Türkiye’de Felsefenin Gelişimi 2 2015-2016 Üç Ders Sınavı

Türkiye’de Felsefenin Gelişimi 2 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Macit Gökberk, Türkiye’de felsefenin durumu üzerinde olumsuz görüş bildirirken, aşağıdakilerden en cok hangisinden yoksun olduğumuzu ileri sürmüştür?

A
Düşünce özgürlüğünden
B
Sağlam bir yöntemden
C
Bir bilim geleneğinden
D
Analiz ve sentezden
E
Eleştiriye tahammülden
Soru 2

N. Uygur’a göre felsefe tarihinin kurucuları kimlerdir?

A
Ozanlar
B
Filozoflar
C
Felsefe tarihçileri
D
Edebiyatçılar
E
Din adamları
Soru 3

Ziya Gökalp’in, halk hükümeti olmanın birinci koşulu olarak, milli kanunları kutsal kabul etmeye işaret ettiği yapıtı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Türkçülüğün Esasları
B
Yüce Mahkeme
C
Millet Nedir
D
Ferdi Hükümet, içtimai Hükümet
E
Hükümet ve Tahakküm
Soru 4

Ahlak felsefesinin kurucuları olarak bilinen filozof çifti aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Sokrates, Platon
B
Parmanides, Sokrates
C
Anaksagoras, Aristoteles
D
Herakleitos, Sofistler
E
Homeros, Hesiedos
Soru 5

Teo Grünberg, bilgi, doğruluk, inanma ve belgeleme gibi terimlerin anlamlarının aydınlatılmasını aşağıdakilerden hangisi için başlıca amaç olarak ortaya koymuştur?

A
Transsendental mantık
B
Analitik felsefe
C
Epistemik mantık
D
Dil felsefesi
E
Analitik mantık
Soru 6

E. Von Aster’e göre felsefe problemlerinin anlamını kavrayabilmek nasıl mümkündür?

A
Analiz yaparak
B
Problemler arasındaki ilişkileri sorgulayarak
C
Eleştirel bir tutum sergileyerek
D
Problemlerin tarihini izleyerek
E
Filozofları mercek altına alarak
Soru 7

Filibeli, dinin gerekliliğini aşağıdakilerden hangisiyle açıklamıştır?

A
Dinin sürekliliğiyle
B
Tarihsel yapısıyla
C
Siyasi etki alanıyla
D
Dinin yaygınlığıyla
E
Kurumsal yapısıyla
Soru 8

Mehmet Aydın’a göre, din felsefesine konusu bakımından en yakın olan disiplin aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kelam
B
Fıkıh
C
Tasavvuf
D
Hadis
E
Tefsir
Soru 9

Köprülü’ye göre aşağıdakilerden hangisi
Osmanlı Devleti’nin temel kaynağıdır?

A
Göktürkler
B
Bizans
C
Selçuklular
D
Abbasiler
E
Sasaniler
Soru 10

Mehmet Aydın’a göre, aşağıdakilerden hangisi din felsefesindeki metafizik bir problemi ifade eder?

A
Temel dini hükümlerin yanlışlanması
B
inanma kavramının tahlil ve tenkidi
C
Temel dini hükümlerin doğrulanması
D
Tanrı varlığı hakkında deliller
E
Şüphe etme kavramının tahlil ve tenkidi
Soru 11

Ziya Gökalp’a göre çağdaş devletlerde kanun yapma ve yönetme hakkı aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
Devlete
B
Partilere
C
Hükümdara
D
Doğrudan millete
E
Sivil örgütlere
Soru 12

“Ahlak, bir kişinin, grubun, halkın, sınıfın, ulusun, kültür çevresinin vb. belli bir tarihsel dönemde yaşamına giren ve eylemlerini yönlendiren inanç, değer, norm, buyruk, yasak ve tasarımlar topluluğu ve ağıdır.”
Yukarıdaki ahlak tanımı temel alınarak, etik ve ahlak felsefesi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Etik ve ahlak felsefesi ayrı ayrı şeylerdir.
B
Etik, ahlak felsefesini/felsefelerini kapsamına alır.
C
Etik, ahlak felsefesinden/felsefelerinden daha fazlasıdır.
D
Etik ahlak felsefelerinden çıkarılacak genel bir teorinin adıdır.
E
Etik de ahlak felsefesi de, aslında göreli olan değerleri araştırır.
Soru 13

Ahmet Hilmi’ye göre, dinler hakkında görüş bildirme biçeminin felsefe ekollerine göre değişmesi, aşağıdakilerden hangisini gerektirmektedir?

A
Akımların tanınmasını
B
Dinler tarihinde yeni yöntemleri
C
Din-temelli bir felsefe eğitimini
D
Din eğitiminin kurumsallaşmasını
E
Din eğitiminde reformu
Soru 14

Varlık felsefesi aşağıdakilerden hangisiyle başlamıştır?

A
insan sorunlarıyla
B
Mit sorunuyla
C
Devlet sorunuyla
D
Arkhe sorunuyla
E
Ahlak sorunuyla
Soru 15

Ali Suavi, insanı aşağıdakilerden hangisiyle tanımlamıştır?

A
Siyasetle
B
Dinle
C
Felsefeyle
D
Tarihle
E
ilimle
Soru 16

Bilgi felsefesinin kurucusu olarak kabul edilen filozof aşağıdakilerden hangisidir?

A
I. Kant
B
A. Smith
C
D. Hume
D
T. Hobbes
E
J. Locke
Soru 17

Fuad Köprülü’nün tarih çalışmaları bağlamında, tarihçilikte aşağıdakilerden hangisinin öne çıktığı söylenemez?

A
Edebiyat
B
Devlet
C
Din
D
iktisat
E
Hukuk
Soru 18

Ali Fuad Başgil, bir şahsın hayat ve cemiyet hakkında kendi görüşlerini mutlak surette hak ve başkalarınınkini batıl telakki eden cahilane bir düşmanlığa ne ad vermektedir?

A
ideoloji
B
Siyasi taassup
C
Cahillik
D
Faşist yönetim
E
Dini taassup
Soru 19

Osmanlı medreselerinde okutulan başlıca mantık yapıtının yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Amiri
B
Farabi
C
Gazali
D
Ebheri
E
ibn Sina
Soru 20

Hartmann’a göre felsefe tarihinde araştırılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

A
Felsefe temellendirmeleri
B
Filozoflar
C
Felsefe problemleri
D
Çağların yapıları
E
Felsefe soruları
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x