Türkiye’de Felsefenin Gelişimi 1 2015-2016 Vize Sınavı

Türkiye’de Felsefenin Gelişimi 1 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi modern felsefenin Türkiye’ye girişi sırasında verilen özgün felsefe ürünleri arasında sayılamaz?

A
Münif Paşa’nın özgürlük ve eşitlik yazıları
B
Ziya Paşa’nın Terkib-i Bendi
C
Cevdet Paşa’nın mantıkla ilgili kitapları
D
Filibeli Ahmet Hilmi’nin felsefe yazıları
E
Ahmet Mithat Efendi’nin felsefe yazıları
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Taşköprülüzade’ye göre öğrencilerin ilim öğrenme sürecindeki vazifelerinden biri değildir?

A
Hiçbir ilmi öğrenme terk edilmemelidir.
B
Her bir ilmin ne için varolduğu bilinmelidir.
C
Felsefi ilimler mutlaka öğrenilmelidir.
D
Her bir ilmin yöntemi bilinmelidir.
E
Her ilimden bir şeyler öğrenilmelidir.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de kurulan üçüncü felsefe bölümüdür?

A
Ortadoğu Teknik ÜnI versitesi Felsefe Bölümü
B
Ankara ÜnI versitesi DTCF Felsefe Bölümü
C
Hacettepe ÜnI versitesi Felsefe Bölümü
D
Boğaziçi ÜnI versitesi Felsefe Bölümü
E
Atatürk ÜnI versitesi Felsefe Bölümü
Soru 4

İstanbul ÜnI versitesi Felsefe Bölümü’nün programını eğitim süresinden, okutulan derslere dek değişikliğe uğratan ilk olay ve tarihi aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Maarif Nezareti’nin emri, 1912
B
Darülfünun-ı Şahane Nizamnamesi, 1900
C
Medresetu’l Mütehassisinin kuruluşu, 1917
D
Darülfünun Nizamnamesi, 1915
E
Darülfünun Nizamnamesi, 1908
Soru 5

Kindi’ye göre felsefenin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
insanın gücü ölçüsünde varlığın hakikatini bilmesidir.
B
insanın kapasitesi ölçüsünde her şeyi öğrenme isteğidir.
C
insanın gücü ölçüsünde varoluşundaki hikmeti anlamasıdır.
D
insanın olanaklar elverdiğince Allah’a yaklaşmasıdır.
E
insanın gücü ölçüsünde kainatın sırlarını çözmesidir.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi İstanbul ÜnI versitesi Felsefe Bölümü’nün reform öncesi hocaları arasında yer alır?

A
Takiyettin Mengüşoğlu
B
Bedia Akarsu
C
Macit Gökberk
D
Ziya Gökalp
E
Nermi Uygur
Soru 7

Modern düşüncenin en önemli öğesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eşitlik
B
Deneyim
C
Özgürlük
D
Akıl
E
inanç
Soru 8

Hilmi Ziya Ülken, felsefenin yaratıcılığını aşağıdakilerden hangisine bağlamıştır?

A
ilerleyiciliğine
B
Mantıktaki gelişmelere
C
ilerleyen öğretilerin çatışmasına
D
ilerleticiliğine
E
Sistemleştirme başarısına
Soru 9

Hilmi Ziya Ülken’e göre aşağıdakilerden hangisi sistem kurmanın amacının felsefe ve bilimdeki farkına işaret eder?

A
Başarı-ilerleme
B
İlerletmek-Yıkmak
C
Ortadan kaldırmak-Kurmak
D
Yasa koymak-Olgulara dayanmak
E
Gelişme-Fayda
Soru 10

Filibeli Ahmet Hilmi’ye göre aşağıdakilerden hangisi Avrupa’dan özentiyle alman düşünce ve tutumlar için bir örnek oluşturmaz?

A
Milliyeti üstün görme
B
Sosyalizm
C
Dini hafife alma
D
Liberalizm
E
Materyalizm
Soru 11

Ziya Gökalp’in felsefenin bir tür bilimler bilimi yahut felsefesi olarak ortaya çıktığını savunduğu yapıtı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Türk Medeniyet Tarihi
B
Felsefe Dersleri
C
Türk Töresi
D
Hars Zümresi Medeniyet Zümresi
E
Bugünkü Felsefe
Soru 12

Ahmet Mithat Efendi’nin felsefe ile ilgili benzetmesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
insan aklının ışığı
B
insan tininin
C
Bilgeliğe giden yol
D
insan zihninin pusulası
E
Ahlakın belkemiği
Soru 13

Hilmi Ziya Ülken’in Aşk Ahlakı adlı yapıtında aşağıdakilerden hangisi incelenmemiştir?

A
Metafizik ahlak
B
Formalist ahlak
C
Epistemolojik ahlak
D
Normatif ahlak
E
Ontolojik ahlak
Soru 14

Filibeli Ahmet Hilmi’nin düşünce akımlarından önce yöntemin önemine işaret ettiği yapıtı aşağıdakilerden hangisidir?

A
ilm-i Ahvali Kur’an
B
Allah’ı inkar Mümkün müdür?
C
Fünun-ı Cedide ve Felsefe
D
Türk Ruhu Nasıl Yapılır?
E
Hangi Felsefi Ekolü Kabul Etmeliyiz?
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Nermi Uygur’un başlıca yapıtıdır?

A
Felsefenin Çağrısı
B
Dünya Görüşü
C
Güneşle
D
100 Soruda Türk Felsefesinin Boyutları
E
Edmund Husserl’de Başkasının Beni Sorunu
Soru 16

Nermi Uygur’un pozitivizmle ilgili başlıca kaygısını aşağıdakilerden hangisi ifade eder?

A
Türk düşüncesinde bir donmaya neden olmuştur.
B
Türk düşüncesinin ufkunu daraltan bir etkiye sahiptir.
C
Türk düşüncesini bilimselliğin baskısı altına almıştır.
D
Türk düşüncesinin gelişimine engel teşkil etmektedir.
E
Türk düşüncesini bilimsel felsefeye yönelmeye zorlamaktadır.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Takiyettin Mengüşoğlu’nun ders verdiği alanlardan biri değildir?

A
Ontoloji
B
Mantık
C
Felsefi Antropoloji
D
Bilgi teorisi
E
Estetik
Soru 18

“Avrupalılaşma” kavramı, Macit Gökberk’e göre aşağıdaki hangisini en iyi ifade eder?

A
Atatürk ilkelerinin hedefini
B
Çağdaşlaşmanın önemini
C
Medenileşmenin gerekliliğini
D
Cumhuriyet yönetiminin yönelimini
E
Atatürk devrimlerinin özünü
Soru 19

Macit Gökberk’in, Jaspers’ten doğrudan destek alarak savunduğu düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A
Felsefenin gelişmesi için Yunanca öğrenmek zorunluluktur.
B
Felsefenin gelişmesi için Avrupa kültürü özümsenmelidir.
C
Felsefe geleneğinin oluşması için eleştiri gereklidir.
D
Felsefenin gelişmesi için başlıca önkoşul özgürlüktür.
E
Felsefenin gelişmesi için Latince öğrenmek zorunluluktur.
Soru 20

İsmail Tunalı’nın, “Eskiçağ’da belli bir kültürde ortaya çıkan estetik sorunların felsefe açısından ele alınışını temellendirmek kaygısını taşımaktadır” ifadesiyle yorumlanabilecek yapıtı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sanat Ontolojisi
B
Tasarım Felsefesi
C
Grek Estetik’i
D
Estetik
E
Estetik Beğeni
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x