Türkiye’de Felsefenin Gelişimi 1 2016-2017 Final Sınavı

Türkiye’de Felsefenin Gelişimi 1 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümüne özgü kabul edilen derslerden biridir?

A
Özgürlük Sorunu
B
Mantık
C
Estetik
D
Epistemoloji (Bilgi Felsefesi)
E
Ontoloji (Varlık Felsefesi)
Soru 2

Hilmi Ziya Ülken’e göre aşağıdakilerden hangisi sistem kurmanın amacının felsefe ve bilimdeki farkına işaret eder?

A
Yasa koymak-Olgulara dayanmak
B
Başarı-ilerleme
C
Ortadan kaldırmak-Kurmak
D
Gelişme-Fayda
E
İlerletmek-Yıkmak
Soru 3

Macit Gökberk’in, Jaspers’ten doğrudan destek alarak savunduğu düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A
Felsefenin gelişmesi için Latince öğrenmek zorunluluktur.
B
Felsefenin gelişmesi için Avrupa kültürü özümsenmelidir.
C
Felsefenin gelişmesi için Yunanca öğrenmek zorunluluktur.
D
Felsefenin gelişmesi için başlıca önkoşul özgürlüktür.
E
Felsefe geleneğinin oluşması için eleştiri gereklidir.
Soru 4

Takiyettin Mengüşoğlu’na göre insanı somut bir bütün olarak görüp insan fenomenlerini bu bütünlük ekseninde ele alan felsefe disiplini aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fenomenoloji
B
Ontoloji
C
Felsefi Antropoloji
D
Metafizik
E
Epistemoloji
Soru 5

Nihat Keklik’in, İslam filozoflarının görüşleri çerçevesinde İslam medeniyetinde felsefenin nasıl yapılandığını tanıtmaya yönelik olan yapıtı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Felsefe Mukayeseli Temel Bilgiler ve Kaynaklar
B
Felsefenin Tekniği
C
Felsefeye Giriş
D
Felsefede Metafor
E
Felsefenin ilkeleri
Soru 6

Mantık ve analitik felsefe konularında derinleşmesiyle ilk olma niteliği taşıyan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hüseyin Batuhan
B
Cemal Yıldırım
C
Aydın Sayılı
D
Teo Grünberg
E
Nusret Hızır
Soru 7

“Bilimi Anlamak”, “Bilimsel Yöntem” ve “Bilimsel Yöntemin Görünüşleri” başlıklarından oluşan, Cemal Yıldırım’ın bilimi çeşitli açılardan incelediği yapıtı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bilimsel Düşünme Yöntemi
B
The Pattern of Reasoning in Scientific Discovery
C
Bilim Felsefesi
D
Bilim Tarihi
E
Science: Its Meaning and Method
Soru 8

Bilim tarihi konusunda doktora yapması bakımından dünyada bir ilk olarak kabul edilen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Teo Grünberg
B
Macit Gökberk
C
Cemal Yıldırım
D
Thomas Kuhn
E
Aydın Sayılı
Soru 9

Fuad Köprülü’nün, “Tarih felsefesinde en maddi görüş noktasından hareket etmek isteyen düşünürler bile, hakiki insanı, yaşadığı, hissettiği, düşündüğü', aradığı ve aldandığı gibi göremedikleri için, sağlam bir fikir binası kuramamışlardır.” sözleri için dayanak noktası oluşturan düşünür aşağıdakilerden hangisidir ?

A
Max Nordau
B
Giambattista Vico
C
Johann Gottlieb Fichte
D
Karl Marx
E
Friedrich Hegel
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Fuad Köprülü’nün tarihçilikteki başarısının iI işki¡endi r i lebi leceği başlıca nedenlerden biridir?

A
OsmanlI’yı ve Cumhuriyet’i yaşamış olması
B
Tarih felsefesini yakından tanıması
C
Edebiyatı iyi bilmesi
D
Siyaseti iyi bilmesi
E
Darülfünun’daki deneyimleri
Soru 11

Aşağıdaki yapıtlardan hangisi Adnan Adıvar'a ait değildir?

A
Dur Düşün
B
Bilgi Cumhuriyeti
C
Türk Edebiyatı Tarihinde Usul
D
Tarih Boyunca ilim ve Din
E
Osmanlı Türklerinde ilim
Soru 12

Adnan Adıvar’ın Schleiermacher’in etkisiyle geliştirdiği ve savunduğu düşünce aşağıdakilerden hangisinde ifade edilmiştir?

A
Felsefe ve bilim aynı madalyonun iki yüzüdür.
B
Bilim ve din birbirini tamamlar.
C
Toplumdaki tinsellik, din olmadan tamamlanamaz.
D
Dinin cismi ve ruhu vardır.
E
Bir toplumun kültürel karakterini yalnızca din belirler.
Soru 13

Alaeddin Şenel’in “Çağımızın siyasal kavramlarının içeriklerini iyi kavrayabilmek için, kavramların ilk kullanılıp açıklandığı kaynaklara geri gitmek ve oradaki anlamlarını bilmek gerekir.” gerekçesiyle kaleme aldığı yapıtı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eski Yunanda Eşitlik ve Eşitsizlik Üzerine
B
Kemirgenlerden Sömürgenlere insanlık Tarihi
C
Siyasal Düşünceler Tarihi
D
ilkel Topluluktan Uygar Topluma
E
Irk ve Irkçılık Düşüncesi
Soru 14

Alaeddin Şenel’in, akademik uzmanlık alanı olmamasına karşın, tarihçiliğe büyük katkı sağladığı savunulabilecek olan yapıtı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Siyasal Düşünceler Tarihi
B
Kemirgenlerden Sömürgenlere insanlık Tarihi
C
Eski Yunan’da Eşitlik ve Eşitsizlik Üstüne
D
Irk ve Irkçılık Düşüncesi
E
ilkel Topluluktan Uygar Topluma
Soru 15

Kesin bir bilim olarak felsefenin özel bir araştırma alanının olduğunu göstermeyi amaçlayan akım, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pozitivizm
B
Aydınlanmacılık
C
Fenomenoloji
D
Materyalizm
E
Analitik Felsefe
Soru 16

I. Baha Tevfik
II. Beşir Fuat
III. Ahmet Hilmi
IV. Ahmet Mithat
Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı’da materyalizmi benimsemiş düşünürler arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I ve IV
E
III ve IV
Soru 17

Aydınlanmanın devlet anlayışı, aşağıdakilerden hangisi temelinde yorumlanmıştır?

A
Kuvvetler Ayrılığı ilkesi
B
Toplum Sözleşmesi
C
Kuvvetler Birliği ilkesi
D
Doğal Hukuk
E
Pozitif Hukuk
Soru 18

“Yaşamak için mücadele” ve “en iyinin hayatta kalması” düşüncelerinin toplumsal yaşama uygulanmasıdır. Sosyal Darwinizm için yukarıda verilen verilen tanımı yapan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Büchner
B
Hofstadter
C
Mili
D
Schopenhauer
E
Nietzsche
Soru 19

Materyalizmle ilgili felsefi temelli tek çalışma olma özelliği gösteren yapıt ve yazarı aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Madde ve Kuvvet-Ludwig Büchner
B
Beşer-Beşir Fuad
C
Tarihi Maddeciliğe Reddiye-Hilmi Ziya Ülken
D
Kapital-Karl Marx
E
Felsefe-i Ferd-Baha Tevfik
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x