Türkiye’de Felsefenin Gelişimi 2 2017-2018 Vize Sınavı

Türkiye’de Felsefenin Gelişimi 2 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Arda Denkel’in bilgi görüşünü temellendirirken dayanmaya çalıştığı görüşler, aşağıdakilerden hangileridir?

A
İdealizm-Deneycilik
B
Materyalizm-Deneycilik
C
Spiritüalizm-Akılcılık
D
Fenomenalizm-Akılcılık
E
Solipsizm-Temel(den)cilik
Soru 2

“ ________ aktı, düşünmenin idrak sahasına ait olan olayları herhangi bir refleksiyon sarf etmeden, doğrudan doğruya kavramasıdır.” Takiyettin Mengüşoğlu’nun bilgi görüşü çerçevesinde, yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A
izah etme
B
Anlama
C
Eleştirme
D
Düşünme
E
idrak
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi bilgi felsefesinin Türk düşüncesinde ele alınmış temel sorunları arasında yer almamıştır?

A
Bilgi anlayışından hareketle evren tasavvurunun oluşturulması
B
Nesnenin özellikleri ve öznenin yapısı
C
Bilme tarzları ve bilgi anlayışları
D
Mutlak Tin’in doğru bilinme yöntemi
E
Bilginin kökeni ve bilme yetileri
Soru 4

Teo Grünberg, bilgi, doğruluk, inanma ve belgeleme gibi terimlerin anlamlarının aydınlatılmasını aşağıdakilerden hangisi için başlıca amaç olarak ortaya koymuştur?

A
Epistemik mantık
B
Transsendental mantık
C
Analitik felsefe
D
Analitik mantık
E
Dil felsefesi
Soru 5

T. Duralı’ya göre varlık öğretisi, transsendental mantık ve ahlak-estetiğini hangi başlık altında toplamak mümkündür?

A
Epistemoloji
B
Fenomenoloji
C
Frenoloji
D
Numenoloji
E
Transsendental ontoloji
Soru 6

Türkiye’de bilgi kuramını doğrudan konu edinen ve Macit Gökberk tarafından Türkçe'ye çevirilen Bilgi Teorisi ve Mantık adlı kitabın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nicolai Hartmann
B
Bertrand Russell
C
Hans Reichenbach
D
Ernst Hirsch
E
Ernst von Aster
Soru 7

“Ömer Naci Soykan’a göre, bilgi sorununda ileri adımlar atabilmek için ________ ve ________ ayrımının açıklık kazanması gerekir”
Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?

A
Epistemoloji-gnoseoloji
B
Ontoloji-epistemoloji
C
Ontoloji-metafizik
D
Epistemik-epistemolojik
E
Ontik-ontolojik
Soru 8

Mengüşoğlu’nun “felsefi etik için eleştirel bir hazırlık” olarak tanıttığı çalışması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Felsefi Antropoloji
B
insan Felsefesi
C
Değişmez Değerler Değişen Davranışlar
D
Felsefeye Giriş
E
insan ve Hayvan Dünya ve Çevre
Soru 9

Jön Türkler aşağıdaki düşünce akımlarından hangisiyle toplumu açıklamaya çalışmışlardır?

A
Aydınlanma
B
Materyalizm
C
Sosyal Darwinizm
D
Pozitivizm
E
Ruhçuluk
Soru 10

Ahlak felsefesinin kurucuları olarak bilinen filozof çifti aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Sokrates, Platon
B
Parmanides, Sokrates
C
Anaksagoras, Aristoteles
D
Herakleitos, Sofistler
E
Homeros, Hesiedos
Soru 11

Aşağıdaki düşünürlerden hangisi, insan olmayı ilim ile tanımlamış ve ilimleri ulum ve fünun olarak ikiye ayırmıştır?

A
Münif Paşa
B
Ahmet Mithat Efendi
C
Ziya Paşa
D
Ali Suavi
E
Ahmet Hilmi
Soru 12

Osmanlı medreselerinde okutulan başlıca mantık yapıtının yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Amiri
B
Farabi
C
Gazali
D
ibn Sina
E
Ebheri
Soru 13

Ziya Gökalp’a göre asri milletin özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Müspet ilimlerde düşünmek
B
Kapitalist ekonomiye geçmiş olmak
C
Çok sayıda üniversiteye sahip olmak
D
Cumhuriyetle yönetilmek
E
Mefkûre sahibi olmak
Soru 14

Bedia Akarsu’ya göre ahlak anlayışının oturduğu kavramsal temelin önde gelen unsurları aşağıdakilerden hangisidir?

A
iradi ve belirlenmiş
B
iyi ve kötü
C
Din ve bilim
D
Özgür ve köle
E
Doğru ve yanlış
Soru 15

E. Von Aster’e göre felsefe problemlerinin anlamını kavrayabilmek nasıl mümkündür?

A
Problemlerin tarihini izleyerek
B
Analiz yaparak
C
Eleştirel bir tutum sergileyerek
D
Filozofları mercek altına alarak
E
Problemler arasındaki ilişkileri sorgulayarak
Soru 16

N. Uygur’a göre felsefe tarihinin kurucuları kimlerdir?

A
Fizikçiler
B
Filozoflar
C
Edebiyatçılar
D
Din adamları
E
Ozanlar
Soru 17

Takiyettin Mengüşoğlu’nun felsefe tarihi anlayışı çerçevesinde, gerçek felsefe tarihi aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olmalıdır?

A
Bilgi ve varlık problemlerini temel almalıdır.
B
Varlıkla ilgili problemlere odaklanmalıdır.
C
Farklı felsefe disiplinleriyle ilişkili olmamalıdır.
D
Bütün felsefe disiplinlerinin sorunlarını içermelidir.
E
Değer problemlerini bilgi temelinde ele almalıdır.
Soru 18

Hartmann’a göre felsefe tarihinde araştırılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

A
Filozoflar
B
Felsefe temellendirmeleri
C
Felsefe problemleri
D
Çağların yapıları
E
Felsefe soruları
Soru 19

İsmail Tunalı’ya göre estetik haz aşağıdakilerden hangisinin parçasıdır?

A
Felsefenin
B
Bilimin
C
Estetik tavrın
D
Ahlakın
E
Siyasetin
Soru 20

Felsefe tarihi teriminin, ilk olarak disiplinlerin temelindeki uzmanlık kaygısından doğduğunu savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
İsmail Tunalı
B
Ernst von Aster
C
Takiyettin Mengüşoğlu
D
Macit Gökberk
E
Nermi Uygur
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x