Türkiye’de Sosyoloji 2015-2016 Final Sınavı

Türkiye’de Sosyoloji 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

1727 yılında Türkiye’de kurulan matbaada ilk basılan eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Füyüzât-ı Mıknatiyye
B
Vankulu Lügati
C
Takvimü’t-Tevarih
D
Cihannüma
E
Tarih-i Seyyah
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Islahat Fermanı sonrası karşılaşılan sosyal problemlerin çözümü konusunda ileri sürülen fikirlerden biri değildir?

A
İslamcılık
B
Garpçılık
C
Türkçülük
D
Osmanlıcılık
E
Doğuculuk
Soru 3

Kurumsallaşma seviyesi en düşük olan kolektif kişilik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal değerler
B
Yığınlar
C
Kategoriler
D
Sosyal süreçler
E
Sosyal olgular
Soru 4

Erken Cumhuriyet Dönemi’nde devletçi politikaların savunucusu ve devrim sürecinde seçkin - aydın grubunun ideolojik rolünü formüle eden kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mahmut Esat Bozkurt
B
Şevket Süreyya Aydemir
C
M. Saffet Engin
D
Peyami Safa
E
Celal Nuri
Soru 5

1950-1960 döneminde Türk sosyologlarının üzerinde en fazla çalıştığı konu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dış göç
B
Köy
C
Kent
D
Kadın
E
Sınıf
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Şerif Mardin’in 1969’da din sosyolojisi alanında yayınladığı Din ve İdeoloji başlıklı çalışmasında ileri sürdüğü görüşlerden biri değildir?

A
Alt sınıflar yaşadıkları değer boşluğunu islami itikatlere sarılarak gidermeye çalışmaktadır.
B
Din, Türk kültürü açısından önemli bir unsurdur.
C
Din, bir yumuşak ideolojidir.
D
Laik Cumhuriyet’in kuruluşundan itibaren Türkiye’de bireyler kişilik ve kimlik sorunlarını halletmede zorlanmaktadır.
E
Din, toplumlar arasında görülen ilk farklılaşmalarla beraber ortaya çıkmıştır.
Soru 7

1950’lerde, dilin toplumsal bir fenomen olarak görülmesi ve diğer toplumsal fenomenlerle ilişkileri, etkileşimlerinin sosyolojik olarak incelenmesi gerektiğini savunan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hilmi Ziya Ülken
B
Tahir Çağatay
C
Cahit Tanyol
D
Mümtaz Turhan
E
Cavit Orhan Tütengil
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi 1950-1960 döneminin sosyoloji içerikli dergilerinden biri değildir?

A
Sosyoloji Dergisi
B
Türk Yurdu
C
Türk Düşüncesi
D
Bilgi Mecmuası
E
Sosyologca
Soru 9

Feodal denilebilecek sınıflı bir yapı ile Osmanlı Devleti’nin bütün tarım ve toprak sistemini kontrol ettiğini “Türk Toplumunun Tarihsel Evrimi” başlıklı çalışmasında belirten sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A
Oya (Sencer) Baydar
B
Ümit Meriç
C
Baykan Sezer
D
Bahattin Akşit
E
Mübeccel Belik Kıray
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi 1960-1980 döneminde kentleşme ve gecekondu olgusunu inceleyen sosyologlardan biri değildir?

A
İbrahim Yasa
B
Birsen Gökçe
C
Ruşen Keleş
D
Cemil Meriç
E
Emre Kongar
Soru 11

1950’li yıllarda toplumsal değişme, Batılılaşma konusunda öne çıkan ve dönemin egemen zihniyetini temsil eden kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cavit Orhan Tütengil
B
Hilmi Ziya Ülken
C
Mümtaz Turhan
D
Cahit Tanyol
E
Tahir Çağatay
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi 1960’lı yıllarda köy sosyolojisi alanında yayınlanan eserler ve yazarları ile ilgili doğru eşleştirmelerden biri değildir?

A
Cavit Orhan Tütengil - Türkiye’de Köy ve Aydınların Tutumu
B
Cahit Tanyol - Elifoğlu Köyü
C
Cahit Tanyol - Eylen Köyü
D
Emre Kongar - Peşke Binamlısı Köyü
E
Muzaffer Sencer - Türkiye’de Köye Yönelme Hareketleri
Soru 13

1960’lı yıllarda Ortodoks Marksizm’in savunuculuğunu yapan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kemal Sezen
B
Ahmet Mucit
C
Behice Boran
D
Kenan Turhan
E
Rıza Soylu
Soru 14

1980’li yıllardaki sosyo-ekonomik olaylara bakışta dönüşümün işaretlerinden biri olan “Ulusal Kalkınmacılığın İflası” isimli eserin yazarı olan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şerif Mardin
B
Baykan Sezer
C
Tanıl Bora
D
Çağlar Keyder
E
Nilüfer Göle
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi eserlerini 1960’lı ve 1970’li yıllarda vermiş ve daha sonra dünya görüşleri oldukça farklılaşmış bir okur kitlesince 1980-2000 döneminde yeniden hatırlanıp önemsenerek okunan sosyologlardan biri değildir?

A
Sencer Divitçioğlu
B
Nilüfer Göle
C
Sabri F. Ülgener
D
Cemil Meriç
E
İdris Küçükömer
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi 1934’te İstanbul ÜnI versitesi İktisat Fakültesi İçtimaiyat Enstitüsü’nde Ziya Gökalp’in sosyoloji anlayışından farklı bir çizgide eğitim verilmesinde etkili olan Alman hocalardan biridir?

A
Wilhelm Röpke
B
Frederick Le Play
C
Ulrich Beck
D
Henrich Boll
E
Bernard Lewis
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi 1930’lardan itibaren Türkçülük temel tercihine bağlı olarak gelişmelerin yaşandığı disiplinlerden biri değildir?

A
Dilbilim
B
Psikoloji
C
Etnoloji
D
Coğrafya
E
Folklor
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi günümüzde Batı sosyolojisinin revaçta olan konularından biri değildir?

A
Şiddet
B
Tüketim
C
Toplumsal cinsiyet
D
Çocuk
E
Kalkınma
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Prens Sabahattin’in görüşlerinin iki önemli dayanağından biridir?

A
İslamlaşma
B
Gelenekçilik
C
Ekonomik rasyonalite
D
Adem-i merkeziyet
E
Türkçülük
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Ali Akay’ın çalışmalarında öne çıkan kavramlardan biridir?

A
Sivil toplum
B
Melezlik
C
Kök-sap
D
Demokrasi
E
Özgürleşim
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x