Türkiye’de Felsefenin Gelişimi 1 2018-2019 Vize Sınavı

Türkiye’de Felsefenin Gelişimi 1 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

“Doğruyu yanlıştan ayıramamak ve cahillik insani kusurlar olduğundan, felsefeye olumsuz bakılmasının nedeni, felsefenin kendisinden çok aranmalıdır.
Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yeri, Taşköprülüzade’nin görüşleri çerçevesinde, aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
felsefeyle uğraşanlarda
B
ilimlerin yetersizliğinde
C
dini ilimlerin baskıcılığında
D
tartışmaların temelsizliğinde
E
sebeblerin bilgisinden yoksunlukta
Soru 2

Yeniçağ Avrupa Medeniyeti’nin düşüncedeki temel çerçevesini çizen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Leibniz
B
Locke
C
Descartes
D
Bacon
E
Spinoza
Soru 3

Modern düşüncenin en önemli öğesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Özgürlük
B
inanç
C
Deneyim
D
Akıl
E
Eşitlik
Soru 4

I. 1900-1933: Reform Öncesi dönem
II. 1933-1950: Yabancı hocalar dönemi
III. 1950-1990: Doktorasız yerli hocalar dönemi
IV. 1990-2017: Yabancı araştırmacılar dönemi
İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nün tarihiyle ilgili yukarıdaki dönem adlandırmalarından hangileri yanlıştır?

A
Yalnız III
B
I ve II
C
II ve III
D
II ve IV
E
III ve IV
Soru 5

Türkiye’deki ikinci felsefe bölümü, aşağıdaki üniversitelerden hangisinde kurulmuştur?

A
Atatürk Üniversitesi
B
Hacettepe Üniversitesi
C
Boğaziçi Üniversitesi
D
Ortadoğu Teknik Üniversitesi
E
Ankara Üniversitesi
Soru 6

İstanbul Üniversitesinin reform öncesi dönemindeki eğitim anlayışı için aşağıdaki nitelemelerden hangisi uygundur?

A
Devrimci
B
Aktarımcı
C
Analitik
D
Sorgulayıcı
E
Eleştirel
Soru 7

I. Dini hafife alma
II. Sosyalizm
III. Kültürel değerleri yüceltme
IV. Milliyeti üstün görme
V. Materyalizm
Filibeli Ahmet Hilmi’ye göre yukarıdakilerden hangileri Avrupa’dan özentiyle alınan düşünce ve tutumlarıdır?

A
I, II ve III
B
I, II ve V
C
II, III ve IV
D
II, III ve V
E
III, IV ve V
Soru 8

Ziya Gökalp’in, çeşitli konulardaki düşüncelerini Türkçülük fikri çerçevesinde sistemleştirmeye çalıştığı yapıtı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Türk Töresi
B
Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak
C
Türk Milleti ve Turan
D
Türkçülüğün Esasları
E
Türk Medeniyet Tarihi
Soru 9

Ziya Gökalp’in, “Milletin temellerini anlamak açısından Türk tarihinin kökenlerini araştırma denemelerinden biri” sözleriyle yorumlanabilecek olan yapıtı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Türk Töresi
B
Türkçülüğün Esasları
C
Türk Milleti ve Turan
D
Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak
E
Türk Medeniyet Tarihi
Soru 10

“Karşılıklı etki teorisi, şahsiyetçilik, tarihte büyük insanlar...” gibi bölümlere sahip, ahlak odaklı Hilmi Ziya Ülken yapıtı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bilgi ve Değer
B
Felsefeye Giriş
C
Türk Tefekkür Tarihi
D
Aşk Ahlakı
E
insani Vatanseverlik
Soru 11

Ziya Gökalp’in felsefenin bir tür bilimler bilimi yahut felsefesi olarak ortaya çıktığını savunduğu yapıtı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Felsefe Dersleri
B
Bugünkü Felsefe
C
Türk Töresi
D
Türk Medeniyet Tarihi
E
Hars Zümresi Medeniyet Zümresi
Soru 12

I. Ontolojik ahlak
II. Metafizik ahlak
III. Epistemolojik ahlak
IV. Teleolojik ahlak
Hilmi Ziya Ülken’in Aşk Ahlakı adlı yapıtında yukarıdakilerden hangileri incelenmemiştir?

A
Yalnız I
B
I ve IV
C
II ve III
D
II ve IV
E
III ve IV
Soru 13

Filibeli Ahmet Hilmi, “Hangi Felsefe Ekolünü Seçmeliyiz?” adlı yapıtında düşünce akımlarından önce, aşağıdakilerden hangisinin önemine işaret etmiştir?

A
Yöntemin
B
Kavramların
C
Eleştirelliğin
D
Dilde sadeleşmenin
E
Çözümleyiciliğin
Soru 14

“Avrupalılaşma” kavramı, Macit Gökberk’e göre aşağıdakilerden hangisini en ivi ifade eder?

A
Medenileşmenin gerekliliğini
B
Çağdaşlaşmanın önemini
C
Atatürk devrimlerinin özünü
D
Cumhuriyet yönetiminin yönelimini
E
Atatürk ilkelerinin hedefini
Soru 15

İsmail Tunalı’nın “Kırk yıllık çalışmalarımın son halkası” ifadesiyle tanıttığı yapıtı, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Marksist Estetik
B
Sanat Ontolojisi
C
Estetik Beğeni
D
Tasarım Felsefesi
E
Grek Estetik’i
Soru 16

“Belirli bir kültür dünyasının belirli bir döneminde ortaya çıkan estetik sorunların felsefece ele alınışını temellendirme kaygısı taşıyan bir çalışmadır”, ifadesi ile İsmail Tunalı’nın aşağıdaki yapıtlarından hangisi tanıtılmıştır?

A
Estetik Beğeni
B
Grek Estetik’i
C
Felsefenin Işığında Modern Resim
D
Sanat Ontolojisi
E
Tasarım Felsefesine Giriş
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Takiyettin Mengüşoğlu’nun ders verdiği alanlardan biri değildir?

A
Etik
B
Bilgi teorisi
C
Estetik
D
Ontoloji
E
Felsefi Antropoloji
Soru 18

I. Bir Felsefe Sorusu Nedir?
II. Türkiye’de Felsefe Yapmanın Koşulları
III. Felsefe ve Metafizik
IV. Türkiye’de Felsefeyle Uğraşanların Durumları
Yukarıdakilerden hangileri, Nermi Uygur’un 100 Soruda Türk Felsefesinin Boyutları adlı yapıtında incelediği konular arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III
D
I ve IV
E
II ve IV
Soru 19

Nermi Uygur’un “kavramsal bir araştırma” olarak kurguladığı yapıtı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dil Yönünden Fizik Felsefesi
B
içi Dışıyla Batı’nın Kültür Dünyası
C
100 Soruda Türk Felsefesinin Boyutları
D
Kuram Eylem Bağlamı: Çözümleyici Bir Felsefe Denemesi
E
Edmund Husserl’de Başkasının Ben’i Sorunu
Soru 20

Macit Gökberk’in, Jaspers’ten doğrudan destek alarak savunduğu düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A
Felsefenin gelişmesi için Yunanca öğrenmek zorunluluktur.
B
Felsefenin gelişmesi için Latince öğrenmek zorunluluktur.
C
Felsefenin gelişmesi için başlıca önkoşul özgürlüktür.
D
Felsefe geleneğinin oluşması için eleştiri gereklidir.
E
Felsefenin gelişmesi için Avrupa kültürü özümsenmelidir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x