Türkiye’de Felsefenin Gelişimi 2 2016-2017 Üç Ders Sınavı

Türkiye’de Felsefenin Gelişimi 2 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Jön Türkler aşağıdaki düşünce akımlarından hangisiyle toplumu açıklamaya çalışmışlardır?

A
Aydınlanma
B
Materyalizm
C
Ruhçuluk
D
Sosyal Darvvinizm
E
Pozitivizm
Soru 2

Ülken’e göre hakikat, gerçek, düşünce gibi problemlerin ortaya çıkış nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Siyaset
B
Varlık sorunu
C
Ahlak
D
Sanat
E
Mantık
Soru 3

Uygur’a göre metafiziğin en eski tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Evrenin tümü bilmektir.
B
insanı tanımaktır.
C
Tarihi bilmektir.
D
ideal varlıkları tanımaktır.
E
Canlılığın yapısını tanımaktır.
Soru 4

Ziya Gökalp’a göre asri milletin özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mefkûre sahibi olmak
B
Kapitalist ekonomiye geçmiş olmak
C
Müspet ilimlerde düşünmek
D
Çok sayıda üniversiteye sahip olmak
E
Cumhuriyetle yönetilmek
Soru 5

İsmail Tunalı’ya göre estetik haz aşağıdakilerden hangisinin parçasıdır?

A
Estetik tavrın
B
Siyasetin
C
Bilimin
D
Felsefenin
E
Ahlakın
Soru 6

Hartmann’a göre felsefe tarihinde araştırılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çağların yapıları
B
Filozoflar
C
Felsefe soruları
D
Felsefe temellendirmeleri
E
Felsefe problemleri
Soru 7

Bedia Akarsu’ya göre farklı ahlak anlayışlarında ortak olan değer nedir?

A
Ahlak ilkelerinin bütünü
B
Hukuk yorumu
C
irade sorunu
D
Ahlaklılık
E
Özgürlük anlayışı
Soru 8

Estetiğin temel konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sanatın toplumdaki yerini araştırmak
B
Sanatçının duygu durumunu analiz etmek
C
Sanat eserinin nasıl bir yapıya sahip olduğunu araştırmak
D
Sanat eserinin varlık katmanlarını araştırmak
E
Sanat eserinin beğenilmesini sağlamak
Soru 9

Varlık felsefesi aşağıdakilerden hangisiyle başlamıştır?

A
Devlet sorunuyla
B
Arkhe sorunuyla
C
Mit sorunuyla
D
insan sorunlarıyla
E
Ahlak sorunuyla
Soru 10

Ali Fuad Başgil, bir şahsın hayat ve cemiyet hakkında kendi görüşlerini mutlak surette hak ve başkalarınınkini batıl telakki eden cahilane bir düşmanlığa ne ad vermektedir?

A
Faşist yönetim
B
ideoloji
C
Siyasi taassup
D
Dinî taassup
E
Cahillik
Soru 11

Doğan Özlem'in tarih terimine verdiği çift anlamlılık aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tarih metafiziği ve din metafiziği
B
Tarihsel araştırmalar ve milletlerin süreçleri
C
Tarih olarak geçmiş ve tarih olarak gelecek
D
Gayelilik ve ilerleme
E
Yaşanmış geçmişin felsefesi olarak tarih felsefesi ve bilim felsefesi olarak tarih felsefesi
Soru 12

Ahmet Mithat Efendi’ye göre, Osmanlı Devleti’nin üstün bir medeniyet düzeyini yakalayamamasına neden olan en önemli eksiklik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Toplum yapısının sağlıksızlığı
B
Ekonomik gelişmemişlik
C
Devletin yönetilme biçimi
D
Bilimsel-teknolojik yetersizlik
E
Kanun-i Esasi
Soru 13

Filibeli’ye göre İslam’da en büyük tahribatı yapan unsurlardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Devlet anlayışı
B
Kader anlayışı
C
Görev anlayışı
D
Akıl anlayışı
E
ibadet anlayışı
Soru 14

Türkiye’de İslam felsefesi sorunlarıyla daha cok kimler ilgilenmiştir?

A
Tarihçiler
B
Siyasiler
C
imamlar
D
Dervişler
E
ilahiyatçılar
Soru 15

Mehmet Aydın’a göre, aşağıdakilerden hangisi din felsefesindeki metafizik bir problemi ifade eder?

A
Temel dinî hükümlerin yanlışlanması
B
Şüphe etme kavramının tahlil ve tenkidi
C
Tanrı varlığı hakkında deliller
D
inanma kavramının tahlil ve tenkidi
E
Temel dinî hükümlerin doğrulanması
Soru 16

Ahmet Hilmi’ye göre, kendisinin yaşadığı çağda İslam’ın olumsuz duruma gelmesine yol açan temel sorun aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bilimsel düşünüşe yabancı olmak
B
Tarihsel şartları ve değişimi kavramamış olmak
C
Özgürlük bilincine sahip olmamak
D
Düşünsel hoşgörüden yoksun olmak
E
Çağı yakalayamamış olmak
Soru 17

Felsefe yapmanın ya da düşünce üretmenin ilk adımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Temellendirme yapmak
B
Felsefe tarihi okumak
C
Şüphelerden kurtulmak
D
Felsefe sorusu sormak
E
Metinleri ezberlemek
Soru 18

T. Mengüşoğlu’na göre felsefe açısından Türkiye’de eksik olan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fikir tartışması
B
Disiplinler arası ilişkiler
C
Yayın eksikliği
D
Yöntem üzerinde yeterince çalışmamak
E
Dünya tarihlerinin yokluğu
Soru 19

Macit Gökberk, Türkiye’de felsefenin durumu üzerinde olumsuz görüş bildirirken, aşağıdakilerden en cok hangisinden yoksun olduğumuzu ileri sürmüştür?

A
Bir bilim geleneğinden
B
Analiz ve sentezden
C
Sağlam bir yöntemden
D
Düşünce özgürlüğünden
E
Eleştiriye tahammülden
Soru 20

Fuad Köprülü’nün kendi dönemindeki tarihçilikle ilgili olarak “utanç verici” bulduğu unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kendi tarihimizi yabancı kaynaklardan öğrenme
B
Tarihi savaş ve zafer öykülerine indirgemiş olma
C
Bir toplumun temel gereksinimlerini anlayamama
D
Bir toplumun üzerinde kurulduğu esasları kavramama
E
Bir toplumu o toplum yapan unsurlara dikkat etmeme
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 1,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x