Türkiye’de Demokrasi Ve Parlemento Tarihi 2016-2017 Üç Ders Sınavı

Türkiye’de Demokrasi Ve Parlemento Tarihi 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Tek Parti döneminde, hükümeti denetlemek ve parlamentonun sağlıklı çalışmasını sağlamak için oluşturulan bağımsız grup aşağıdakilerden hangisidir?

A
Otuz Beşler Hareketi
B
ikinci Grup
C
Müstakil Grup
D
Muhalif Grup
E
Selameti Umumiye Komitesi
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi 1946 seçimlerinden önce CHP hükümetinin yaptığı demokratik adımlardan biri değildir?

A
Anayasanın değiştirilmesi
B
Üniversite özerkliğinin genişletilmesi
C
Basit suçlara af yasasının getirilmesi
D
Basın hürriyetinin genişletilmesi
E
Öğrencilere örgütlenme hakkının tanınması
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Senatosu'nda yer almaz?

A
Halk tarafından seçilen üyeler
B
Üniversite rektörleri
C
Milli Birlik Komitesi başkan ve üyeleri
D
Cumhurbaşkanı tarafından bir dönem için atananlar
E
Eski Cumhurbaşkanları
Soru 4

12 Eylül 1980’deki askeri müdahale sonrasında ülke yönetimini üstlenen kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Temsilciler Kurulu
B
Milli Güvenlik Konseyi
C
Milli Birlik Komitesi
D
Milli Müdafaa Komitesi
E
Milli Güvenlik Kurulu
Soru 5

12 Eylül 1980 sonrasında Rahşan Ecevit’in başkanlığında kurulan siyasal parti aşağıdakilerden hangisidir?

A
Demokratik Sol Parti
B
Demokrat Türkiye Partisi
C
Sosyal Demokrasi Partisi
D
Sosyalist Parti
E
Yurt Partisi
Soru 6

Türkiye açısından Orta Asya’daki Türk Cumhuriyetlerinin yeni bir siyasal, sosyal ve ekonomik alan olarak belirmesine yol açan temel olay aşağıdakilerden hangisidir?

A
Türkiye’de Türkçü düşüncenin ön plana çıkması
B
ABD’nin Ortadoğu ile eskisi kadar ilgilenmemesi
C
Sovyetler Birliğinin yıkılması
D
Türkiye’de ekonomik krizin baş göstermesi
E
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerin gelişmesi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Serbest Cumhuriyet Partisi’ni destekleyen gazetelerden biridir?

A
Anadolu
B
Tanin
C
Ulus
D
Cumhuriyet
E
Son Posta
Soru 8

Terakkiperver Cumhuriyet Partisi’ni Cumhuriyet Halk Partisi’nden ayıran temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Korumacılıktan vazgeçmemesi
B
Demokrasiyi benimsemesi
C
Cumhuriyetçi olması
D
Kurucularının milli mücadelede yer almış olması
E
Yerinden yönetimi savunması
Soru 9

Demokrasi kavramını ilk kez kullanan Yunanlı tarihçi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kadmos
B
Appinoas
C
Thukydides
D
Heredot
E
Hekataios
Soru 10

Birleşmiş Milletlerin kurulması amacıyla toplanılan şehir aşağıdakilerden hangisidir?

A
Washington
B
New York
C
San Francisco
D
Paris
E
Bürüksel
Soru 11

TBMM’de, 25 Nisan 1920 tarihinde “Muvakkat İcra Encümeni” adı ile oluşturulan hükümette aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A
Dr. Adnan Bey
B
Hamdullah Suphi Bey
C
Bekir Sami Bey
D
Fevzi Paşa
E
Celalettin Arif Bey
Soru 12

Yarı doğrudan demokraside temel unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yasa önerilerinin halktan gelmesi
B
Bütün yurttaşların seçime katılması
C
Yasaların halkoyuna sunulması
D
Çoğunluğun ülkeyi yönetmesi
E
Özgür, adil ve düzenli seçimlerin yapılması
Soru 13

Mustafa Kemal Atatürk'ün, 27 Eylül 1923’te Neue Frei Presse gazetesine verdiği demeçte; Anayasa’ya göre, egemenliğin kayıtsız şartsız ulusa ait olduğunu, yürütme gücünün de ulusun biricik gerçek temsilcisi olan Meclis’te toplandığını hatırlatarak dile getirdiği düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Laiklik
B
Demokrasi
C
Cumhuriyet
D
Devrim
E
Liberalizm
Soru 14

III. Selim Dönemi'nin Türk demokrasi tarihine en önemli katkısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mühendishane-i Berr-i Hümayun’un açılması
B
Meşveret usulünün kurumsallaştırılması
C
Sened-i ittifak’ın imzalanması
D
irad-ı Cedit defterdarlığının kurulması
E
Nizam-ı Cedit Ordusunun kurulması
Soru 15

Yeni Türkiye Devleti’nin çıkardığı ilk kanun aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tehcir Kanunu
B
Telkin ve Tedhiş Kanunu
C
Hıyanet-i Vataniye Kanunu
D
istiklal Mahkemeleri Kanunu
E
Ağnam Resmi hakkında yasal düzenleme
Soru 16

CHP’nin ilk kurultayı kaç yılında yapılmıştır?

A
1919
B
1920
C
1921
D
1922
E
1923
Soru 17

Mustafa Kemal Atatürk’ün, CHP Kurultayı’nda Nutuk’u okurken metin haricinde olmak kaydıyla değindiği ve bu nedenle Nutuk’a alınmayan bölümün konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Türk Tarih ve Türk Dil Kurumlarının özerk yapısı
B
Kendisine hediye edilen çiftlikleri kime bağışladığı
C
istiklal Mahkemeleri’nin demokratik niteliği
D
O güne değin kendisine verilen para ya da yapılan yardımların nereye harcandığı
E
Vasiyetnamesinde kimlere yer verdiği
Soru 18

Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu'ndan oluşan iki meclisli parlamento yapısı hangi anayasada öngörülmüştür?

A
1909 Anayasası
B
1921 Anayasası
C
1924 Anayasası
D
1961 Anayasası
E
1982 Anayasası
Soru 19

Osmanlı Devleti’nde kamuoyunun oluşmasına ve halkın bilgilendirilmesine doğru demokratik adımlar atan ilk resmi gazete aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ceride-i Havadis
B
Tercüman-ı Hakikat
C
Tercüman-ı Ahval
D
Takvim-i Vekayi
E
Tasvir-i Efkar
Soru 20

Türkiye’nin 6 Nisan 1973 tarihinde seçilen altıncı cumhurbaşkanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
ismet İnönü
B
Fahri Korutürk
C
Kenan Evren
D
Celal Bayar
E
Turgut Özal
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x