C
Toplumun büyük bölümünde değişim ve dönüşüm talebinin olması
D
Savaş süresince çıkarılan kimi yasaların, toplumsal uzlaşmayı zedelemesi
E
Uzun yılların getirdiği yorgunluk nedeniyle CHP’nin siyasal iktidarı devretmek istemesi
Soru 10

Yurtdışında ilk halkevinin açıldığı kent aşağıdakilerden hangisidir?

A
Londra
B
Münih
C
Washington
D
Paris
E
Amsterdam
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Müstakil Grup’un görevlerinden biri değildir?

A
Hükümette yer alarak ülke siyasetinde etkili olmak
B
Dört yıllık faaliyet raporu hazırlamak
C
Grupta alınan kararlar doğrultusunda Meclis’te görüş beyan etmek
D
CHP kurultaylarında alınan kararların uygulanmasını denetlemek
E
CHP tüzüğünde yer alan hükümlerin uygulanıp uygulanmadığını denetlemek
Soru 12

DP’nin, 1957 yılında aldığı erken seçim kararı üzerine; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Hürriyet Partisi (HP) ve Cumhuriyetçi Millet Partisi (CMP)’nin ortak hareket etme kararlarını uygulamaya geçirememelerinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
DP’den kopanlarca kurulan HP’nin kimi üyelerinin DP’ye dönmesi
B
Üç partinin, çıkarılacak milletvekili sayısında uzlaşamaması
C
Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın uyarısı
D
DP’nin, Seçim Kanunu’nu ortak aday göstermeyi engelleyecek şekilde değiştirmesi
E
CHP’nin, muhafazakâr bulduğu CMP ile ortaklıktan vazgeçmesi
Soru 13

Recep Tayyip Erdoğan aşağıdaki siyasal partilerin hangisinin genel başkanı olarak ilk kez milletvekili seçilmiştir?

A
Adalet ve Kalkınma Partisi
B
Milli Selamet Partisi
C
Refah Partisi
D
Fazilet Partisi
E
Saadet Partisi
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi 1961 seçimleri öncesinde Seçim Kanunu’nda yapılan değişikliklerden biri değildir?

A
Seçmen yaşının 21’e düşürülmesi
B
Oyların dağılımında Milli Bakiye Sistemi’nin kabul edilmesi
C
Çoğunluk esasına dayanan bir seçim sisteminin kabul edilmesi
D
Milletvekili sayısının 450 ile sınırlandırılması
E
Siyasi partilerin seçime katılabilmesi için en az 25 seçim çevresinde örgütlenmiş olması
Soru 15

1989 yılında Turgut Özal’ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından hükümeti kurma görevi kime verilmiştir?

A
Tansu Çiller
B
Yıldırım Akbulut
C
Süleyman Demirel
D
Mesut Yılmaz
E
Erdal İnönü
Soru 16

1961 Anayasası’na dayanarak Türkiye’de memurlara sendika kurma hakkı tanıyan yasal düzenleme kaç yılında yürürlüğe girmiştir?

A
1962
B
1963
C
1964
D
1965
E
1966
Soru 17

12 Eylül 1980’de yapılan askeri darbenin ardından ülke yönetimini üstlenen organ aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cumhuriyet Senatosu
B
Temsilciler Meclisi
C
Millet Meclisi
D
Milli Birlik Komitesi
E
Milli Güvenlik Konseyi
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi 1973 genel seçimlerine katılan siyasi partiler arasında yer almaz?

A
Demokrat Parti
B
Milli Selamet Partisi
C
Milliyetçi Hareket Partisi
D
Yeni Türkiye Partisi
E
Cumhuriyet Halk Partisi
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi 1984 seçimleri sonunda tek başına iktidara gelen Anavatan Partisi Dönemi'nde yaşanan gelişmelerden biri değildir?

A
PKK terörünün hız kazanması
B
Türkçe dışındaki dillerde konuşmayı yasaklayan yasanın kaldırılması
C
400 olan milletvekili sayısının 450'ye çıkarılması
D
Siyasi yasakların kaldırılması konusunda halk oylaması yapılması
E
Seçmen yaşının 21'den 19'a indirilmesi
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi 5 Ekim 1977’de Türk-İş tarafından Cumhurbaşkanına, Başbakana, siyasi parti liderleri ile Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi başkanlarına sunulan muhtıranın içeriğinde yer almaz?

A
Yasa dışı eylemlere son verilmesi
B
Komünizmle, faşizmle ve emperyalizmle mücadele edilmesi
C
Seçimlerin yenilenmesi
D
Büyük Millet Meclisi’nin etkili çalışması
E
Anayasal rejime sahip çıkılması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x