Türkiye’de Felsefenin Gelişimi 2 2015-2016 Final Sınavı

Türkiye’de Felsefenin Gelişimi 2 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Ali Suavi, insanı aşağıdakilerden hangisiyle tanımlamıştır?

A
Tarihle
B
Felsefeyle
C
ilimle
D
Dinle
E
Siyasetle
Soru 2

Jön Türkler aşağıdaki düşünce akımlarından hangisiyle toplumu açıklamaya çalışmışlardır?

A
Sosyal Darvvinizm
B
Materyalizm
C
Aydınlanma
D
Pozitivizm
E
Ruhçuluk
Soru 3

N. Uygur’a göre felsefe tarihçisinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Felsefecilere malzeme hazırlamak
B
Felsefenin geçmişini öğretmek
C
Felsefeyi, felsefe tarihi biliminde yeniden kurmak
D
Felsefe öğrencileri için sorunları kolaylaştırmak
E
Felsefenin haritasını çıkarmak
Soru 4

Teo Grünberg, bilgi, doğruluk, inanma ve belgeleme gibi terimlerin anlamlarının aydınlatılmasını aşağıdakilerden hangisi için başlıca amaç olarak ortaya koymuştur?

A
Analitik mantık
B
Analitik felsefe
C
Dil felsefesi
D
Epistemik mantık
E
Transsendental mantık
Soru 5

Ülken’e göre hakikat, gerçek, düşünce gibi problemlerin ortaya çıkış nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mantık
B
Ahlak
C
Siyaset
D
Varlık sorunu
E
Sanat
Soru 6

M. Gökberk’e göre felsefede görülen tutumun öne çıkan özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Temele, sonuna kadar gitme
B
Her şeyden şüphe etme
C
En güvenilir alanlara dokunmama
D
Her şeyi sorabilme
E
Güvenilir alanlar yaratma
Soru 7

Ahmet Ağaoğlu’nun aktardığı eski İran devlet anlayışı, hükümdarın güç ve yetkisini aşağıdakilerden hangisine dayandırmıştır?

A
Şehriyar
B
Şeriat
C
Peygamber
D
Halk
E
Yasalar
Soru 8

Ahmet Mithat Efendi’ye göre, Osmanlı Devleti’nin üstün bir medeniyet düzeyini yakalayamamasına neden olan en önemli eksiklik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ekonomik gelişmemişlik
B
Devletin yönetilme biçimi
C
Toplum yapısının sağlıksızlığı
D
Kanun-i Esasi
E
Bilimsel-teknolojikyetersizlik
Soru 9

Ziya Gökalp’in, halk hükümeti olmanın birinci koşulu olarak, milli kanunları kutsal kabul etmeye işaret ettiği yapıtı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hükümet ve Tahakküm
B
Ferdi Hükümet, içtimai Hükümet
C
Yüce Mahkeme
D
Millet Nedir
E
Türkçülüğün Esasları
Soru 10

Ziya Gökalp’a göre hukukun tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Toplumsal kurallardır.
B
Ceza sistemidir.
C
Devletin kurallarıdır.
D
içtimai vicdanın hak tanıdığı kaidelerdir.
E
Çıkar öbeklerine hizmet eden kurallardır.
Soru 11

Ahmet Hilmi’ye göre, kendisinin yaşadığı çağda İslam’ın olumsuz duruma gelmesine yol açan temel sorun aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tarihsel şartları ve değişimi kavramamış olmak
B
Çağı yakalayamamış olmak
C
Bilimsel düşünüşe yabancı olmak
D
Düşünsel hoşgörüden yoksun olmak
E
Özgürlük bilincine sahip olmamak
Soru 12

Mehmet Aydın’a göre, aşağıdakilerden hangisi din felsefesindeki metafizik bir problemi ifade eder?

A
Tanrı varlığı hakkında deliller
B
Temel dini hükümlerin doğrulanması
C
Temel dini hükümlerin yanlışlanması
D
inanma kavramının tahlil ve tenkidi
E
Şüphe etme kavramının tahlil ve tenkidi
Soru 13

Mehmet Aydın’a göre, din felsefesine konusu bakımından en yakın olan disiplin aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hadis
B
Tefsir
C
Tasavvuf
D
Fıkıh
E
Kelam
Soru 14

Şekip Tunç’a göre, dinin esasını aşağıdakilerden hangisi oluşturur?

A
Ayinler
B
ibadetler
C
Akideler
D
Kıymetler
E
Tarikatlar
Soru 15

Filibeli’ye göre İslam’da en büyük tahribatı yapan unsurlardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Akıl anlayışı
B
Kader anlayışı
C
Devlet anlayışı
D
Görev anlayışı
E
ibadet anlayışı
Soru 16

Felsefe yapmanın ya da düşünce üretmenin ilk adımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Felsefe tarihi okumak
B
Felsefe sorusu sormak
C
Temellendirme yapmak
D
Şüphelerden kurtulmak
E
Metinleri ezberlemek
Soru 17

Macit Gökberk, Türkiye’de felsefenin durumu üzerinde olumsuz görüş bildirirken, aşağıdakilerden en cok hangisinden yoksun olduğumuzu ileri sürmüştür?

A
Bir bilim geleneğinden
B
Analiz ve sentezden
C
Sağlam bir yöntemden
D
Eleştiriye tahammülden
E
Düşünce özgürlüğünden
Soru 18

Fuad Köprülü’nün kendi dönemindeki tarihçilikle ilgili olarak “utanç verici” bulduğu unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bir toplumun temel gereksinimlerini anlayamama
B
Kendi tarihimizi yabancı kaynaklardan öğrenme
C
Bir toplumu o toplum yapan unsurlara dikkat etmeme
D
Bir toplumun üzerinde kurulduğu esasları kavramama
E
Tarihi savaş ve zafer öykülerine indirgemiş olma
Soru 19

Türkiye’de felsefe anlayışındaki sorunlar dikkate alındığında, aşağıdakilerden hangisi bu sorunlar için önerilebilecek çözüm yollarından biri değildir?

A
Felsefe sorularının sorumluluğunu yüklenmek
B
Felsefi tutumu içselleştirmek
C
Bir düşünce geleneği/gelenekleri oluşturmak
D
Batı ‘daki düşünce geleneklerinden uzak kalmamak
E
Kaynak yapıt üretimini nitel ve nicel olarak arttırmak
Soru 20

Türk düşüncesinin İslam öncesi ve sonrası dönemlerine ilişkin dikkate değer makaleler yazmış, felsefe eğitimi altyapısına sahip olan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mehmet Ali Ayni
B
Süleyman Hayri Bolay
C
Bahattin Ögel
D
Aydın Sayılı
E
Mübahat Türker Küyel
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x